Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, το ελληνικό εμπόριο δηλώνει ότι συστρατεύεται σε μια συλλογική μάχη επιβίωσης


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Παρότι το γενικότερο πνεύμα των δηλώσεων και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ κινήθηκε στη στρατηγική ελπίδας και απηχούσε μια ανάγκη να διαμορφωθεί ένα αισιόδοξο κλίμα στην κοινωνία και στην αγορά, η πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική επιχειρηματικότητα και ο Έλληνας καταναλωτής απέχει πολύ από το στόχο αυτό.

Αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού,  ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης δήλωσε: «Ακούσαμε ότι «ναι γίνεται». Δεν ακούσαμε όμως το «πως γίνεται» και «μέχρι πότε» θα γίνεται. Το μόνο που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης δεν πρόκειται να καταγραφούν, στην πραγματική οικονομία, πριν το 2013.  

Εκτιμούμε το γεγονός ότι ακούσαμε επαίνους για τις θυσίες μας και συμφωνούμε σε μια συλλογική μάχη όλων για την επιβίωση. Θέλουμε να πάμε μπροστά, όμως στο ελληνικό εμπόριο παραμένουν απαράλλαχτα τα ίδια ερωτήματα και μάλιστα χωρίς ικανοποιητικές απαντήσεις. Γνωρίζουμε ότι η λύση δεν θα είναι απλή και πρέπει να προκύψει από έναν συνδυασμό συντονισμένων ενεργειών της Κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Από την ομιλία του Πρωθυπουργού, διακρίναμε μια αλλαγή πλεύσης και μια στροφή στην ενίσχυσης της υγιούς Μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.  Η Κυβέρνηση φαίνεται να αποφάσισε την «ανακαίνιση» την Οικονομικής της Πολιτικής, τους ρυθμούς υλοποίησης και τις προτεραιότητές της».

Το αίτημα της ΕΣΕΕ για μια νέα ρύθμιση «σκούπα» φορολογικών και ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων, με προτεραιότητα στην αναγνώριση του συνεπούς φορολογούμενου, έγινε εν μέρει αποδεκτό από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Δεν θα πρέπει να λογίζεται όμως ως παροχή, αφού είναι μια νέα καταβολή από τις επιχειρήσεις που αφορά στην περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων και όχι βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών. Ουσιαστικά πρόκειται για μια περαίωση εκκρεμοτήτων Κράτους –φορολογουμένων η οποία προέρχεται από τις ελεγκτικές ανεπάρκειες του πρώτου.   

Η μείωση κατά 4% (από 24% σε 20%) της φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών των επιχειρήσεων που επανεπενδύονται, αξιολογείται θετικά από την ΕΣΕΕ, αν και αφορά κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση  όμως ότι θα υπάρξουν επαρκή κέρδη για επανεπένδυση.

 

Όσον αφορά την εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό  για έναν «χάρτη επιχειρηματικότητας»,  η ΕΣΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει να αποτυπώνει τον επιχειρηματικό χάρτη του εμπορίου στην «ΓΕΩΒΑΣΗ».  Σε αυτή την κατεύθυνση, ελπίζουμε ότι  η κάρτα του πολίτη θα βοηθήσει στην απλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική λειτουργία.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η πρόταση της ΕΣΕΕ όπως κατατέθηκε στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων, όπου προτείνεται η παροχή περισσότερων κινήτρων προς τον συνεπή φορολογούμενο, με στόχο να δημιουργήσουμε παραδείγματα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή.
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΙΑ

ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

&

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

 

1.      Φορολογικά κίνητρα για συνεπείς επιχειρήσεις

 

  • Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν φορολογικές παραβάσεις κατά την τελευταία 5ετεία, προτείνουμε όπως κατά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης, να γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση για τη διαπίστωση τέτοιων φορολογικών παραβάσεων και αν από τον έλεγχο δεν προκύψει κανένα στοιχείο να θεωρείται η δήλωση ειλικρινής και η χρήση περαιωμένη. 
  • Σε περίπτωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, ναδιενεργείται πρώτα πάντα έλεγχος της τελευταίας χρήσης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των λογιστικών διαφορών που προσδιορίζει ο έλεγχος κυμαίνεται σε ποσοστό μέχρι 5% επί των συνολικών κερδών της επιχείρησης ή προκύπτει φόρος μέχρι 30.000 ευρώ, οι προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις να θεωρούνται περαιωμένες ως ειλικρινείς.
  • Στους συνεπείς φορολογούμενους - φυσικά και νομικά πρόσωπα - να παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 5%-10% του φόρου τηςσυγκεκριμένης χρήσης.
  • Να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της επιχείρησης για επενδύσεις.

2.      Περαίωση διαχειριστικών χρήσεων 2000 – 2009 για όλους

 

Να δοθεί η δυνατότητα σε επιτηδευματίες (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) με τζίρο έως 9 εκατ. ευρώ να υπαχθούν στο καθεστώς περαίωσης ήτοι να κλείσουν φορολογικά τις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31.12.2009, ακόμα κι αν δεν εκμεταλλεύτηκαν την προηγούμενη περαίωση των χρήσεων 2000 - 2006.

Βασικά κριτήρια υπαγωγής – προϋποθέσεις προτείνουμε να είναι τα ακόλουθα:

1.      Να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,

2.      Να υπάγονται στη ρύθμιση εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπά φορολογικά αντικείμενα, όπως οι δηλώσεις Φ.Π.Α., ακόμα και αν υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση προϋποθέτει από την μεριά της επιχείρησης την αποδοχή της περαίωσης η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010. Η πληρωμή του βεβαιωμένου ποσού να δύναται να πραγματοποιείται ως εξής:

Α. Με την αποδοχή της περαίωσης, καταβολή του 1/10 του ποσού και εξόφληση του υπολοίπου σε 12 ή 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις αναλόγως του ύψους του.

      Β. Η ολοσχερής εξόφληση του βεβαιωμένου ποσού να γίνεται με έκπτωση 10%.

Υπολογισμός του ποσού της περαίωσης

  • Τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών ένα τοις εκατό (1%). Το ποσό αυτό των λογιστικών διαφορών προσαυξάνεται με τη θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προσδιοριζόμενων εξωλογιστικά καθαρών κερδών με τη χρήση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (του αντικειμένου εργασιών με τα μεγαλύτερα έσοδα) μειωμένου κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και των δηλούμενων καθαρών κερδών. Αν τα δηλούμενα καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα των εξωλογιστικών καθαρών κερδών, η διαφορά αυτών μειώνει το ποσό των λογιστικών διαφορών.
  • Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό ( 15%) για ατομικές επιχειρήσεις και είκοσι τοις εκατό (20%) για προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε.. Ε.Ε.), νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και λοιπές επιχειρήσεις.
  •  Όταν οι επιχειρήσεις βαρύνονται με παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι παραπάνω συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.
  • Το ποσό του τελικού αποτελέσματος που προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς να μην είναι μεγαλύτερο του 0,8% του ποσού των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων συνολικά.

 

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: