Για την ομαλή μετάβαση στη μετά κ.β.ς. εποχή χωρίς ενδιάμεση μεταβατική περίοδο.


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Ενόψει της συγκρότησης της ειδικής επιτροπής για την κατάργηση του Κ.Β.Σ. και άλλες μεταρρυθμίσεις, παραθέτουμε τις ακόλουθες θέσεις - προτάσεις μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, που είναι τα κύτταρα της οικονομίας, να επιζήσουν μέσα σε μια λαίλαπα ασύνδετων φορολογικών μέτρων:

Κατάργηση του Κ.Β.Σ.

Ο Κ.Β.Σ. λειτουργεί από το 1952. Δημιουργήθηκε για να βάλει μια τάξη στην αγορά, ως προς την εμφάνιση των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών των επιχειρήσεων, με βάση τα οποία έπρεπε να φορολογηθούν. Σε κάποιο βαθμό τα κατάφερε. Μέχρι τότε, ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ίσχυε ο εμπορικός νόμος και άλλα διατάγματα που οι πιο πολλοί, προπαντός οι μικρομεσαίοι, δεν τα εφάρμοζαν. Όταν με την καθιέρωση του Κ.Β.Σ. μπήκε μια τάξη και συνειδητοποίησαν οι επιχειρήσεις ότι πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία, όχι μόνο για τη σωστή παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά και για την παρακολούθηση μέσω αυτών της πορείας των εργασιών τους, έπρεπε στην πορεία ο Κ.Β.Σ. να καταργηθεί.

Η κατάργησή του ήταν επιβεβλημένη, γιατί ο Κ.Β.Σ. αποτελεί πλέον αφενός μεν ένα επώδυνο γραφειοκρατικό βάρος με τα πολλαπλά βιβλία και στοιχεία αφετέρου δε ένα πρόσθετο άγχος για τον επιτηδευματία, αφού και η παραμικρή παρατυπία, παράλειψη ή ανακρίβεια είναι ικανή να κρίνει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ως αναληθή και να οδηγήσει στον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών με εξωλογιστικό τρόπο κατά την υπερβολική συνήθως κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.. Κατά καιρούς, βέβαια, το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούσε με τροποποιήσεις στον Κ.Β.Σ. να αποτρέψει την απόρριψη των βιβλίων για μη ουσιώδεις παραβάσεις, πλην όμως ανεπιτυχώς.

Παραταύτα, ύστερα από σχεδόν 60 χρόνια ο Κ.Β.Σ. ισχύει, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να είναι φορτωμένες με πρόσθετα ανώφελα και αντιπαραγωγικά έξοδα που διογκώνουν αναίτια το κόστος των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και επομένως αυξάνουν τις τιμές τους. Κυρίως, όμως, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι αυτών της Ε.Ε., αφού σε κανένα κράτος μέλος δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση. Ένας άλλος λόγος που συνηγορεί στην κατάργηση του Κ.Β.Σ. είναι ότι τελικά έχει υπερφαλαγγιστεί από την εξέλιξη της μηχανογραφημένης πληροφορικής και έχει δεσμευθεί από οδηγίες της Ε.Ε., με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται άχρηστο, πεπαλαιωμένο, γραφειοκρατικό, βαρύ, ανεδαφικό και ανεφάρμοστο κείμενο.

Ο Κ.Β.Σ. μπορεί να παρομοιασθεί με μια σχεδία που κάποιος οδοιπόρος έφτιαξε για να περάσει ένα ποτάμι και όταν το πέρασε φορτώθηκε τη σχεδία και συνέχισε αγκομαχώντας το δρόμο του, ενώ οι περιστάσεις απαιτούσαν γρήγορο και ανάλαφρο περπάτημα.

 

Οι μέχρι σήμερα προτάσεις της ΕΣΕΕ για την μετά τον Κ.Β.Σ. εποχή

Γενικές προτάσεις

Τα συμφέροντα του Δημοσίου δεν διασφαλίζονται με νομοθετήματα τύπου Κ.Β.Σ., αλλά με την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων και σ’ αυτό βοηθάει πολύ η ελάφρυνση από γραφειοκρατικές διαδικασίες, από κυρώσεις για ανύπαρκτες ή επουσιώδεις παραβάσεις και η καλοπροαίρετη προσέγγιση του Κράτους στο χειμαζόμενο επιχειρηματία.

Μετά την ολοσχερή κατάργηση του Κ.Β.Σ. θα πρέπει σε ιδιαίτερο άρθρο του Εμπορικού Νόμου ή σε ιδιαίτερο νομοθέτημα να περιληφθούν ορισμένες διατάξεις περί Εμπορικών Βιβλίων και Στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα:

1.            Την ομαλή μετάβαση από 1-1-12 χωρίς άλλη αναβολή από ένα αναχρονιστικό Κ.Β.Σ. σε ένα απλό σύστημα διακίνησης αγαθών.

2.             Να προσδιοριστούν στο ελάχιστο παραδεκτό τα βιβλία και τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τους επιτηδευματίες για προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών και εμφάνιση πληροφοριών για την συγκρότηση και ανάπτυξη της επιχείρησης γενικά.

3.            Τήρηση των Βιβλίων με διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Μηχανογράφηση παντού, στην τήρηση βιβλίων, στην έκδοση στοιχείων, στην υποβολή καταστάσεων και δηλώσεων.

4.            Οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος κ.λπ. να περιοριστούν στο ελάχιστο και να υποβάλονται ηλεκτρονικά.

5.            Άμεση ενημέρωση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Δικτύου του Δημοσίου, σε κάθε συναλλαγή και ως προς τον εισπραττόμενο και καταβαλλόμενο ΦΠΑ, και ενημέρωση για το ύψος των συναλλαγών γενικά κάθε επιχειρηματία με βάση τον ΑΦΜ.

6.            Έλεγχοι με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε συνδυασμό με την σωστή χρήση και αξιοποίηση της έξυπνης κάρτας αγορών.

7.            Αναβάθμιση του ρόλου αλλά και της ευθύνης του λογιστή.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής, αλλά και ο μισθωτός, να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον ελεγκτή – λογιστή.

Να εκπροσωπεί την επιχείρηση στις Δ.Ο.Υ., στα ΕΛ.ΚΕ, στα διοικητικά δικαστήρια και γενικά στις δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία.

Να τηρεί τα βιβλία του πελάτη στο γραφείο του, ενώ θα είναι δυνατή η άμεση λήψη πληροφοριών ηλεκτρονικά από τους επιχειρηματίες.

Να υποβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κάθε επιχείρησης.

Να είναι συνυπεύθυνος και να υφίσταται σοβαρές κυρώσεις σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι καθοδήγησε και παρέσυρε τον επιτηδευματία σε φοροδιαφυγή.

Να είναι εκπρόσωπος του επιτηδευματία, αφού θα συμβουλεύει για την πορεία των εργασιών του και θα τον απαλλάσσει από την επώδυνη συνήθως επαφή του με την ελεγκτική υπηρεσία.

Ειδικές προτάσεις

 

1.            Ποια βιβλία και στοιχεία πρέπει να τηρούνται από τους επιτηδευματίες ως ελάχιστα.

Όλοι οι έμποροι, βιοτέχνες, βιομήχανοι, παρέχοντες υπηρεσίες, ελεύθεροι επαγγελματίες να τηρούν μηχανογραφικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ή το ειδικό ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών τους.

α) Απαραίτητα βιβλία

Ημερολόγια, Απογραφών, Ισολογισμού, Γενικό Καθολικό, Αναλυτικά Καθολικά. Πιο ελαστικές ημερομηνίες εκτύπωσης, διότι σήμερα με τη μηχανογράφηση, η μη επίδειξη βιβλίων επισύρει ουσιαστικές παραβάσεις.

β) Απαραίτητα στοιχεία

Τιμολόγια εσόδων ή αμοιβών, αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αμοιβών, φορτωτικές για μεταφορές μέσω φορτηγών Δ.Χ., αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών.

2.           Κάθε επιχείρηση να έχει υπεύθυνο λογιστή μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος θα αμείβεται κατόπιν συμφωνίας με την επιχείρηση.

3.           Να μην εξαιρεθεί από μια απλή τήρηση βιβλίων κανείς μικρομεσαίος επιτηδευματίας. Να υπαχθούν όλοι στο καθεστώς μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και να τηρούν ελάχιστα βιβλία και στοιχεία ως προς το ΦΠΑ και να υποβάλλουν δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και κερδών εμπορικών επιχειρήσεων.

Θεωρούμε τέλος απαραίτητο να παρακαμφθούν με κάθε τρόπο γραφειοκρατικές διαδικασίες, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλά και ανώδυνα. Στη σημερινή, δύσκολη για τις επιχειρήσεις συγκυρία, κάθε πρόσθετο βάρος, δυσκολεύει την ύπαρξη και συντομεύει την εξαφάνισή τους, με όλα τα δυσμενή για την οικονομία επακόλουθα. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ελαφρύνσεις, χρειάζονται συμπαράσταση με αναπτυξιακά κίνητρα, δίκαιη επιβολή φόρων σε περισσότερες δόσεις, εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πληρωμής των νόμιμων, κατανόηση και καθοδήγηση από τις φορολογικές αρχές.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«Eλπίζουμε ότι αυτή την φορά θα μπει οριστικό τέλος στις παλαιομοδίτικες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και επιτέλους από το 2012 θα έχουμε ένα απλοποιημένο φορολογικό σύστημα διακίνησης αγαθών, περνώντας ομαλά χωρίς μεταβατική περίοδο στην μετά Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εποχή.

Επισημαίνουμε, όμως, για άλλη μια φορά, ότι η πραγματική οικονομία ή όπως αλλιώς λέμε η «πιάτσα» έχει στην κυριολεξία «στεγνώσει» από ρευστό, έχει ξεμείνει από οξυγόνο και έχει άμεσα ανάγκη από χώρο για να αναπνεύσει. Η «έξοδος κινδύνου» που έχει επιλεγεί για τη σωτηρία της χώρας μας είναι αποδεδειγμένα λάθος, αφού αντί για την κατεύθυνση της διάσωσης των Μμε επιχειρήσεων και της στήριξης της μεσαίας τάξης, επέλεξε την κατεύθυνση της εξάντλησης των αντοχών μας με επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις που «βάφτισε» κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Πρόσφατα, μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο αδιαφορώντας για την τραγική κατάσταση ρευστότητας στην αγορά, ανακάλυψε πρακτικές κατασχέσεων απαιτήσεων των οφειλετών του δημοσίου εις χείρας τρίτων. Οι κατασχέσεις σε παρελθούσες απαιτήσεις και μελλοντικές εισπράξεις συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και στους μισθούς των εργαζομένων σε αυτές θα οδηγήσει όχι μόνο τους οφειλέτες, αλλά και τους συνεργάτες τους σε αδιέξοδο, ενώ θα δημιουργήσει καταστάσεις κανιβαλισμού στην αγορά.

Παράλληλα, με την κατάργηση του Κ.Β.Σ., μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το πάγιο αίτημα της ΕΣΕΕ για επιβράβευση των συνεπών φορολογούμενων εισακούστηκε και σχεδιάζεται με τη θέσπιση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συνέπειας».     

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: