Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προγραμμάτων και ενίσχυση της ρευστότητας ζητάει η ΕΣΕΕ.


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η ΕΣΕΕ με επιστολή της ζήτησε την παράταση της προθεσμίας υποβολής έως το τέλος του Απριλίου, της δράσηςDigi-Retail που προκήρυξε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων εμπόρων να υιοθετήσουν σύγχρονα και αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικής λειτουργίας και ενεργούς εξωστρέφειας, βελτιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, την ανταγωνιστικότητά τους, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Βάσει της προκήρυξης απαιτείται, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να υποβάλουν προσωρινά οικονομικά στοιχεία (κύκλο εργασιών, πωλήσεις λιανικής και κέρδη) για το 2010.Ωστόσο, πολλοί ισολογισμοί δεν έχουν ακόμα κλείσει και υπάρχει πιθανότητα μεταβολής τους. Με δεδομένο λοιπόν ότι τα οικονομικά στοιχεία που θα υποβληθούν αποτελούν κριτήριο για την τελική βαθμολογία των αιτήσεων, θεωρούμε εύλογη την παράταση της προθεσμίας υποβολής έως το τέλος του Απριλίου, προκειμένου να έχουν κατατεθεί οι φορολογικές δηλώσεις των ενδιαφερομένων και να αποδεικνύονται πλήρως τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεών τους για το έτος 2010.

Βασιζόμενοι και στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη, ότι αποτελεί «εθνική προσπάθεια η διάσωση των ελληνικών επιχειρήσεων», δηλώνουμε τη βεβαιότητά μας ότι το Υπουργείο θα υποστηρίξει και αυτήν την προσπάθεια. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά: «Προγράμματα υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι τα χρήματα των επιχειρήσεων για την ίδια συμμετοχή. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων».

Με την ευκαιρία επισυνάπτεται το σύνολο των προγραμμάτων από τα οποία μπορεί να επωφεληθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΑΕΔ

Ø Τροποποιημένο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.Αυτόματη λήξηύστερα από την κάλυψη των θέσεων.

Ø Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. (Ανοιχτό)

Ø Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των μελών της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.(εν ισχύ για τους Εμπορικούς Συλλόγους)

Ø Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. (ανοιχτό από τον Απρίλιο του 2010)

Ø Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων . (ανοιχτό από τον Απρίλιο του 2010)

Ø Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένωνσε μικρές επιχειρήσεις 2010 – 2011.(ΛΑΕΚ 1 – 25). Έναρξη: 15 – 02 – 2011 Λήξη: 31 – 03 – 2011

ΕΚΑΕ

«Διαθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης» Λήξη

προγράμματος: 15 Απριλίου 2011

JEREMIE

Στοχευμένες Πράξεις του jeremie

Προϋπολογισμός

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Αφορά

Νέα Επιχειρηματικότητα

120 εκ €

60 εκ € δημόσια δαπάνη + 60 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες)

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των τραπεζών – στην αγορά από 22 Φεβρουαρίου 2011

Χορήγηση πιστώσεων (έως 100.000 €) σε ΜμΕ που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό έως 50 άτομα

Μικροδάνεια

60 εκ €

30 εκ € δημόσια δαπάνη + 30 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες)

Σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιλογή τραπεζών

- στην αγορά τον Απρίλιο του 2011

Χορήγηση μικροπιστώσεων σε ΜμΕ (έως 25.000 €) προς όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Ψηφιακή Στρατηγική

180 εκ

90 εκ € δημόσια δαπάνη + 90 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες)

Σε εξέλιξη η προκήρυξη για επιλογή τραπεζών

- στην αγορά τον Μάιο του 2011

Δανειοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στον Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το επόμενο τρίμηνο και στοχευμένες προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE περισσότερα από 30 εκ. για προϊόντα επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital), στοχευμένα στη στήριξη επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, νέες ή υφιστάμενες, που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα.

Το ΥΠΟΙΟ υπέγραψε στις 26 Ιουνίου 2007 την πρώτη μεταξύ των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ Σύμβαση Χρηματοδότησης για την οργάνωση των δομών υλοποίησης και χρηματοδότησης του JEREMIE στην Ελλάδα,

Οι πρώτες ανακοινώσεις για το πρόγραμμα είχαν ήδη ξεκινήσει τον Φεβρουάριου του 2009.

JESSICA

Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα να προβλέπονται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. (δεν αφορά επιχειρήσεις). Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας.

Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, ενώ υπήρχαν ανακοινώσεις από τον Οκτώβριο του 2010, ότι τον Ιανουάριο του 2011 θα είχε ξεκινήσει.

ΕΣΠΑ

«DIGIDRETAIL» Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων.

Η δράση«digi-retail» αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η θιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες κ.α. Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» θα διατεθούν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Έναρξη 14 Ιανουαρίου 2011. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής μετά από παράταση: 11 Μαρτίου 2011

«Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/3/2009 - Μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμής Δημόσιας Δαπάνης και με σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Τομείς: Εμπόριο – Υπηρεσίες – Μεταποίησης – Βιομηχανία. Eνισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 - 250.000 ευρώ. Περίοδος υποβολής από 10/3/2011 έως 24/5/2011. Αναμένεται η προκήρυξη

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: