Κατάργηση του τέλους Β? κατοικίας στο Νομό Χαλκιδικής.


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

ΚΕ.Π.ΚΑ. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε το μακροχρόνιο αγώνα του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την κατάργηση του τέλους Β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής είχε επιβάλλει, παράνομα και καταχρηστικά, το 2000.

Η υπόθεση αφορούσε 55.000 οικογένειες, που κατέχουν δεύτερη κατοικία, στο Νομό Χαλκιδικής. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. προσέφυγε, στο Συμβούλιο Επικρατείας, για να ακυρωθεί η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής. Μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, το ΚΕ.Π.ΚΑ. κατέθετε ατομικές προσφυγές, για κάθε μέλος του, που αντιμετώπιζε πρόβλημα, με τις εφορίες, γιατί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής είχε προχωρήσει, σε βεβαίωση του παράνομου τέλους, στις Δ.Ο.Υ.

Το 2006, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατέθεσε αίτηση, στο Συμβούλιο Επικρατείας, ζητώντας αναίρεση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε ακυρωθεί, η εγγραφή, στους βεβαιωτικούς καταλόγους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, του τέλους β’ κατοικίας καταναλωτή. Εάν η αίτηση γινόταν αποδεκτή, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι καταναλωτές θα έπρεπε όχι μόνο να πληρώσουν το «χαράτσι της Χαλκιδικής», για τα έτη 2000 έως και 2007, αλλά και στο διηνεκές.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.:

«Επειδή όπως ρητώς ορίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 82 παρ.2 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα οικονομικά βάρη («τέλη», «δικαιώματα» και «εισφορές») που μπορεί, κατά τη διάταξη αυτή, να επιβάλλονται από τα νομαρχιακά συμβούλια, «έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα». Πρέπει, επομένως, τα βάρη αυτά να αντιστοιχούν σε ειδική αντιπαροχή προς τους υπόχρεους για την καταβολή τους. Τέτοια όμως ειδική αντιπαροχή δεν αντικρίζει εν προκειμένω η ένδικη ως άνω εισφορά, έτσι όπως επεβλήθη με τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις της σχετικής κανονιστικής αποφάσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. Διότι, η ωφέλεια από τα χρηματοδοτούμενα με την εισφορά αυτή έργα και υπηρεσίες, όπως ανωτέρω περιγράφονται, δεν περιορίζεται, έστω προεχόντως, στους κατόχους δεύτερης κατοικίας, οι οποίοι, με το μέτρο το εμβαδόν της, βαρύνονται αποκλειστικώς με την εισφορά, αλλά καταλαμβάνει αόριστο περαιτέρω κύκλο προσώπων, όπως κατ’ εξοχήν τους μονίμους κατοίκους, στους οποίους εισφορά δεν επιβάλλεται. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εισφορά, παρά το χαρακτηρισμό της στις διατάξεις που την επέβαλαν ως «ανταποδοτικής», δεν έχει πράγματι ανταποδοτικό για τους βαρυνόμενους με αυτήν χαρακτήρα, ως εκ τούτου δε η επιβολή της με την πιο πάνω κανονιστική απόφαση είναι ανίσχυρη, καθώς δεν βρίσκει έρεισμα στην προμνημονευθείσα εξουσιοδοτική – προς επιβολή ανταποδοτικών βαρών – διάταξη του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατ’ επίκληση της οποίας εκδόθηκε, κατά τα προεκτεθέντα, η απόφαση αυτή. Συνεπώς, η βεβαίωση της ένδικης εν προκειμένω εισφοράς, έχοντας διενεργηθεί βάσει της ανίσχυρης αυτής κανονιστικής αποφάσεως, ήταν ακυρωτέα, όπως ορθώς κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση (ανεξάρτητα από τις ειδικότερες αιτιολογίες της), τα δε περί αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση είναι αβάσιμα και απορριπτέα, καθώς και η αίτηση στο σύνολό της».

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να συμπληρώσει την παύση της επιβολής του τέλους Β’ κατοικίας, από την 1η Ιανουαρίου 2008. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, κάτω από τη σφοδρή πίεση του ΚΕ.Π.ΚΑ., αναγκάστηκε να ακυρώσει την απόφασή της, για το «χαράτσι», που θα συνέχιζε να επιβάλλεται, κάθε χρόνο.

Με τους αγώνες του ΚΕ.Π.ΚΑ., οι 55.000 οικογένειες, απαλλάχτηκαν, από 24.000.000 ευρώ και συγχρόνως, κερδίζουν, κάθε χρόνο, πάνω από 3.000.000 ευρώ. Η συλλογική δράση, η κινηματική λογική, η ανεξαρτησία και ο εθελοντισμός του ΚΕ.Π.ΚΑ. έφεραν αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους καταναλωτές να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., για να στηρίξουμε, όλοι μαζί, τη δράση, τις πρωτοβουλίες τη φωνή του ΚΕ.Π.ΚΑ., που είναι ο αξιόπιστος υπέρμαχος των καταναλωτών.

Όσοι καταναλωτές έχουν, ήδη, πληρώσει το παράνομο «χαράτσι» ή το «χαράτσι» έχει βεβαιωθεί, στο όνομά τους, στην εφορία, να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλέφωνα 2310269449 και 2310233333, για να ενημερωθούν, για τις επόμενες πρωτοβουλίες, που θα αναλάβει το ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε είτε να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, είτε να διαγραφεί το «χρέος», από τις εφορίες.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: