Ταξιδεύοντας με τρένο


Κατηγορία: Τουρισμός

Αποστολέας:

ΚΕ.Π.ΚΑ. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η μεταφορά επιβατών, αποσκευών και συνοδευμένων αυτοκινήτων, στην Ελλάδα, διενεργούνται, σύμφωνα με το Ν. 3891/2010 αποκλειστικά από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Επίσης η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διενεργεί εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές με λεωφορεία, τα τακτικά δρομολόγια ανακοινώνονται, από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο επιβατικό κοινό.

 • Η σύμβαση μεταφοράς την οποία συνάπτει ο επιβάτης με την εταιρία κατά το χρόνο αγοράς του τίτλου μεταφοράς του, αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους τίτλους μεταφοράς (στη μορφή που εκάστοτε εγκρίνει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ), οι οποίοι παραδίδονται στον επιβάτη. Οι τίτλοι μεταφοράς των επιβατών με τις αμαξοστοιχίες διατίθενται στο επιβατικό κοινό, είτε μέσω φυσικών σημείων πώλησης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (σταθμοί, γραφεία ταξιδίων, συμβεβλημένα Πρακτορεία και σημεία πώλησης και σε ορισμένες περιπτώσεις μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων), είτε μέσω Διαδικτύου.
 • Η ολική διακοπή Υπηρεσίας, ή η κατάργηση αμαξοστοιχίας σε ολόκληρη ή σε μέρος της διαδρομής, ή  η καθυστέρηση κατά την αναχώρηση από το σταθμό αφετηρίας ή κατά την άφιξη στο Σταθμό προορισμού, δεν αποτελούν αιτίες για αξίωση αποζημίωσης από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον επιβάτη, πέραν του αντιτίμου του εισιτηρίου. Ανάλογα, με την καθυστέρηση της αμαξοστοιχίας κατά την αναχώρηση από τον σταθμό αφετηρίας ή κατά την άφιξή της στο Σταθμό προορισμού του επιβάτη, χορηγείται στον επιβάτη έκπτωση για επόμενο ταξίδι ως εξής:
  • Για εισιτήρια, που έχουμε εκδώσει. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο επιβάτης παίρνει αυτεπάγγελτα την κατά περίπτωση δικαιούμενη για επόμενο ταξίδι έκπτωση, με την προσκόμιση (σε μηχανοποιημένη θέση εργασίας) του αρχικού τίτλου μεταφορά του (εισιτήριο και κράτηση). Το επόμενο ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία του αρχικού ταξιδιού που είχε καθυστέρηση.
  • Για εισιτήρια που έχουμε εκδώσει μέσω διαδικτύου, δίδεται στον επιβάτη, επίσης μέσω διαδικτύου, «κουπόνι ταξιδιού»ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της αμαξοστοιχίας, το οποίο ο επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την έκδοση νέου εισιτηρίου είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω μηχανοποιημένου σημείου πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το «κουπόνι ταξιδίου» στην περίπτωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος 6 μήνες.
  • Για τα εισιτήρια χειρογραφικής έκδοσης δεν μπορεί να δοθεί αποζημίωση λόγω καθυστέρησης.
 • Για συνολική καθυστέρηση κατά την αναχώρηση από τον σταθμό αφετηρίας ή κατά την αναχώρηση από τον σταθμό αφετηρίας ή κατά την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο σταθμό προορισμού:
  • από 0-59 λεπτά, δεν προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης για επόμενο ταξίδι.
  • από 60-119 λεπτά, προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης για επόμενο ταξίδι ίσης με το 25% της συνολικής αξίας του αρχικού τίτλου μεταφοράς (εισιτήριο και συμπλήρωμα), που κατείχε ο επιβάτης.
  • από το σταθμό αφετηρίας ή κατά την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο σταθμό προορισμού από 120-179 λεπτά, προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης για επόμενο ταξίδι ίσης με το 50% της συνολικής αξίας του αρχικού τίτλου μεταφοράς (εισιτήριο και συμπλήρωμα) που κατείχε ο επιβάτης.
  • άνω των 180 λεπτών, η οποία θεωρείται ως κατάργηση της αμαξοστοιχίας, προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης για επόμενο ταξίδι ίσης με την συνολική αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς (εισιτήριο και συμπλήρωμα) που κατείχε ο επιβάτης.

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή:

 • για τις διαδρομές: (Θεσσαλονίκη-Λάρισας (Παλαιοφάρσαλου)-Θεσσαλονίκης, με αμαξοστοιχίες προαστιακής γραμμής, Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και αντίστροφα, εφόσον το ταξίδι πραγματοποιείται με αμαξοστοιχίες οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα  κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Αθήνας-Οινόη- Χαλκίδα και αντίστροφα, με αμαξοστοιχίες προαστιακής διαδρομής, Κατάκωλου – Πύργου- Ολυμπίας και αντίστροφα, Αγίου Ανδρέα – Πάτρας _ Ρίου (Ψαθόπυργου) και αντίστροφα, Άνω Λεχωνιών – Μηλεών και αντίστροφα, Λειανοκλαδίου – Στυλίδας και αντίστροφα.
 • Για τα ειδικά εκπτωτικά εισιτήρια αξίας 9 ευρώ (απλής διαδρομής, Β’ Θέσης), τα οποία εκδίδονται μέσω διαδικτύου για ορισμένες αμαξοστοιχίες.
 • Αν, έχουμε ηλεκτρονικό εισιτήριο, πρέπει να γνωρίζουμε:
   • Τα εισιτήρια προσφοράς 9 € και 19 € δεν είναι ακυρώσιμα και δε γίνεται, γι' αυτά, καμία τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου
 • Για τις ακυρώσεις των υπόλοιπων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, ισχύουν οι εξής κανόνες:
  • Από 0 μέχρι 24 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, καθώς και μετά την αναχώρηση αυτής, χάνουμε το αντίτιμο του εισιτηρίου μας.
  • Από 24 μέχρι 48 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, μας επιστρέφεται, με «κουπόνι ταξιδίου», το 50% της συνολικής αξίας του τίτλου μεταφοράς μας.
  • Για ακύρωση, που γίνεται, σε χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από 48 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, μας επιστρέφεται, με «κουπόνι ταξιδίου», το 100% της συνολικής αξίας του τίτλου μεταφοράς μας.
 • Το «κουπόνι ταξιδίου» ισχύει, για 6 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσής του, δεν είναι τίτλος μεταφοράς και ανταλλάσσεται (στο αντίτιμο που αναγράφεται σε αυτό), με τον τίτλο μεταφοράς, που επιθυμούμε, για επόμενο ταξίδι μας.
 • Όμως, αν επιλέξουμε να μη λάβουμε τις παραπάνω αναφερόμενες εκπτώσεις, η οφειλόμενη σε αυτόν αποζημίωση λόγω καθυστέρησης της αμαξοστοιχίας, είναι δυνατό να δοθεί μετά από αίτησή του προς το Τμήμα Παραπόνων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με ειδική έγκριση της Διοίκησης (ή άλλου εξουσιοδοτημένου υπηρεσιακού οργάνου) είτε ως μετρητά, είτε ως αντιπαροχή, με χορήγηση στον επιβάτη τίτλων μεταφοράς με δυνατότητα προσαρμογής, κατά περίπτωση, σε ό,τι αφορά στη διάρκεια, ή στις περιόδους ισχύος, ή στον προορισμό του χορηγούμενου τίτλου μεταφοράς.
 • Για τις διαδρομές Αεροδρόμιο – Πειραιάς και Κιάτο – Πειραιάς και αντίστροφα, ορίζεται ότι, για καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών, ο επιβάτης δικαιούται αντίστοιχο τίτλο μεταφοράς με αυτόν που κατείχε. Προσοχή! της ρύθμισης εξαιρείται το Αστικό τμήμα της ζώνης ΟΑΣΑ-Πειραιάς –Μαγούλα-Κορωπί, δηλαδή δεν επιστρέφονται τίτλοι του αστικού τμήματος (1,4 ευρώ και μειωμένο). Δεν προβλέπεται σχετική αποζημίωση για τους κατόχους κάρτας μηνιαίας, εξαμηνιαίας, ετήσιας της γραμμής Πειραιά – Αεροδρομίου – Κιάτου.
 • Εάν κατέχουμε έγκυρο τίτλο μεταφοράς και δεν μπορέσαμε, σύμφωνα με το δρομολόγιο, να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας επειδή:
  • Καταργήθηκε η αμαξοστοιχία σε ολόκληρη τη διαδρομή ή μέρος αυτής.
  • Καταργήθηκε η αμαξοστοιχία που ανταποκρινόταν με αυτήν που ταξίδευε αρχικά σε ολόκληρη τη διαδρομή ή μέρος αυτής, εφόσον προβλέπεται στα εγχειρίδια κυκλοφορίας ανταπόκριση και όχι απλώς δυνατότητα αλλαγής αμαξοστοιχίας. Σαν κατάργηση θεωρείται και η καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών.
  • Καθυστέρησε η αμαξοστοιχία, με συνέπεια να μην εξασφαλίζεται η ανταπόκρισή της, εφόσον προβλέπεται στα εγχειρίδια κυκλοφορίας ανταπόκριση και όχι απλώς δυνατότητα αλλαγής αμαξοστοιχίας.
  • Υπήρξε απεργία, θεομηνία κ.λπ.
  • Δεν υπήρχε στη διάθεσή μας, αντίστοιχη του εισιτηρίου μας

Έχουμε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χορήγηση έκπτωσης, για επόμενο ταξίδι, με τις ακόλουθες επιλογές – δυνατότητες:

 • Να αναχωρήσουμε ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα, με άλλη αμαξοστοιχία, μέσω της ίδιας ή άλλης διαδρομής έστω και αν η αμαξοστοιχία αυτή είναι ανώτερης κατηγορίας και σε θέση ανώτερης κατηγορίας, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση ή σε αμαξοστοιχία ή θέση κατώτερης κατηγορίας με επιστροφή της διαφοράς τιμής που υπάρχει. Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να αναβάλουμε το ταξίδι μας, για άλλη ημερομηνία. Ο τίτλος μεταφοράς παρατείνεται κανονικά. Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας, η ισχύς των εισιτηρίων παρατείνεται, για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή. Η παράταση πραγματοποιείται, από το αρμόδιο προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
 • Να επιστρέψουμε, αν έχει γίνει έναρξη του ταξιδίου μας, στο σταθμό αφετηρίας με την πρώτη κατάλληλη αμαξοστοιχία, χωρίς καταβολή κομίστρου, στο τμήμα αυτό και να αξιώσουμε την επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου του εισιτηρίου που έχουμε καταβάλει.
 • Να παραιτηθούμε της έναρξης ή της συνέχισης του ταξιδίου μας και να αξιώσουμε την επιστροφή του αντιτίμου του τίτλου μεταφοράς που δεν χρησιμοποιήσαμε ή χρησιμοποιήσαμε μερικώς (επιστροφή αντιτίμου είτε ολική, είτε μερική).
 • Σε περίπτωση που δε μπορέσαμε να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και εφόσον έχει γίνει, με βάση το εισιτήριό μας, εγγραφή αποσκευών, δικαιούμαστε πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του τέλους εγγραφής, στις περιπτώσει καθυστέρησης της αμαξοστοιχίας άνω των 180 λεπτών. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν προβλέπεται επιστροφή του αντιτίμου του τέλους εγγραφής αποσκευών.
 • Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας λόγω απεργίας ή στάσεων εργασίας, μας επιστρέφεται αυτεπάγγελτα και χωρίς παρακράτηση από οποιοδήποτε σημείο πώλησης του σιδηρόδρομου το αντίτιμο του εισιτηρίου, όταν ταξιδεύουμε κατά την ημέρα της απεργίας ή των στάσεων εργασίας, ή εκδίδεται, ανάλογα με την επιθυμία μας, «κουπόνι ταξιδίου».
 • Εφόσον, είμαστε κάτοχοι οποιουδήποτε τίτλου πολλαπλών διαδρομών, εκδόσεως ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η διάρκεια ισχύος του τίτλου αυτού μεταφοράς παρατείνεται κατά τον αριθμό των ημερών της απεργίας με χειρόγραφη αναγραφή της νέας ημερομηνίας ισχύος, από το σημείο πώλησης. Η διόρθωση αυτή, η οποία γίνεται εντός μηνός, από την τελευταία ημέρα απεργίας ή στάσης εργασίας, επισημοποιείται, με την σφραγίδα του σημείου πώλησης, το οποίο πραγματοποίησε την αλλαγή και την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να μας επιστραφεί το μέρος του αντιτίμου του τίτλου μεταφοράς πολλαπλών διαδρομών, το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Στις περιπτώσεις των στάσεων εργασίας τρεις μέρες στάσεων θεωρούνται ως μία ημέρα απεργίας.
 • Για την επιστροφή αντιτίμου εισιτηρίων, συμπληρωμάτων και κομίστρων αποσκευών συνοδευόμενων αυτοκινήτων λόγω απεργιών ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις

Εάν ακυρώσουμε το ταξίδι, με δική μας υπαιτιότητα:

 • Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήσουμε το ταξίδι μας, με δική μας υπαιτιότητα, και μέχρι 24 ώρες πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, με την οποία είχαμε προγραμματίσει να ταξιδέψουμε, ο τίτλος μεταφοράς μας ενισχύεται, ως εξής:
 • Αν η μη χρησιμοποίηση του εισιτηρίου ζητηθεί, από μας, σε σημείο πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε χρονικό διάστημα:
  • από 24-48 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, επιστρέφεται ,με τη μορφή κουπονιού ταξιδιού το 50% της συνολικής αξίας του τίτλου μεταφοράς
  • πάνω από 48 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, επιστρέφεται με τη μορφή κουπονιού ταξιδιούτο 100% της συνολικής αξίας του τίτλου μεταφοράς.

Για το χρονικό διάστημα, από 0-24 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, καθώς και μετά την αναχώρηση αυτής, δεν πραγματοποιείται καμία ενίσχυση τίτλου μεταφοράς.
Προσοχή! Το «κουπόνι ταξιδίου» ισχύει για 6 μήνες, ΔΕΝ είναι τίτλος μεταφοράς και είναι ανταλλάξιμο, στο αντίτιμο, που αντιστοιχεί σε αυτό, στα εκδοτήρια εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τον τίτλο μεταφοράς, που επιθυμούμε, για μεταγενέστερο ταξίδι μας, με το σιδηρόδρομο. Κατ’ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο με έγκριση της Διοίκησης, είναι δυνατή η εξέταση έγγραφων αιτήσεων των επιβατών, για επιστροφές αντιτίμου. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του επιβάτη είναι δυνατό να γίνει, είτε σε μετρητά, είτε με διάθεση τίτλων μεταφοράς με δυνατότητα προσαρμογής, κατά περίπτωση, σε ότι αφορά τη διάρκεια και τις περιόδους ισχύος και τον προορισμό μας.

Άτομα με αναπηρία
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 1371/2007, ως «άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής, διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας) και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των παρεχόμενων από το Σιδηρόδρομο υπηρεσιών. Στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα (σε εφαρμογή ειδικής Συμφωνίας με το αρμόδιο υπουργείο) η ΤΡΑΙΝΟΣΕ παρέχει έκπτωση 50% στις συνολικές τιμές των εισιτηρίων. Η έκπτωση παρέχεται με την επίδειξη Δελτίου Αναπηρικής Ταυτότητας που εκδίδεται, από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Δημόσια Αρχή. Ομοίως, έκπτωση 50%, στις συνολικές τιμές των εισιτηρίων χορηγείται στους συνοδούς ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, με την επίδειξη ειδικού Δελτίου Ταυτότητας. Η μεταφορά ατόμων με κινητική αναπηρία, τα οποία μεταφέρονται με αναπηρικό αμαξίδιο, είναι δυνατή σεις αμαξοστοιχίες, στη σύνθεση των οποίων κυκλοφορούν τα οχήματα με ειδική διαρρύθμιση χώρου ΑμεΑ.

Αποσκευές
Δικαιούμαστε να παραλαμβάνουμε μαζί μας ατελώς μέσα στα επιβατικά οχήματα αντικείμενα, που μεταφέρονται εύκολα και προορίζονται, για την εξυπηρέτησή τους, στο ταξίδι. Τα αντικείμενα αυτά χαρακτηρίζονται ως αποσκευές χειρός.

Η μεταφορά των αποσκευών χειρός επιτρέπεται, εφόσον δεν είναι αντίθετη στις ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις των Τελωνειακών ή άλλων Διοικητικών Αρχών και με την προϋπόθεση ότι οι αποσκευές αυτές, από την φύση τους, τη μορφή τους και τις διαστάσεις τους, δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη, ούτε στο υλικό του Σιδηροδρόμου, ούτε στους άλλους επιβάτες ή τις αποσκευές τους, ούτε και να τους ενοχλήσουν.

Για την τοποθέτηση των αποσκευών χειρός προσφέρεται στον επιβάτη, μόνο ο χώρος πάνω και κάτω, από τη θέση, που καταλαμβάνει. Τις αποσκευές χειρός, που δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο χώρο που διατίθεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, υποχρεούμαστε να τις παραδώσουμε για εγγραφή και μεταφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές. Η ευθύνη για τη φύλαξη των αποσκευών χειρός ανήκει σε μας. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή βλάβη αυτών, εκτός αν η απώλεια ή βλάβη αυτών προήλθε από υπαιτιότητά του.

Γίνονται δεκτές ως εγγεγραμμένες αποσκευές:

 • είδη συσκευασμένα σε δέματα, κιβώτια, βαλίτσες, ταξιδιωτικούς σάκους ή άλλες παραπλήσιες συσκευασίες καθώς και αυτές οι ίδιες οι συσκευασίες. Ή έστω και χωρίς συσκευασία:
  • Φορητές ή κυλιόμενες πολυθρόνες, παιδικά καρότσια, αθλητικά όργανα, ποδήλατα
 • Η συσκευασία και ο όγκος των δεμάτων, που προσκομίζονται, για εγγραφή, ως αποσκευές πρέπει να επιτρέπουν τη γρήγορη φόρτωση και τοποθέτησή τους, μέσα στις σκευοφόρους.
 • Δεν γίνονται δεκτά, ως αποσκευές, ποδήλατα, με εφεδρικό κινητήρα, καθώς και μοτοσικλέτες.
 • Δεν γίνονται δεκτά, ως εγγεγραμμένες αποσκευές, αντικείμενα το βάρος των οποίων, κατά δέμα υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα. Ομοίως, δε γίνονται δεκτά, για εγγραφή, άνω των 3 τεμαχίων αποσκευών, ανά εισιτήριο και επιβάτη.
 • Πρέπει να σημειώνουμε κατά τρόπο ευανάγνωστο, σε εμφανές σημείο κάθε δέματος αποσκευής, το όνομα και τη διεύθυνσή του. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν υποχρεούντα να δεχτεί για μεταφορά αποσκευές, οι οποίες είναι πλημμελώς ή ανεπαρκώς συσκευασμένες, ή εμφανίζουν ευδιάκριτα ίχνη βλάβης.
 • Μπορούμε να ζητήσουμε την εγγραφή των αποσκευών μας και για σταθμό, που βρίσκεται, πριν από το σταθμό προορισμού, που αναγράφεται στο εισιτήριο οπωσδήποτε, όμως, ο σταθμός αυτός να είναι στο ίδιο δρομολόγιο.
 • Μπορούμε, με εξαίρεση τα παιδιά, που μεταφέρονται, δωρεάν δικαιούμαστε να μεταφέρουμε αποσκευές, με ανώτατο βάρος, ανα αποσκευή τα 50 χιλιόγραμμα και τα 3 τεμάχια, ανά άτομο και εισιτήριο, για τις οποίες εισπράττεται ανεξάρτητα, από την απόσταση δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται στον σχετικό πίνακα κομίστρων αποσκευών.
 • Για τις αποσκευές, που εγγράφονται, μέσα στην αμαξοστοιχία, πέρα από το σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενο τέλος, εισπράττεται και πρόστιμο. Το πρόστιμο αυτό δεν εισπράττεται, όταν πρόκειται για αποσκευές, που προέρχονται, από σταθμούς, που δεν λειτουργούν ή από στάσεις μη στελεχωμένες καθώς επίσης και από σταθμούς, που δεν εξασφαλίζουν υπηρεσία αποσκευών.
 • Για τις εγγεγραμμένες αποσκευές, εκτός από κόμιστρα είναι δυνατό να εισπραχθεί και τέλος ιδιαίτερης αποζημίωσης. Μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε την ιδιαίτερη αποζημίωση, που θα μας καταβληθεί, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των εγγεγραμμένων αποσκευών μας.
 • Αν το ποσό της ζημίας δεν αποδεικνύεται, μας καταβάλλεται κατ’αποκοπή ύψους 80 ευρώ, ανά τεμάχιο απωλεσθείσας αποσκευής.
 • Σε περίπτωση βλάβης αποσκευών καταβάλλεται ποσο΄40 ευρώ ανά τεμάχιο αποσκευής, η οποία έχει υποστεί βλάβη. Μπορούμε με έγγραφη αίτηση να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε. Πέραν του ποσού αυτού μας επιστρέφονται τα καταβληθέντα κόμιστρα καθώς και οποιαδήποτε άλλα, σχετικά με τη μεταφορά, καταβληθέντα τέλη.

Μικρόσωμα κατοικίδια ζώα
Μικρόσωμα κατοικίδια ζώα (σκύλοι, γάτες, πουλιά, κ.λπ) κλεισμένα σε κλουβιά, κιβώτια, καλάθια ή άλλες κατάλληλες συσκευασίες. Ειδικά οι μικρόσωμοι σκύλοι μπορεί να επιτραπούν και χωρίς κάποιο, καλάθι, κλουβί κ.λπ. Υπάρχουν, όμως, κάποιες προϋποθέσεις για τα κατοικίδια ζώα στις αμαξοστοιχίες:

 • Δεν ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο για τους επιβάτες
 • Δεν είναι αντίθετη σε νόμιμες απαγορευτικές διατάξεις
 • Κανένας συνεπιβάτης έχει αντίρρηση και ότι τα ζώα αυτά είναι δυνατό να μεταφέρονται στα γόνατα ή να τοποθετούνται στους χώρους που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός.
 • Σε περίπτωση που κάποιος συνεπιβάτης έχει αντίρρηση για το κατοικίδιό μας, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας αποφασίζει για την παραμονή ή όχι του ζώου στο διαμέρισμα ή για την μεταφορά του στην σκευοφόρο της αμαξοστοιχίας ή ακόμα για τη διάθεση ιδιαίτερου χώρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα , από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 • Φέρουμε ευθύνη για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα μεταφερόμενα κατοικίδιά μας, στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους.
 • Για τα μικρόσωμα κατοικίδιά μας, δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς.
 • Στα λεωφορεία τα κατοικίδια τοποθετούνται στις αποσκευοθήκες.
 • Αν έχουμε μεγαλόσωμο σκύλο μπορεί να μεταφερθεί μέσω τραίνου, εφόσον είναι ακίνδυνος και φέρει φίμωτρο και εφόσον νοικιάσουμε ολόκληρο διαμέρισμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για το σκύλο μας εκδίδουμε εισιτήριο και επιπλέον εισπράττεται το μισό της τιμής εισιτηρίου 2ης θέσης ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου μας, τα όποια έγγραφα συνοδεύουν το σκύλο μας. Απλά, το εισιτήριο του σκύλου υπολογίζεται βάσει του αριθμού των εισιτηρίων – θέσεων που θα καταλάβει στο βαγόνι της αμαξοστοιχίας.
 • Μπορούμε να μεταφέρουμε μεγαλόσωμο σκύλο, που συνοδεύει τυφλό, εντός των διαμερισμάτων των επιβατικών αμαξοστοιχιών, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Ο σκύλος θα πρέπει να συνοδεύει οπωσδήποτε άτομο τυφλό, να φέρει φίμωτρο, να δένεται και να μεταφέρεται καθισμένο επί του δαπέδου του βαγονιού, κοντά ή δίπλα στον κάτοχό του. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η μεταφορά του τυφλού και του σκύλου – συνοδού στις ειδικές θέσεις για μεταφορά ΑμεΑ, εφόσον υπάρχουν τέτοιες θέσεις στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία.

 

Μεταφορά ποδηλάτων
Για τις αρτηριακές αμαξοστοιχίες, οι οποίες διαθέτουν σκευοφόρο και εφόσον υπάρχει ανάλογη χωρητικότητα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Μπορούμε να μεταφέρουμε ποδήλατα, στις σκευοφόρους των αμαξοστοιχιών, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις, που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές του Τιμολόγιου Επιβατών και καταβάλλουμε το αντίστοιχο τέλος εγγραφής αποσκευών.
 • Για τη μεταφορά ποδηλάτων, στις ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες της διαδρομής Θεσσαλονίκη – Λάρισας – Θεσσαλονίκης:
 • Γίνονται δεκτά για μεταφορά ποδήλατα, χωρίς επιπλέον τιμολόγηση στις ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες της διαδρομής αυτής,  μόνο εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του οχήματος και δεν εμποδίζονται οι συνεπιβάτες.
 • Η μεταφορά του ποδηλάτου θα γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, που υπάρχουν εντός των συρμών, για ΑμεΑ, μόνο όταν δε γίνεται χρήση των χώρων αυτών από ΑμεΑ και πάντα υπό την αυστηρή εποπτεία του κατόχου, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη, για τη μεταφορά και τοποθέτηση του ποδηλάτου.

Μεταφορά συνοδευόμενων αυτοκινήτων

 • Μπορούμε να μεταφέρουμε συνοδευόμενα αυτοκίνητα στα ειδικά διδάπεδα οχήματα μεταφοράς συνοδευόμενων αυτοκινήτων, τα οποία δρομολογούνται στη σύνθεση επιβατικών αμαξοστοιχιών. Για την φόρτωση / εκφόρτωση αυτοκινήτου, απαιτείται απο εμάς η συμπλήρωση ενός ειδικού Δελτίου Διαπίστωσης Κατάστασης Αυτοκινήτου κατά τη φόρτωση.
 • Για την αποδοχή συνοδευόμενου αυτοκινήτου, μεσω σιδηρόδρομου, σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη, η θέση φόρτωσης και οι διαστάσεις του, προς μεταφορά αυτού.

Πρόστιμα

 • Σε περίπτωση που δεν έχουμε εισιτήριο, πληρώνουμε, πέρα από την προβλεπόμενη στο Τιμολόγιο τιμή και ενιαίο πρόστιμο 84 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κάθε φορά με απόφαση της Διοίκησης. Το πρόστιμο μειώνεται στο μισό, εάν πληρώσουμε άμεσα, επί της αμαξοστοιχίας και στην περίπτωση αυτή δεν ζητούνται τα στοιχεία μας. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε το πρόστιμο, εντός 20ημερών, χωρίς περαιτέρω προσαύξηση, διαφορετικά, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δικαιούται να προωθήσει το πρόστιμο στην αρμόδια ΔΟΥ και να μας ζητηθεί να πληρώσουμε το πρόστιμο στο 10πλάσιό του. Σε αυτή την περίπτωση, ζητούνται τα πλήρη στοιχεία μας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ.ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας, επίσης μπορεί να μας ζητηθεί και ο ΑΦΜ μας). Μας παραδίδεται αντίγραφο του φύλλου προστίμου και τελικώς εισπράττεται, πέραν του προστίμου, και το κόμιστρο της διαδρομής. Στην περίπτωση που ο επιβάτης χωρίς εισιτήριο είναι ανήλικος, ζητούνται από αυτόν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του κηδεμόνα. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας με τον κηδεμόνα, ώστε να ενημερωθεί. Εάν ο ανήλικος δεν έχει ταυτότητα, ενημερώνεται και η Αστυνομία και ο κηδεμόνας του. Στην όλη διαδικασία της επιβολής προστίμου, πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή από το προσωπικό ελέγχου, για την ασφάλεια του ανηλίκου, καθώς και ευαισθησία, στο γεγονός ότι ο επιβάτης είναι ανήλικος.
 • Σε περίπτωση που αρνηθούμε να δηλώσουμε τα πλήρη στοιχεία μας και να πληρώσουμε το πρόστιμο, ο υπάλληλος ελέγχου σε συενργασία με το προσωπικό μηχανοδήγησης, ή τον Προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση των στοιχείων μας και την επίδοση του προστίμου. Αν ο υπάλληλος ελέγχου αδυνατεί να ακολουθήσει όλες τις παραπάνω διαδικασίες, δικαιούται να αποκλείσει από την περαιτέρω μεταφορά τον επιβάτη, εκτός και αν είναι ανήλικος, οπότε πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω.
 • Αν δεν έχουμε φροντίσει να πληρώσουμε το αντίστοιχο κόμιστρο για σκύλο, τότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 50 ευρώ, ενώ μειώνεται άμεσα στο μισό, σε περίπτωση επι τόπου πληρωμής. Ισχύουν οι ίδιες διατάξεις, όπως στις περιπτώσεις άρνησης  πληρωμής ή παροχής στοιχείων ταυτότητας. Πέραν του προστίμου, εισπράττεται και το αντίστοιχο κόμιστρο.
 • Για τις αποσκευές που εγγράφονται μέσα στην αμαξοστοιχία, πέρα από το σύμφωνα με το τιμολογιακό συνολικό ποσό που εισπράττεται (Δικαίωμα εγγραφής και κόμιστρο), εισπράττεται (Δικαίωμα εγγραφής και κόμιστρο) θα εισπράττεται και πρόστιμο 50% στο ποσό αυτό. Όμως, το ποσό αυτό, δεν εισπράττεται για αποσκευές, που προέρχονται από σταθμούς ή στάσεις που δεν εξασφαλίζουν υπηρεσία αποσκευών.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για τις προαστικές διαδρομές:
Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Θεσσαλονίκης, Αθήνας – Χαλκίδας – Αθήνας και Κιάτου – Μαγούλας – Κιάτου. Διαφορετική από τη γενική αυτή ρύθμιση ισχεύει για τις προαστιακές διαδρομές Πειραιά – Αθήνας – Μαγούλας – Αεροδρομίου, όπου το εισπραττόμενο πρόστιμο ορίζεται με βάση τα ισχύοντα, στον ΟΑΣΑ (60πλάσιο της τιμής του απλού εισιτηρίου).
Τα παραπάνω πρόστιμα εισπράττονται και στην περίπτωση που οι τίτλοι μεταφοράς εκδίδονται από το Σταθμό προορισμού, για μεταφορά, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εφόσον πρόκειται για διαδικασία εξόφλησης της οφειλής. Αν δεν συμμορφωθεί ο επιβάτης προς την παραπάνω διάταξη, αποκλείεται η μεταφορά του και ζητείται η αποβίβαση στον αμέσως επόμενο σταθμό.

Ατυχήματα
Σε περιπτώσεις ατυχημάτων η αποζημίωση των επιβατών καλύπτεται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα, κατά την ελληνική και διεθνή νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις του σιδηροδρόμου. Επιπροσθέτως, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Μεταφορές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με λεωφορεία
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με διεθνείς λεωφορειακές συνδέσεις προς και από Βουλγαρία. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως εξουσιοδοτημένος ελληνικός φορέας, σε συνεργασία με ξένους εξουσιοδοτημένους φορείς κατά την εκτέλεση των δρομολογίων των Τακτικών Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών υποχρεούται για την άνετη, ασφαλή και ταχεία μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

Όροι Διεθνούς Λεωφορειακής Μεταφοράς
Οι βασικοί όροι μεταφοράς των επιβατών αναγράφονται στα περικαλύμματα των τίτλων μεταφοράς:

 • Απώλεια εισιτηρίου: Το εισιτήριο δεν αντικαθίσταται, ούτε επιστρέφεται το αντίτιμό του.
 • Μη χρησιμοποίηση του εισιτηρίου: Παρέχεται στον επιβάτη το δικαίωμα να ζητήσει έγκαιρα και πριν από την αναχώρηση του λεωφορείου αλλαγή ημερομηνίας του ταξιδιού του.
 • Μη πραγματοποίηση δρομολογίου: Αν δεν πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο, λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα, ή λόγω ανωτέρας βίας, τότε επιστρέφεται στον επιβάτη ακέραιο το αντίτιμο του εισιτήρίου. Σε περίπτωση, κατάργησης ή διακοπής του δρομολογίου, μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας, για το τμήμα της διαδρομής, που δεν πραγματοποιήθηκε, ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας με δρομολόγιο άλλης ημέρας.
 • Μεταφορά αποσκευών: Δικαιούμαστε να μεταφέρουμε κατά το ταξίδι αποσκευές, είτε δωρεάν μέχρι 20 κιλά, είτε, αν είναι περισσότερες καταβάλλοντας το προβλεπόμενο κόμιστρο.
 • Απώλεια ή βλάβη αποσκευών: Εφόσον αποδειχθεί η υπαιτιότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καταβάλλεται στον επιβάτη αποζημίωση μέχρι του συνολικού ποσού των 150 ευρώ, για το σύνολο των αποσκευών.

Παράπονα – καταγγελίες:

 • Στους επικεφαλής των σταθμών και των αμαξοστοιχιών
 • Στην Υπηρεσία Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πελατών στον τηλεφωνικό αριθμό 14511 (με χρέωση)
 • Ατελώς στον ειδικό αριθμό παραπόνων 2105270762, από τις 07:30 – 15:00
 • Στο τμήμα παραπόνων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση feedback@osenet.gr
 • Στον αριθμό φαξ: 2105297468
 • Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εφόσον η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν έχει επιλύσει την καταγγελία μας, στο τηλέφωνο 1520.
 • Στο Συνήγορο του Καταναλωτή, εφόσον η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν έχει επιλύσει την καταγγελία μας, στα τηλέφωνα 2106460862, 2106460814 και 2106460612.
 • Στο ΚΕ.Π.ΚΑ., στο γραφείο καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310233333, ώρες από 09:00 έως τις 14:30

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, στα κυλικεία των επιβατικών αμαξοστοιχιών ΟΣΕ ισχύουν συγκεκριμένες τιμές, για καφέ, νερό, σάντουιτς. Ας ενημερωθούμε, από την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: