Αναβάθμιση του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Βασίλης Κορκίδης συμμετείχε σε συνεδρίαση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με την αναβάθμιση του ρόλου και την καλύτερη λειτουργία του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι αποτελεί επείγουσα πλέον αναγκαιότητα η παραγωγική και ουσιαστική λειτουργία του ΑΣΕ και η αναβάθμιση της λειτουργίας του, ώστε να επιτελέσει τον ρόλο του, ιδίως στις κρίσιμες παρούσες συγκυρίες, που έχουν πλήξει οικονομικά μεγάλο μέρος τόσο του εργατικού όσο και του εργοδοτικού δυναμικού.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης η ΕΣΕΕ προέβη στις ακόλουθες επισημάνσεις και προτάσεις:

 • Παρατηρείται ότι στην ολομέλεια του ΑΣΕ έχουν σωρευθεί σήμερα πάρα πολλές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες και εκκρεμούν, για την κήρυξή τους ως υποχρεωτικών.
 • Τα δύο Τμήματα του ΑΣΕ, όπου η ΕΣΕΕ συμμετέχει με εκπροσώπους της, υπολειτουργούν. Ειδικότερα, το τμήμα ισότητας των δύο φύλων έχει να συνεδριάσει πλέον του έτους, παρά την αύξηση των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, για διάφορους λόγους και λόγω εκκρεμότητας ορισμού νέου Γενικού Γραμματέα, δεν λειτουργεί στον βαθμό που απαιτείται.
 • Ειδικότερα, ως προς την αρμοδιότητα του ΑΣΕ, που απορρέει από το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990, να γνωμοδοτεί προ της έκδοσης της Υπουργικής απόφασης για επέκταση και κήρυξη υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος, υπό τις προϋποθέσεις ότι ήδη δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι τόσο η διατύπωση όσο και η διατήρηση σε ισχύ του άρθρου, συμβάλλει στο υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας.
 • Απαιτείται καλύτερη τεκμηρίωση και άμεση συλλογή στοιχείων, με ηλεκτρονικό τρόπο του αριθμού των εργαζομένων, ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις και αμφισβητήσεις. Η διατήρηση της δυνατότητας επέκτασης των ΣΣΕ, συμβάλλει στην αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού, καθώς μορφοποιείται, ύστερα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, μια συνολική και ρεαλιστική πρόταση, η οποία βοηθάει στην εμπέδωση ασφάλειας και κλίματος κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.
 • Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί από την ΕΣΕΕ, το μισθολογικό κόστος στο εμπόριο έχει διαμορφωθεί σε ρεαλιστικά επίπεδα, σύμφωνα και με τον οικογενειακό χαρακτήρα των επιχειρήσεών μας, οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε εξατομικευμένες ειδικές συλλογικές επιχειρησιακές συμβάσεις εκτός βεβαίως εξαιρετικών περιπτώσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για την αναβάθμιση του Συμβουλίου είναι οι εξής:

 1. Άμεση ενεργοποίηση τόσο της Ολομέλειας όσο και των Τμημάτων, με ορισμένες υποχρεωτικές συνεδριάσεις ανά μήνα (π.χ. 1-2 τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον τον μήνα και βεβαίως οπότε ανακύπτει θέμα).
 2. Ισχυροποίηση του γνωμοδοτικού ρόλου του ΑΣΕ και της εκπροσώπησης των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. Έτσι στην Ολομέλεια τουλάχιστον ,προτείνουμε την συμμετοχή τριών εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων, από τον ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ αντίστοιχα.
 3. Απαλλαγή του Συμβουλίου από γραφειοκρατικές διαδικασίες (π.χ. έγκριση υπερωριών).
 4. Υποχρεωτική γνωμοδότηση σε θέματα που αναφέρονται σε τροποποιήσεις - συμπληρώσεις του Νομοθετικού πλαισίου, η έλλειψη της οποίας θα πλήττει την εγκυρότητα του νομοθετήματος.
 5. Απάλειψη ανενεργών διατάξεων, όπως π.χ του Τμήματος Αμοιβής και Όρων για την νομιμότητα των ΣΣΕ, καθώς και για τις αποδοχές εργαζομένων που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές κ.λπ.
 6. Διατήρηση του δικαιώματος επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων από τον Υπουργό, με το σημερινό κριτήριο της κάλυψης του 51% του κλάδου.

Η ΕΣΕΕ θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου, συμβάλλοντας - όπως πάντα - εποικοδομητικά στις σχετικές συζητήσεις.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: