Οι απώλειες του ελληνικού εμπορίου τα δύο χρόνια της κρίσης και της βαθειάς ύφεσης. Αγωνία για το μέλλον, καθημερινός αγώνας για την επιβίωση


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

 

Η πορεία της αγοράς το 2010

Η χρονιά που έφυγε αποτελεί «ορόσημο» για την ελληνική οικονομία αλλά κυρίως και εν τέλει για την ελληνική κοινωνία. Και αυτό, διότι, οι πληγές που αφήνει στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην πορεία της αγοράς αλλά κυρίως στο ελληνικό εμπόριο δύσκολα θα επουλωθούν. Το εμπόριο κατέγραψε μείωση του τζίρου του και βίωσε την αποχώρηση  χιλιάδων επιχειρηματιών από το επάγγελμα. Οι αυξήσεις του ΦΠΑ, οι μειώσεις κατά 20% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η μείωση της ρευστότητας, η αύξηση της ανεργίας καθώς και η αναπαραγωγή της αρνητικής ψυχολογίας στην αγορά είχαν δραματικά αποτελέσματα για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις.  Συγχρόνως, η δαμόκλειος σπάθη για λήψη νέων μέτρων απονευρώνει τις όποιες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Κύκλος Εργασιών στο λιανικό εμπόριο

Η κατάσταση στην αγορά και ιδιαίτερα στο τζίρο των εμπορικών επιχειρήσεων ήταν για όλο το 2010 ιδιαίτερα προβληματική. Παρόλα αυτά, αυτή η πτωτική τάση δεν αποτελεί καινούργια εξέλιξη, αφού η καθοδική πορεία του τζίρου των επιχειρήσεων είχε διαφανεί ήδη από το 2009. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών το 2009 σε σύγκριση με το 2008 -χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων- είχε ετήσια μείωση  7,1%. Αντίστοιχα  το 2010 σε σχέση με το 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση  2,8%.

Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις από δεδομένα του ΙΝ.ΕΜ.Υ, ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου εκτός των καυσίμων το 2010, έφτασε περίπου τα 51 δις ευρώ, ενώ το 2008 έφτανε τα 57 δις ευρώ. Ο συνολικός τζίρος συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων από 65,9 δις, υπολογίζεται ότι το 2010 θα κυμανθεί στα 58,5 δις, δηλαδή έχει υποστεί μία μείωση περίπου 7, 5 δις.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες καταστημάτων, οι οποίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών το 2010, ήταν οι ακόλουθες:
α) «πολυκαταστήματα», -9,8%,
β) «έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, οικιακός εξοπλισμός», -8,7%,
γ) «ένδυση - υπόδηση», -8,4% και,
δ) «πωλήσεις εκτός καταστημάτων», -6,8%.

Μεγαλύτερη είναι ακόμα η μείωση της ποσότητας της κατανάλωσης, όπου καταγράφονται τα εξής ποσοστά: 

α) τρόφιμα -11%,
β) ποτά, καπνός -14%,
γ) έπιπλα, ηλεκτρικά είδη -15%,
δ) φαρμακευτικά, καλλυντικά -27%
ε) καύσιμα -28% και τέλος
στ) ένδυση, υπόδηση -52%.

Αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης ήταν ο μεγάλος αριθμός λουκέτων των επιχειρήσεων του εμπορίου. Το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών των επιμελητηρίων μπορεί να είναι θετικό, δεν ανταποκρίνεται όμως ούτε σε πραγματικό χρόνο ούτε δείχνει την πραγματική εικόνα της αγοράς.  Και τούτο διότι αφενός μεν τα μητρώα των επιμελητηρίων δεν έχουν εκκαθαριστεί αφετέρου δε η οποιαδήποτε τροποποίηση της νομικής μορφής μιας επιχείρησης καταγράφεται ως νέα εγγραφή. Επιπροσθέτως, εάν ανατρέξουμε στις «εγγραφές-διαγραφές» της προηγούμενης τριετίας μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι η αναλογία εγγραφών-διαγραφών ήταν τουλάχιστον 3:1.

 

 

 

Πίνακας 1:
Μεταβολές  (%)   των Μέσων Δεικτών  Κύκλου Εργασιών (2010/2009) στο Λιανικό Εμπόριο

 

  Σύνολο Χώρας                    
  Γενικός
Δείκτης
Γεν.
Δείκτ. (εκτός καυσίμων Λιπαντ.4
Μεγάλα κατ/τα τροφίμων Πολυ/ματα Καύσι. & λιπαν. αυτοκ. Τρόφ. Ποτά Καπνός Φαρμακ. - Καλλυν. ΄Ενδ. Υπόδ. ΄Επιπλα Ηλ. είδη-οικ. Εξοπλ. Βιβλία Χαρτ. Λοι. είδη Πωλήσεις εκτός κατ/των
2010/
2009
                     
ΙΑΝ.-
ΦΕΒΡ.
6,4 3,2 1,1 -9,7 28,8 5,3 15,6 1,0 1,1 3,9 -3,6
ΙΑΝ-
ΜΑΡ.
9,2 5,9 3,6 -6,7 32,6 6,2 16,9 6,2 3,8 8,0 -2,2
ΙΑΝ.-
ΑΠΡ.
6,6 3,1 1,6 -10,2 31,2 4,2 16,5 -0,7 0,7 1,8 -1,6
ΙΑΝ.-
ΜΑΙΟΣ
5,0 1,4 1,0 -10,9 30,9 3,3 11,9 -4,1 -1,5 0,6 -3,0
ΙΑΝ.-
ΙΟΥΝ.
4,4 0,8 0,9 -10,7 30,8 2,5 9,6 -4,9 -3,1 1,4 -4,8
ΙΑΝ.-
ΙΟΥΛ.
3,2 -0,5 0,7 -10,9 29,8 1,7 5,8 -6,5 -5,0 -0,1 -6,0
ΙΑΝ.-
ΑΥΓ.
2,0 -1,5 -0,3 -10,0 27,2 0,6 3,1 -7,4 -6,3 0,4 -6,3
ΙΑΝ.-
ΣΕΠΤ.
1,4 -2,2 -0,7 -9,9 27,1 0,4 2,1 -8,3 -8,0 -0,3 -6,0
ΙΑΝ.-
OKT.
1,0 -2,8 -1,1 -9,8 27,9 0,6 0,0 -8,4 -8,7 -0,3 -6,8

   Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Επεξεργασία ΙΝ.ΕΜ.Υ.

 

  Πίνακας 2:
 

 

 

Απασχόληση στο Εμπόριο

Το εμπόριο ως ο σημαντικότερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας, δέχεται σοβαρές πιέσεις, ισχυρότερες των εξελίξεων στην απασχόληση για το σύνολο της οικονομίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2009, υπήρξε μια απότομη μείωση των απασχολουμένων στο εμπόριο κατά 52.000 άτομα, (φτάνοντας στα 785.500), η οποία αποκαταστάθηκε εν μέρει το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (801.100 άτομα), ενώ το τρίτο τρίμηνο συνεχίστηκε μείωση της απασχόλησης με αλλά με μικρότερο ρυθμό (800.200). Σε ολόκληρη όμως τη χρονιά τα πρόσημα ήταν αρνητικά. Οι σημαντικότερες και καίριες εξελίξεις για την απασχόληση στο εμπόριο, αποτυπώνονται στις μεταβολές της εσωτερικής διάρθρωσης της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, μειώθηκαν κατά 10,9% ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι για την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 3,8%. Η παραπάνω εξέλιξη σε συνδυασμό με την αύξηση της μισθωτής απασχόλησης (4,4%), καταδεικνύει την αδυναμία εσωτερικής μετακίνησης των απασχολούμενων, και τελικά το κλείσιμο εμπορικών επιχειρήσεων, εξέλιξη η οποία αναμένεται να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

 

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2010/2009

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2010/2009

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010/2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

-1,3%

-2,3%

-3,0%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

-6,2%

-3,3%

-0,8%

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2010/2009

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2010/2009

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010/2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-6,5%

-7,8%

-7,8%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

-16,6%

-13,2%

-10,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία ΙΝΕΜΥ

 

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης αξιολογώντας την πρώτη επισκόπηση των απολογιστικών στοιχείων του εμπορίου για το 2010 σχολίασε: «Η πολύπλευρη και σε βάθος ανάλυση της κατάστασης της αγοράς, ιδίως στον τομέα της κατανάλωσης, θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα με  σοβαρότητα  και αποτελεσματικότητα και όχι επιπόλαια και καθησυχαστικά.
Εξετάζοντας τα στοιχεία και τους δείκτες της πορείας της αγοράς την τελευταία διετία μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν μόνο η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων που έδωσε την χαριστική βολή στο εμπόριο. Οι δυσκολίες στην αγορά εμφανίστηκαν ήδη από το β’ εξάμηνο του 2008, έγιναν πιο έντονες το 2009, ενώ η κατάσταση κατέληξε προβληματική το 2010. Οι προβλέψεις μας είναι ότι το 2011 θα είναι μια χρονιά δοκιμασίας και πίεσης.
Η νέα χρονιά ξεκινά με πολλά μέτωπα ανοικτά και φέρνει προκλήσεις και  διλήμματα, ενώ στο ελληνικό εμπόριο θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν ο φόβος, η ανασφάλεια και η αμφισβήτηση».

 

  Για το 2010 υπάρχουν δημοσιευμένα  στοιχεία για το Δείκτη Κύκλου Εργασιών έως τον Οκτώβριο.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΖΙΡΟΙ 2009 - 2010

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: