Ακατάλληλο νερό στη Χαλκιδική... συνέχεια


Κατηγορία: Τουρισμός

Αποστολέας:

ΚΕ.Π.ΚΑ. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Τον Αύγουστο του 2006, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., δεχτήκαμε ερωτήματα καταναλωτών – μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., που αφορούσαν την καταλληλότητα του νερού, που διατίθεται, από ιδιωτικές εταιρίες παροχής νερού, σε περιοχές του Δήμου Καλλικράτειας. Οι καταναλωτές εξέφραζαν φόβους ότι το νερό ήταν ακατάλληλο, για ανθρώπινη χρήση.

Απευθύναμε έγγραφα στη Νομαρχία Χαλκιδικής και στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά από ταλαιπωρία ενός έτους, ανακαλύψαμε ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε συσταθεί, το 2006, η Διεύθυνση Υδάτων – Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων, η οποία επιλήφθηκε τη διερεύνηση του ζητήματος.

Τελικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα, από επανειλημμένες γραπτές υπενθυμίσεις μας και από προειδοποίησή μας, ότι θα δημοσιεύσουμε την αλληλογραφία, μας απέστειλε τα 2520/10.10.2008 και 4681/22.10.2008 έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία, η Περιφέρεια αποφάσισε την απαγόρευση της χρήσης και διάθεσης νερού που προέρχεται από τη λειτουργία εννέα ιδιωτικών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις), για οποιαδήποτε υδρευτική χρήση. Τα έργα αφορούσαν υδροδότηση των: 

1.      Τοποθεσία «Δελφίνια», τοποθεσία «Τούμπα Ηράκλειας», τοποθεσία «Κάμπος» του Δήμου Καλλικράτειας.

2.      Τοποθεσία «Σερβικό Μετόχι» του Δήμου Τρίγλιας.

3.      Περιοχή της Νέας Ποτίδαιας, τοποθεσία «Βουλγάρες», τοποθεσία «Πετριώτικο», τοποθεσία «Ξεπατώματα» του Δήμου Μουδανιών.

Η απαγόρευση έγινε, γιατί, από την Περιφέρεια, διαπιστώθηκε ακαταλληλότητα, για ανθρώπινη κατανάλωση, του νερού, που αντλείται από τα εννέα έργα, καθώς τα νερά βρέθηκαν ακατάλληλα είτε χημικά είτε μικροβιολογικά κατά περίπτωση.

Η Περιφέρεια έδωσε εντολή, στις εταιρίες αυτές και στις τοπικές δημοτικές αρχές, να ενημερώσουν, άμεσα, τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, των Δήμων Καλλικράτειας, Τρίγλιας και Μουδανιών, για την απαγόρευση χρήσης του ακατάλληλου νερού.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε, με Δελτίο Τύπου τους καταναλωτές – κατοίκους αυτών των περιοχών, ώστε να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτό το νερό, όχι μόνο, ως πόσιμο, αλλά και για οποιαδήποτε ανθρώπινη χρήση (μαγείρεμα, μπάνιο κ.λπ.) ανακοινώνοντας και τα εννέα ονόματα των ιδιωτικών παρόχων.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους Δήμους Καλλικράτειας, Μουδανιών και Τρίγλιας καθώς και τη Νομαρχία Χαλκιδικής να αναλάβουν, πρωτοβουλίες, για να υδροδοτηθούν οι περιοχές αυτές.

Το 2009, συνεχίσαμε να πιέζουμε την Περιφέρεια, να λάβει μέτρα, για την επίλυση του προβλήματος υδροδότησης των παραπάνω περιοχών. Στις 22 Ιουνίου 2009, ο Σύνδεσμος Υδροδοτών - Υδρονομέων Νομού Χαλκιδικής «Ο Υδροχόος» απαίτησε την ανάκληση της απόφασης της Περιφέρειας, εκβιάζοντας ότι θα σταματήσει τη διάθεση νερού, για οποιαδήποτε χρήση, ενώ τα μέλη του δεν είχαν λάβει μέτρα, για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέρριψε το αίτημα. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. στήριξε την απόφαση της Περιφέρειας και επέμεινε, στη λήψη μέτρων. Τον Ιούλιο του 2009, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μας απέστειλε το 2686/8.7.2009 έγγραφό , με το οποίο μας ανέλυε τις εξελίξεις, για το θέμα. Το Δεκέμβριο του 2009, η Περιφέρεια μας ενημέρωσε ότι ιδιώτες πάροχοι νερού είχαν αρχίσει ενέργειες, για να λάβουν άδειες υδροδότησης. Παρακολουθήσαμε το θέμα και συνεχίσαμε τις πιέσεις, για να προστατευτεί η υγεία των καταναλωτών.

Τελικά, στις 26 Ιουλίου 2010, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημέρωσε, συνολικά, για την ποιότητα του νερού τόσο των εννέα παραπάνω αναφερόμενων υδροδοτών, που το νερό τους είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλο, για κάθε ανθρώπινη χρήση, όσο και για τρεις ακόμα υδροδότες – μέλη του Συνδέσμου Υδροδοτών «ο Υδροχόος» Ν. Χαλκιδικής. Επειδή θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι νερό χρησιμοποιούν, ώστε να προστατεύεται η υγεία και η ζωή τους δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, αποτελέσματα των ενεργειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και καλέσαμε τους καταναλωτές να είναι, ιδιαίτερα, προσεκτικοί.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν:

1.      Για τον Λιολίδη Μιχαήλ του Θεοδώρου:

-          α. Εκδόθηκε άδεια εκτέλεσης έργου (α.π.3277/10.8.2009) για ανόρυξη νέας γεώτρησης στο 2736 αγροτ. του Τ/Δ Ν.Καλλικράτειας. Δεν έχουν προσκομισθεί ακόμη τα στοιχεία κατασκευής για να εκδοθεί άδεια χρήσης νερού.

-          β. Εκδόθηκε άδεια χρήσης νερού (α.π.4232/14.10.2009) για την υφιστάμενη γεώτρηση στο 62 αγροτ. του Τ/Δ Ν.Καλλικράτειας.

Χαρακτηρισμός νερού με βάση χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις:

-          κατάλληλο αποκλειστικά και μόνο για καθαριότητα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κατοικιών

-          ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση (επεξεργασία - παρασκευή τροφίμων, πλύση οικιακών συσκευών κλπ.)

2. Για τους Δήμο Γκιούλη του Στεφάνου και Διαμάντω Γκιούλη συζ. Αγγέλου:

Εκδόθηκε άδεια χρήσης νερού (α.π.88/7.5.2010) για τη λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στο υπ' αριθμό 1163 αγροτ. και υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της περιοχής «Σέρβικο Μετόχι», του Τ. Δ. Ν. Πλαγίων, Δ. Τρίγλιας. Χαρακτηρισμός νερού με βάση χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις:

- κατάλληλο αποκλειστικά και μόνο για καθαριότητα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κατοικιών

- ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση (επεξεργασία - παρασκευή τροφίμων, πλύση οικιακών συσκευών κλπ.).

3. Για «Χριστίνα Μουστάκα —Μαρία Τσαούση - Υδροδοτική Επιχείρηση Ο.Ε »:

Εκδόθηκε άδεια χρήσης νερού (α.π.2642/6.7.2010) για την λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στο υπ' αριθμό 3 αγροτεμάχιο με υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο στη περιοχή «Τούμπα Ηράκλειας», του Τ.Δ. Ν. Καλλικράτειας, Δ. Καλλικράτειας. Χαρακτηρισμός νερού με βάση χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις:

- κατάλληλο αποκλειστικά και μόνο για καθαριότητα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κατοικιών

- ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση (επεξεργασία - παρασκευή τροφίμων, πλύση οικιακών συσκευών κλπ.)

4. Για τον Μακίδη Παναγιώτη:

Σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατέθηκαν στην Περιφέρεια το δίκτυο βρίσκεται σήμερα σε ιδιοκτησία Μεκιτανίδη Θεόδωρου, ο οποίος έχει καταθέσει φάκελο αδειοδότησης για το σύνολο του υδρευτικού δικτύου που καλύπτει οικισμούς εκτός σχεδίου στην περιοχή της Ν. Ποτίδαιας. Ο φάκελος του βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν στην Περιφέρεια και Περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την ΔΙΠΕΧΩ Π.Κ.Μ.

5. Για το Λάμπογλου Άγγελο, δίκτυο στην περιοχή Βουλγάρες Ν. Ποτίδαιας:

Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη από τα όσα αναφέρθηκαν στο έγγραφο 2686/8.7.2009 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, αγόρασε το 2000 αγροτεμάχιο και αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή Ν. Ποτίδαιας από το Θ. Κωνσταντούδη. Το 2001 δώρισε την γεώτρηση στο Δήμο Μουδανιών για να τη χρησιμοποιήσει για ύδρευση κρατώντας το δικαίωμα χρήσης του 50% της ποσότητας νερού (έναντι αντιτίμου) για να λειτουργήσει ιδιωτικό υδρευτικό δίκτυο στην περιοχή Ν. Ποτίδαιας. Δεν έχει υποβληθεί αίτηση στην Περιφέρειά για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.

6. Για τον Προδρόμου Νικόλαο, δίκτυο στην περιοχή Πετριώτικο Ν. Ποτίδαιας:

Ισχύουν, επίσης όσα αναφέρθηκαν στο έγγραφο 2686/8.7.2009 της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή εκδόθηκε απόφαση με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους Προδρόμου Ιωάννη και Χρήστο του Νικολάου καθώς και στον Προδρόμου Νικόλαο του Χριστοδούλου. Η απόφαση αυτή εκτός της επιβολής του οριζόμενου χρηματικού προστίμου απαγορεύει πλήρως τη λειτουργία της γεώτρησης που είχαν στην κατοχή τους διότι παρά την απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής (19/169/24.1.2001) για καταστροφή της παράνομα εκτελεσμένης γεώτρησης αυτή συνέχιζε να λειτουργεί.

7. Για τον Παλιούρα Αθανάσιο:

Εκδόθηκε άδεια χρήσης νερού (α.π.2642/6.7.2010) για τη λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στο υπ' αριθμό 1334 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, για την ύδρευση 560 ατόμων (140 κατοικιών) (Ιδιωτική Υδροδότηση) και πότισμα του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή «Ξεπατώματα», του Τ.Δ. Ν. Ποτίδαιας, Δ. Μουδανιών. Χαρακτηρισμός νερού με βάση χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις:

-          κατάλληλο αποκλειστικά και μόνο για καθαριότητα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κατοικιών

-          ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση (επεξεργασία - παρασκευή τροφίμων, πλύση οικιακών συσκευών κλπ.)

8. Για την υδροδοτική επιχείρηση Κασμίρη Μαρίας Ο. Ε., δίκτυο στην περιοχή Κάμπος Ν. Καλλικράτειας:

Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη από τα όσα αναφέρθηκαν στο έγγραφο 2686/8.7.2009 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για υδροδοτική επιχείρηση της Κασμίρη Μαρίας Ο.Ε. που καλύπτει τους οικισμούς Ρωμανού Κάμπος της Ν. Καλλικράτειας με υδρευτική γεώτρηση που κατασκευάστηκε με απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής το 1988 και Αριζόνες με γεώτρηση ηλεκτροδοτημένη χωρίς άδεια και με νερό επιβαρημένο με Νιτρικά. Δεν έχει κατατεθεί φάκελος αδειοδότησης.

9. Για τον Σωτηρίου Θεοδόσιο, δίκτυο στην περιοχή Βουλγάρες Ν. Ποτίδαιας:

Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη από τα όσα αναφέρθηκαν στο έγγραφο 2686/8.7.2009 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, το ιδιωτικό δίκτυο ύδρευσης καλύπτει 420 κατοικίες σε ζώνες εκτός σχεδίου (περιοχές Μύλος, Γλυκά Νερά, Ξεπατώματα, Πετριώτικο) του Τ.Δ. Ν. Ποτίδαιας, Δ. Μουδανιών με ομαδική αρδευτική γεώτρηση που κατασκευάστηκε το 2004 (α.π. 19/2677/12.10.2004) με απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής. Στην Περιφέρεια δεν κατατέθηκε φάκελος αδειοδότησης. Στις 28/4/2009 η Δ/νση Περιβάλλοντος Ν. Α. Χαλκιδικής διαβίβασε για γνωμοδότηση αίτηση τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της γεώτρησης του Θ. Σωτηρίου από αρδευτική σε υδρευτική. Η Περιφέρεια απάντησε με σωρεία παρατηρήσεων λόγω ελλείψεων που περιείχε το αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Όσον αφορά τα μέλη του Συνδέσμου Υδροδοτών «Ο Υδροχόος» Ν. Χαλκιδικής, εκτός των προαναφερομένων:

1. Για την υδροδοτική επιχείρηση «Αρώνης Π. & Σία Ε.Ε»: Εκδόθηκε άδεια χρήσης νερού (α.π.999/31.5.2010) για την λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στο υπ' αριθμό 1419 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της, για την ύδρευση 1000 ατόμων (250 κατοικιών) και πότισμα του περιβάλλοντος χώρου, του Τ.Δ. Ν. Καλλικράτειας, Δ. Καλλικράτειας. Χαρακτηρισμός νερού με βάση χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις:

-          Κάτω από τις παραμετρικές τιμές (ΚΕΠΑΜΑΧ, 1662-832/09)

2. Για τον Καραπαναγιώτη Νικόλαο, δίκτυο στην περιοχή Ν. Καλλικράτειας:

Έχει υποβληθεί φάκελος για άδεια χρήσης νερού, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας και Περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την ΔΙΠΕΧΩ Π.Κ.Μ.

3. Για τον Ζλατάνη Πέτρο:

Εκδόθηκε άδεια χρήσης νερού (α.π.2598/1.7.2010) για τη λειτουργία γεώτρησης στο υπ' αριθμό 1169 αγροτ. και υφιστάμενου ιδιωτικού υδρευτικού δικτύου της περιοχής «Αμπελάκια», του Τ.Δ. Ν. Καλλικράτειας, Δ. Καλλικράτειας. Χαρακτηρισμός νερού με βάση χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις:

-          κατάλληλο αποκλειστικά και μόνο για καθαριότητα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κατοικιών

-          ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση (επεξεργασία - παρασκευή τροφίμων, πλύση οικιακών συσκευών κλπ.)

Όλες οι άδειες χρήσης νερού, που έχουν χορηγηθεί, έχουν ισχύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης με δυνατότητα ανανέωσης, έως ότου απαντηθεί το σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε από την περιφέρεια στο Νομικό Σύμβουλο του ΥΠΕΚΑ ή καλυφθούν οι ανάγκες των υδροδοτούμενων οικισμών από συλλογικό δημοτικό υδρευτικό δίκτυο.

Για την επαλήθευση των ανωτέρω και για περισσότερες πληροφορίες, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσίευσε τα 2686/8.7.2009 και 2865/26.7.2010 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. (http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1308&Itemid=1).

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε τη δημοσίευση των αδειών, στον τύπο, για την ενημέρωση των καταναλωτών. Επειδή, τηρούμε επιφυλάξεις, κατά πόσο είναι δυνατή αυτή η ενημέρωση των καταναλωτών, εκδώσαμε αυτό το Δελτίο Τύπου, για να διασφαλίσουμε την υγεία των καταναλωτών.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: