Προτάσεις ΕΣΕΕ για την απλοποίηση του Αγορανομικού Κώδικα


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, συμμετέχοντας στον κοινωνικό διάλογο για την τροποποίηση βασικών αγορανομικών διατάξεων, απέστειλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τις θέσεις της επ’ αυτών. 
Από την αρχή του συγκεκριμένου διαλόγου, η ΕΣΕΕ  επικρότησε την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, της Ειδικής Γραμματείας Εποπτείας της Αγοράς και συνολικότερα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την έναρξη μίας εφ’ όλης της ύλης συζήτησης επί των κωδικοποιημένων αγορανομικών διατάξεων, ενός πλαισίου, που, κατά γενική ομολογία, είναι πολύπλοκο και παρωχημένο.
Ωστόσο, η πρόθεση του Υπουργείου να εκσυγχρονίσει τις αγορανομικές διατάξεις δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην κωδικοποίηση της ΑΔ 7/2009 αλλά, πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο του πλαισίου, συμπεριλαμβάνοντας τον Αγορανομικό Κώδικα και την ανεξάρτητη νομοθεσία, όπως πχ. είναι αυτή των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων (ΥΑ Α2-5900/4-9-2008).
Η τροποποίηση του συνόλου του πλαισίου και η κωδικοποίησή του σε ένα λιτό και κατανοητό νομοθέτημα θα το μετατρέψει αυτομάτως σε εφαρμόσιμο και θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες μικρούς εμπόρους σε όλη την επικράτεια, που σήμερα παρανομούν άθελά τους, να είναι συνεπείς και να ανταποκριθούν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις μας είναι οι εξής:
Θεσμικά Θέματα
 • Πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής εκπαίδευση και εξειδίκευση των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους, προκειμένου οι έλεγχοι να είναι σύντομοι, ουσιαστικοί και να εντοπίζουν τις σοβαρές και επικίνδυνες κυρίως παραβάσεις.
 • Να περιοριστεί το εύρος των υποθέσεων που καταλήγουν στα Αγορανομικά Δικαστήρια και να μειωθεί ανάλογα το μέγεθος της δικαιοδοσίας τους.  Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα εξασφαλιστεί η ταχύτητα της κρίσης τους, αφετέρου θα απαλλαγούν από την εκδίκαση ανούσιων υποθέσεων, που στοιχίζουν σημαντικό και πολύτιμο χρόνο στους επιχειρηματίες.
 • Μία παρατήρηση που αφορά κατά βάση τον κεντρικό αγορανομικό κώδικα και όχι το παρόν πλαίσιο αλλά αξίζει να επισημανθεί, αφορά στα μέτρα επιβολής κυρώσεων στον τομέα των τροφίμων.  Παρατηρούμε μεγάλο εύρος στη διακύμανση του προστίμου που αναλογεί σε κάθε περίπτωση και ως εκ τούτου θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια ασφαλούς και αντικειμενικής επιβολής τους.
 • Θεωρούμε ότι είναι καιρός να ενταχθεί η ανεξάρτητη νομοθεσία περί ζωοτροφών στο κεφάλαιο 12 των αγορανομικών διατάξεων.  Παράλληλα, θα πρέπει το οικείο πλαίσιο διατάξεων να χωριστεί σε ζωοτροφές που προορίζονται για παραγωγικά ζώα και σε ανάλογες που προορίζονται για κατοικίδια ζώα συντροφιάς.
Νομικό Πλαίσιο
Άρθρο 39
            Με τις συγκεκριμένες διατάξεις προβλέπεται η σήμανση των προϊόντων κάθε είδους πλην τροφίμων και ποτών.  Επί του άρθρου αυτού, οι επισημάνσεις μας είναι οι ακόλουθες:
 • Στα μικρού μεγέθους προϊόντα, η σήμανση θα πρέπει να ακολουθεί την συσκευασία και όχι το ίδιο το προϊόν.
 • Θυμίζουμε ότι η ΕΣΕΕ επανειλημμένα έχει κάνει εκστρατείες ενημέρωσης για το «520» δηλαδή τον αριθμό έναρξης του barcodeτου προϊόντος, το οποίο κατασκευάστηκε ή συσκευάστηκε στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ύφεσης που έχει περιέλθει η ελληνική αγορά, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα συστηματικής αναγραφής ως «ελληνικού προϊόντος» κάθε προϊόντος που έχει προστιθέμενη αξία εντός της χώρας και για την τελική του διάθεση έχουν δουλέψει ελληνικά χέρια.  Θεωρούμε ότι οι έλληνες καταναλωτές πρέπει πλέον να το γνωρίζουν αυτό.
Άρθρο 46
Το άρθρο αυτό προβλέπει τα της σήμανσης των ειδών καθαρισμού (τίτλος επιχείρησης, πόλη, τηλέφωνο κλπ.).  Οι διατάξεις αυτές είναι παρωχημένες και άλλωστε οι σύγχρονοι όροι σήμανσης ειδών καθαρισμού καλύπτονται πλέον από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 648/2004, που έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο.  Προτείνουμε την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου.
Άρθρο 47 – Άρθρο 68
            Στις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η σήμανση των δερμάτων, γνήσιων ή μη, με ανεξίτηλη μελάνη ως προς τη σύσταση του προϊόντος.  Στον κλάδο των δερμάτινων ειδών προτείνουμε να υπάρχει σαφής έκτυπη σήμανση και όχι απλή σφραγίδα, όσον αφορά στην προέλευση του είδους και την ποιοτική σύνθεσή του (π.χ. δέρμα, δερματίνη), ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.
Άρθρο 71
            Η διάταξη αυτή αναφέρει τα της σήμανσης τιμών στα προϊόντα λιανικής. 
 1. Από τη σχετική υποχρέωση εξαιρούνται τα προϊόντα με βάρος κάτω των 50 γραμμαρίων.  Θεωρούμε ότι το κριτήριο αυτό είναι πολύ μικρό και θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα μικρού μεγέθους και ελαφριά προϊόντα, τα οποία έρχονται σε μεγάλους αριθμούς και συνολικές συσκευασίες.  Ενδεχομένως, θα πρέπει η τελική τιμή να αναφέρεται επί της συσκευασίας – πακέτου αυτού του είδους των προϊόντων.  Η δυσκολία της επιχείρησης να σηματοδοτήσει με τιμές το σύνολο αυτού του είδους των προϊόντων, δεν θεραπεύεται ούτε με τον προβλεπόμενο τιμοκατάλογο του κεφ. 3 του συγκεκριμένου άρθρου, κυρίως λόγω του μεγάλου πλήθους τους, που δεν επιτρέπει την ανάρτηση λεπτομερούς καταλόγου.
 2. Πρέπει επιτέλους να καταργηθεί η εξαίρεση του υπαιθρίου εμπορίου από την υποχρέωση αναγραφής τιμών στα διατιθέμενα αγαθά.  Παράλληλα επιβάλλεται η επικόλληση ετικέτας με στοιχεία ποιότητας, σύνθεσης και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών στα προϊόντα υπαιθρίου εμπορίου.  Υφίσταται η διάταξη αυτή αλλά δυστυχώς δεν ελέγχεται από τις αγορανομικές υπηρεσίες.  Ζητούμε -αυτονόητα- την διατήρησή της και επιτέλους την εφαρμογή της.
 3. Να απαγορεύεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ή διπλών τιμών στις κάθε είδους προωθητικές ενέργειες, που οργανώνονται από οποιαδήποτε επιχείρηση λιανικής.  Ο λόγος είναι απλός: Να πάψουν οι προωθητικές ενέργειες να «ξεγελούν» τον καταναλωτή, ο οποίος φτάνει να πιστεύει ότι πρόκειται για τακτικές εκπτώσεις ή προσφορές.
Άρθρο 73
            Το εν λόγω άρθρο προβλέπει τα της τήρησης πινακίδων από καταστήματα λιανικής κατά τις περιόδους των εκπτώσεων και των προσφορών.  Ζητούμε:
 1. Να επιτρέπεται η αναγραφή διπλής τιμής και ποσοστού μόνο στις εκπτώσεις και όχι στις προσφορές, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται μόνο μία τιμή.
 2. Να επιβάλλεται η αναγραφή παλαιάς και νέας τιμής στα καταστήματα stockκαι outlet.  Επίσης, στα προϊόντα που διατίθενται στα καταστήματα αυτά, να σημαίνεται επάνω στην ετικέτα ότι πρόκειται για προϊόντα παρελθούσης χρήσεως ή ελαττωματικά και να απαγορευτεί για τα συγκεκριμένα διατιθέμενα προϊόντα οποιαδήποτε χρήση των όρων «έκπτωση» ή «προσφορά».

Άρθρο 162

Ζητούμε να ισχύσει η ταξινόμηση σφαγείου και για τα χοιρινά κρέατα, όπως επίσης και για τα αμνοερίφια, σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης SEUROP.

Άρθρο 164

Σε ότι αφορά τα αρνιά – κατσίκια, προτείνουμε να αρθεί το όριο κιλών ως προς τη σφαγή.  Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα της ιταλικής αγοράς, που ζητά ζώα βάρους από 4 – 7 κιλά κρέας, ενώ παράλληλα και η ελληνική αγορά ζητάει τέτοια βάρη ιδιαίτερα την περίοδο του Πάσχα.
Για την περίπτωση, που το αίτημά μας δεν γίνει δεκτό, ζητούμε να μην έχει ανάλογη ευθύνη ο έμπορος νωπού κρέατος, καθότι ο κτηνοτρόφος γνωρίζει τι φορτώνει αλλά και ο κτηνίατρος που δίνει το πιστοποιητικό διακίνησης θα πρέπει να ελέγχει το βάρος των ζώντων ζώων πριν τη σφαγή.

Άρθρο 169

Οι Επιχειρήσεις Εμπορίας Κρεάτων πρέπει να διαθέτουν κωδικούς έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της κάθε περιφέρειας, δηλαδή κωδικό Aή Fπου εξασφαλίζει την υγιεινή διακίνηση των κρεάτων.  Περαιτέρω, τα σφαγεία δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα υπομίσθωσης χώρων σε εμπόρους διακινητές πλέον του ενός, διότι αντιβαίνει τις φορολογικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες, δεν μπορούν να στεγάζονται στον ίδιο χώρο πολλές ομοειδείς επιχειρήσεις. 
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: