Προτάσεις της ΕΣΕΕ για βελτιώσεις στη διαδικασία της περαίωσης με προτεραιότητα τους συνεπείς φορολογούμενους


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, συμμετέχοντας στη διαβούλευση για τις υπό κατάρτιση διατάξεις για τη ρύθμιση παρελθουσών φορολογικών υποθέσεων, κατέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών το ακόλουθο υπόμνημα προτάσεών της.

«Η ΕΣΕΕ, συνεπής στις βασικές αρχές που απορρέουν από τον θεσμικό της ρόλο και με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου και της οικονομίας, συμμετέχει ενεργά στο διάλογο. Παράλληλα, συντάσσεται σε κάθε προσπάθεια με στόχο την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης του Α.Ε.Π., των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση, από πλευράς της Κυβέρνησης, των υποσχέσεων για διεξαγωγή διαλόγου με αντικείμενο την απλοποίηση, τη σταθερότητα και το δίκαιο του φορολογικού συστήματος.

Παρά τις όποιες προσπάθειες, θεωρούμε ότι οι παθογένειες του φορολογικού συστήματος δεν ξεπεράστηκαν. Δεν δόθηκαν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα πολυπλοκότητας, κόστους χρόνου – χρήματος, γραφειοκρατίας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε σημαντικό να ανατρέξουμε σε προηγούμενα «καλά παραδείγματα» και να επαναθέσουμε ζητήματα προτεραιότητας για τη βελτίωση του συστήματος και για την άμεση αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του εμπορίου και του φορολογικού πλαισίου. Έχουμε, άλλωστε, καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για σειρά επιμέρους θεμάτων όπως: σταθερό φορολογικό πλαίσιο σε βάθος χρόνου, επιβράβευση των συνεπών φορολογούμενων, κατάργηση του ΚΒΣ, απλός ελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός, εύκολη μεταβίβαση επιχειρήσεων, ταμείο επιχειρήσεων, ηλεκτρονική διασταύρωση δηλώσεων, περαίωση.

Ειδικά για το θέμα της περαίωσης, με δεδομένη τη βούληση της Κυβέρνησης και τη ρητή δέσμευση του Πρωθυπουργού για «απελευθέρωση» των μηχανισμών και των επιχειρήσεων, για «εκούσια κατάργηση διαφορών του παρελθόντος» και για μία «νέα αρχή» για την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης, δηλώνουμε σύμφωνοι για την εφαρμογή ακόμα μίας, αλλά και τελευταίας περαίωσης.  

Ωστόσο, υπό τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, η αναζήτηση ρευστών διαθεσίμων εκ μέρους των επιχειρήσεων είναι, εκ προοιμίου, απαγορευτική.

Ως εκ τούτου, ο τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας της περαίωσης, για να έχει αποτέλεσμα και συμμετοχή από πλευράς επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχει τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

1)     Όσο το δυνατόν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση,

2)     Ο τρόπος πληρωμής των δημιουργούμενων υποχρεώσεων να είναι τέτοιος, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν.

3)     Χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή περαίωσης για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Ειδικά, επί του κειμένου εργασίας ζητάμε ως κοινωνικοί εταίροι διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Επιπλέον, προτείνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

·        Στις υπαγόμενες υποθέσεις να περιληφθούν όλες οι εκκρεμείς έως την 31.12.2009 χρήσεις, που δεν έχουν παραγραφεί.

·        Να γίνει δεκτή η υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων μέχρι και την ημέρα ψήφισης του νόμου.

·        Να συμπεριληφθούν οι εκθέσεις και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογο με αυτόν των πρατηρίων υγρών καυσίμων και καπνού, ο οποίος θα πρέπει να μειωθεί από το 0,7% που προτείνεται.

Β. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

·        Η ακίνητη περιουσία φορολογείται ανεξάρτητα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για εξαίρεση από τη ρύθμιση επιτηδευματιών – φυσικών προσώπων που υπάγονται σε Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Επιπλέον, η αναφορά μόνο σε επιτηδευματίες – φυσικά πρόσωπα και όχι σε επιχειρήσεις που υπάγονται σε ΦΜΑΠ, δημιουργεί δύο μέτρα και δύο σταθμά και ως εκ τούτου προτείνουμε την απάλειψη της συγκεκριμένης εξαίρεσης.

·        Κατά το παρελθόν, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν με τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης να περαιώσουν οικονομικές χρήσεις με την υπόσχεση ότι αυτές θα «έκλειναν» οριστικά. Οι χρήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να μπουν εκ νέου σε διαδικασία περαίωσης, αφού ουσιαστικά ήδη θεωρούνται ως οριστικά περαιωθείσες.

·        Να παραληφθεί ο όρος της χρονικής συνέχειας των υπαγομένων χρήσεων, καθώς μπορεί να παρεμβάλλονται χρήσεις που έκλεισαν με αυτοπεραίωση.

Δ. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

·        Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού του βεβαιωμένου φόρου από περαίωση με απαιτήσεις του επιτηδευματία έναντι του Δημοσίου.

 

 

Ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΥ

·        Ο συντελεστής επί των ακαθαρίστων εσόδων 2% θεωρείται υπερβολικός και προτείνουμε να μειωθεί στο 1%.

·        Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους συντελεστές προοδευτικότητας γιατί καταλήγουν σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο (1,35%).

·        Οι συντελεστές προσαύξησης του φόρου εισοδήματος θεωρούνται υψηλοί και θα πρέπει να μειωθούν. Προτείνουμε οι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να μειωθούν σε 15% για όλες τις επιχειρήσεις και σε 20% για ΑΕ και ΕΠΕ

·        Η προκαταβολή 25% θεωρείται υπερβολική και θα πρέπει να απαλειφθεί ή τουλάχιστον να μειωθεί στο 10%.

·        Τα ελάχιστα ποσά φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 300 ευρώ για βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και τα 500 ευρώ για βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ.

·        Οι τυπικές παραβάσεις του ΚΒΣ, δεδομένης της βούλησης όλων των πλευρών για τελική κατάργησή του, δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τελικές προσαυξήσεις μεγαλύτερες από 2%.

·        Οι επιχειρήσεις ζουν σε μία δραματική οικονομική συγκυρία. Η ζημία χρήσης, ιδίως των τελευταίων ετών, είναι φαινόμενο συχνό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αναγνώριση ζημιογόνων χρήσεων και ο συμψηφισμός με τα κέρδη των 5 επομένων χρήσεων.

·        Παρομοίως, να μην εξαλείφεται το πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ στο τέλος της χρήσης αλλά να μεταφέρεται με συμψηφισμό στην επόμενη χρήση ή να επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεως του φορολογουμένου, με δυνατότητα συμψηφισμού με τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις από την περαίωση.

·        Εάν, πραγματικά, βούληση του Υπουργείου είναι η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων θα πρέπει αυτό να καταδειχθεί με τρόπο χαρακτηριστικό. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε ο συντελεστής επί των ακαθαρίστων εσόδων να μειώνεται ακόμα και κατά 50% για τις επιχειρήσεις εκείνες που καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

·        Αναφορικά με τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια, για τον μεν εκδότη να επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα για τον δε παραλήπτη να επιβάλλεται πρόστιμο εκπροθέσμου 0,5% το μήνα, ώστε να αποτραπούν τέτοιες συναλλαγές στο μέλλον.

·        Στην περίπτωση αποδεδειγμένης μη απόδοσης του ΦΠΑ να καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό με τα ίδια πρόστιμα και να δίνεται δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

·        Ο τρόπος καταβολής του φόρου θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης από την πλευρά των επιχειρήσεων. Αυτό μεταφράζεται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη προκαταβολή και σε αρκετές δόσεις αποπληρωμής του βεβαιωμένου φόρου.

·        Πιστεύουμε ότι, παρόμοια ρύθμιση με εκείνη που έγινε για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ένταξης στη διαδικασία της περαίωσης, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φορολογουμένων. Ζητάμε, δηλαδή, μηδενική προκαταβολή και δυνατότητα αποπληρωμής της δημιουργούμενης υποχρέωσης σε μέχρι και 36 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 200 ευρώ.

Η. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

·        Να επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής του άρθρου 14 του ν. 2648/98 για νέες υποθέσεις, με δεδομένο το αυξημένο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

·        Να μηδενιστούν οι πρόσθετοι φόροι ή τα πρόσθετα τέλη που βεβαιώνονται με την κύρια οφειλή για όλα τα έτη.

·        Στον φορολογούμενο που υπογράφει την αποδοχή της περαίωσης, να δίνεται αυτόματα φορολογική ενημερότητα. Το ίδιο να ισχύει και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για ρύθμιση των οφειλών.

Θεωρούμε ότι, οι ανωτέρω επισημάνσεις μας είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο για τη νέα αυτή ρύθμιση. Είναι, εξάλλου, απαραίτητο να γίνουν οι συγκεκριμένες διορθώσεις και να ενημερωθούμε εγκαίρως, ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόθεση του Υπουργείου για τη συμμετοχή μας στο σχεδιασμό μίας δικαιότερης ρύθμισης αλλά και για να αποδεχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι επιχειρηματίες τη διαδικασία της περαίωσης».

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: