Διάθεση αποβλήτων Ελαιουργείων και προστασία του Περιβάλλοντος.


Κατηγορία: Περιβάλλον

Αποστολέας:

Γρ. Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Κάθε πρωτοβουλία και δράση που προσανατολίζεται στην προστασία του Περιβάλλοντος ελκύει όλο το ενδιαφέρον μας και μας βρίσκει ενεργούς αρωγούς στην υλοποίησή της.

Με αυτό το πνεύμα, συμμετέχουμε πρόθυμα ως Δήμος, στη διοργάνωση της αποψινής Ημερίδας της οποίας εμπνευστές και βασικοί διοργανωτές είναι το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών του ΕθΙΑΓΕ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης.

Είναι σημαντική η σύμπραξη των επιστημονικών αυτών φορέων που θα συνεργαστούν και θα ανταλλάξουν χρήσιμες απόψεις πάνω σε ένα θέμα που απασχολεί πρωτίστως τους ελαιοκομικούς Δήμους αλλά και το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας που μελετά την επιβάρυνση που δέχεται το Περιβάλλον και κατ’ επέκταση η ποιότητα της ζωής γενικά, από τη λειτουργία επιχειρήσεων όπως είναι τα ελαιοτριβεία.

Η διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων απασχολεί ολοένα και εντονότερα τις οργανωμένες κοινωνίες και τη σύγχρονη επιστήμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού όπως έχει τεκμηριωμένα αποδειχθεί η μεγάλη παραγωγή αποβλήτων ελαιοτριβείων και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και το οργανικό φορτίο αλλά και τα ανόργανα συστατικά των αποβλήτων αυτών, μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση του εδάφους καθιστώντας το ακατάλληλο για γεωργική εκμετάλλευση, μόλυνση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και αναστολή της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές που λειτουργούν ελαιοτριβεία.   

Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη η υιοθέτηση μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά αποδεκτής και   βιώσιμης λύσης προκειμένου, όχι μόνον να προστατευθεί το περιβάλλον αλλά, με κατάλληλη επεξεργασία και ανάλογα με τον τύπο τους, να χρησιμοποιούνται τα απόβλητα  σε δραστηριότητες φιλικές προς τη Φύση και χρήσιμες στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

 Ήδη κάποια Προγράμματα προτείνουν μεθόδους ορθής αξιοποίησης των αποβλήτων όπως για παράδειγμα τη διάθεση του νερού που προέρχεται από το ξέπλυμα των ελιών στην άρδευση εκτάσεων με δέντρα, τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των στερεών αποβλήτων, του ελαιοπυρήνα δηλαδή, ως ζωοτροφή ενώ ως εδαφοβελτιωτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο ελαιοπυρήνας είτε η λάσπη που καθιζάνει στις δεξαμενές εξάτμισης. 

Αναμφίβολα το θέμα της διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων των ελαιουργείων είναι πολυδιάστατο και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ειδικά στις Μεσογειακές χώρες που παρουσιάζουν έντονη ελαιοκομική δραστηριότητα.

 Σε ότι αφορά το νησί μας, αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα το θέμα με την επικρατέστερη, από οικονομική και τεχνική άποψη, των εξατμισοδεξαμενών, όμως η κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος από κάποια ελαιοτριβεία είναι τραγική.

Βλέπετε, υπάρχουν και οι ελαιοτριβείς που δεν  συμμορφώνονται με την νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος και δεν κατανοούν τί προκαλούν στο περιβάλλον αλλά και στον ίδιο τους τον εαυτό ενώ θα μπορούσαν να διαχειριστούν ολοκληρωμένα τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν και να εξοικονομήσουν χρήματα.

Γι’ αυτό και, εκτός των άλλων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό  πλαίσιο ελέγχου τόσο για να διαπιστωθεί εάν τηρείται η νομιμότητα όσο και αν γίνονται σεβαστοί οι  περιβαλλοντικοί όροι  που έχουν τεθεί και αφορούν τη λειτουργία των ελαιοτριβείων. Θα πρέπει να γίνει απ’ όλους αντιληπτό ότι κανείς δε δικαιούται να μολύνει το νερό, να ρυπαίνει τη γη και τον αέρα και προκαλεί τέτοιες βλάβες στο περιβάλλον. Επιμένουμε λοιπόν στην εντατικοποίηση των ελέγχων και την επιβολή παραδειγματικών κυρώσεων στους παραβάτες.

Δε θα ήθελα να καταχραστώ το χρόνο των επιστημόνων που συμμετέχουν στην Ημερίδα οι οποίοι είμαι βέβαιος πως έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να μοιραστούν μαζί μας. Καλωσορίζω λοιπόν τους εκπροσώπους ελληνικών φορέων και τους εκπροσώπους του ιταλικού και ισπανικού φορέα και τους ευχαριστώ θερμά για την παρουσία και ενεργή συμμετοχή τους στις εργασίες της Ημερίδας από την οποία θα προκύψουν διαφωτιστικά συμπεράσματα και εφαρμόσιμες λύσεις σ’ ένα θέμα που ενδιαφέρει τόσο τους άμεσα εμπλεκόμενους ελαιοπαραγωγούς και ελαιοτριβείς, όσο και τους εξειδικευμένους επιστήμονες και τις τοπικές κοινωνίες.

Επιπλέον θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές και ας μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο ΕθΙΑΓΕ και να καταθέσω στα στελέχη του την θετική μας πρόθεση του Δήμου μας να συνεχίσει ως διάδοχος Δήμος την πολύ χρήσιμη Προγραμματική Σύμβαση που είχαν συνάψει με τον τέως Δήμο Νικηφόρου Φωκά που πλέον υπάγεται στο Δήμο Ρεθύμνης. Στην περιφέρεια λοιπόν του Νικηφόρου Φωκά, στην οποία λειτουργούν 3 ελαιοτριβεία ενώ υπάρχουν και άλλα δυο ανενεργά, διενήργησαν μια εξαιρετικά σημαντική έρευνα και πιλοτικού χαρακτήρα μελέτη διάρκειας 2 ετών που επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που έχουν τα απόβλητα των ελαιουργείων στο έδαφος. Αντίστοιχη μελέτη έκανε το Πολυτεχνείο Κρήτης για τις επιπτώσεις στο νερό, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ανέλαβε τη χαρτογράφηση της ρύπανσης και την αποτύπωση της   ενώ οι εκπρόσωποι φορέων από την Ισπανία και την Ιταλία θα μοιραστούν μαζί μας τη δική τους τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο θέμα.

Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις τοποθετήσεις όλων των επιστημόνων και παράλληλα με την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του κόσμου, των τοπικών αρχών και των τοπικών κοινωνιών στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πλέγματος κοινών δράσεων για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων, προσδοκούμε προτάσεις για αποτελεσματικές λύσεις με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και τη συνδρομή των εξειδικευμένων σε αυτά τα θέματα επιστημόνων.

Εύχομαι στους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας καλή συνέχεια στο έργο τους και να ανταποκρίνονται πάντα με ευελιξία και αποδοτικότητα στις σύγχρονες προκλήσεις της Επιστήμης, της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

Σας ευχαριστώ.   

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα

Σχολιάστε:
Θέσεις & Απόψεις
Σχετικές Κατηγορίες


Δημοσκόπηση
Ποιά πιστεύετε είναι η πιο κερδοφόρα εκμετάλευση της γής;
Αμπελουργία
Ελαιουργία
Οπωροκηπευτικά
΄Αλλη
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα

Καιρός

Καιρός Ρέθυμνο

Στατιστικά Καιρού

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: