Η γενική συνέλευση της ΕΣΕΕ συνέταξε κοινωνικό πρωτόκολλο αλληλεγγύης με τις αναπτυξιακές προτάσεις του εμπορίου


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Μαρτίου με εντυπωσιακή συμμετοχή που ξεπέρασε τους 350 εκλέκτορες και αντιπροσώπους του εμπορίου από όλη την Ελλάδα. Το σύνολο των συνέδρων μεταφέροντας τη φωνή όλων των εμπόρων της χώρας επικέντρωσε στα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται οι εμπορικές επιχειρήσεις εν μέσω μιας επιδεινούμενης πρωτοφανούς κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας, εφιστώντας την προσοχή στον κίνδυνο για εσωτερική παύση πληρωμών.

Η φετινή Γ.Σ. έλαβε χώρα σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία επιτυχούς ολοκλήρωσης του PSI άλλα και σε μια ημέρα που η αρμόδια επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) αποφάσισε ότι στην Ελλάδα συνέβη πιστωτικό γεγονός μετά  την ενεργοποίηση των Ρητρών Συλλογικής Δράσης (CACs). Η υποβάθμιση της χώρας μας  σε  κατάσταση περιορισμένης χρεοκοπίας είναι  βέβαιο ότι  θα μας στιγματίζει για πολλά χρόνια και θα περιορίσει τις διεθνείς εμπορικές μας συναλλαγές.

Οι εκλέκτορες του εμπορίου εξουσιοδότησαν τη Διοίκηση της ΕΣΕΕ και τον πρόεδρό της Βασίλη Κορκίδη να προωθήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ε.Ε. τις ανάγκες του ελληνικού εμπορίου και αποφάσισαν  να προχωρήσουν στη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Τα ακόλουθα σημεία συνιστούν το κύριο σώμα των διεκδικήσεων του ελληνικού εμπορίου το οποίο φιλοδοξούμε να αναδείξουμε ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.Αυτό το πρωτόκολλο είναι βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη της αναπτυξιακής πολιτικής που χρειάζεται η χώρα και η οικονομία για να εξέλθουμε από την κρίση.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
• Αναθεώρηση από Κυβέρνηση και Τρόικα των αδιέξοδων πολιτικών της ύφεσης. Να αποδεχτούν και να προχωρήσουν σε άμεση υπογραφή ενός Κοινωνικού Συμβολαίου με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στα πρότυπα της Ευρώπης.
• Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες και αναστολή του Τειρεσία για όλη την περίοδο της κρίσης.
• Ίδρυση θεσμικού οργάνου οικονομικής ανάπτυξης και μεταρρύθμισης που θα εκπονήσει άμεσα στρατηγικό σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων σε όλα τα πεδία, με τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών  φορέων και του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο θα απευθύνεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.
• Άμεση δημιουργία Επενδυτικής Τράπεζας Ειδικού Σκοπού για τις ΜμεΕπιχειρήσεις.
• Κούρεμα του κεφαλαίου των δανείων των επιχειρήσεων κατά και αποπληρωμή του  υπολοίπου κεφαλαίου σε 10 έτη.
• Μείωση επιτοκίου πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων των Τραπεζών.
• Μείωση του ύψους των εγγυήσεων στα επίπεδα του ποσοστού του «κουρέματος» των ομολόγων.
• Ρύθμιση αποπληρωμής δανείων ΤΕΜΠΜΕ για 10 χρόνια, με διετή περίοδο χάρητος.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών και αναμόρφωση του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης μέσω επιχορηγήσεων και μηχανισμών εγγυοδοσίας καθώς και βελτίωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής.
• Προώθηση πολιτικών ενίσχυσης των ελληνικών προϊόντων με τη συνέχιση στήριξης της ΕΣΕΕ στο κίνημα Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε και παροχή κινήτρων στο διασυνοριακό εμπόριο των παραμεθόριων περιοχών.

• Παροχή κινήτρων για συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικού τύπου ΜμεΕπιχειρήσεις.
• Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας με την ανάδειξη των Μμε εισαγωγικών επιχειρήσεων σε μικροεξαγωγικές.

• Ενίσχυση των επιχειρηματικών παραγωγικών δραστηριοτήτων που εκ των πραγμάτων συντελούν στην υποκατάσταση εισαγωγών.
• Ριζική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και των εν γένει διοικητικών βαρών.
• Συνδυασμός της αναπτυξιακής πολιτικής με την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

• Επανεκκίνηση των τοπικών αγορών με συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλάνο των Μμε του εμπορίου για κάθε περιοχή της Ελλάδας (Γεωβάση).
 
• Εφαρμογή από τις αρχές του 2012 ενός νέου, δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος με flat tax 15%, για τις ΜμεΕπιχειρήσεις.
• Εκλογίκευση φορολογικών συντελεστών και μείωση του ΦΠΑ στο 19% και 9% με ταυτόχρονη εφαρμογή on-line συστήματος είσπραξης ΦΠΑ και μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.
• Κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και αναγνώριση των λογιστικών μας βιβλίων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού του εισοδήματός μας.
• Μακροχρόνια ρύθμιση χρεών χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.
• Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ επιχειρήσεων και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
• Καθιέρωση του αφορολόγητου αποθεματικού για τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις με παράλληλη αύξηση του ορίου «deminimis».
• Δυνατότητα απαλλαγής από τη φορολογία μέρους των κερδών που θα επανεπενδύονται στην επιχείρηση.

• Άμεση αναστολή της ισχύος των νομικών ρυθμίσεων που αποτελούν θηλιά για την καθημερινή λειτουργία της αγοράς και επιτρέπουν την υποχρεωτική είσπραξη φορολογικών υποχρεώσεων μέσω των καταθέσεων και κατάσχεσης εισοδημάτων.
• Αποσύνδεση του ειδικού τέλους ακινήτων από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και εξαίρεση των ιδιοχρησιμοποιούμενων εμπορικών επαγγελματικών ακινήτων από το ειδικό τέλος.
• Νομοθετική ρύθμιση για τους μικρο-ομολογιούχους ή αντίστοιχες φορολογικές απαλλαγές για το ισόποσο του «κουρέματος».
• Πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών για τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς πρόσθετα τέλη και με δυνατότητα έκπτωσης τουλάχιστον 20% για προεξόφληση εισφορών έως 31/01 του κάθε έτους.
 
• Καταπολέμηση του διασυνοριακού παρεμπορίου και αποτελεσματική αντιμετώπιση του παρεμπορίου στα εμπορικά κέντρα των πόλεων.
• Χωροταξικός σχεδιασμός της εμπορικής δραστηριότητας.
• Δημιουργία υπαίθριων εμπορικών κέντρων σε παραδοσιακούς εμπορικούς δρόμους.
 
• Διασφάλιση των αμοιβών και των θέσεων εργασίας με σταθερή και υπεύθυνη θέση στις επιχειρούμενες ανατροπές στα εργασιακά και τα μισθολογικά θέματα του ιδιωτικού τομέα.
• Προώθηση πολιτικών που να συνδυάζουν τη διατήρηση θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων μέσω φορολογικών κινήτρων.
 
• Πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς πρόσθετα τέλη και με δυνατότητα έκπτωσης τουλάχιστον 20% για προεξόφληση εισφορών έως 31/01 του κάθε έτους.
• Προσωρινή μείωση των εισφορών μας προς ΟΑΕΕ και δυνατότητα μηνιαίας καταβολής
• Παύση των ποινικών διώξεων σε όσους ΑΔΥΝΑΤΟΥΝνα καταβάλουν εισφορές.
• Εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης του ΟΑΕΕκαι του ΕΟΠΥΥως ποσοστό του ΑΕΠ που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του.
• Διατήρηση της κάλυψης από τον ΟΑΕΕέως 5 έτη ανεξαρτήτως ή όχι  πληρωμής των εισφορών από τους ασφαλισμένους και χωρίς την επιβολή προστίμου.
• Παροχή σύνταξης σε όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης  με διαγραφή των οφειλών τους και υπολογισμό/καθορισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Οι Έλληνες έμποροι στην Γενική μας Συνέλευση συμφωνήσαμε σε ένα Κοινωνικό Πρωτόκολλο Αλληλεγγύης του Εμπορίου και  αποφασίσαμε να παλέψουμε δυναμικά για την επιβίωσή μας, να δυναμώσουμε την φωνή μας, λέγοντας σε κάθε κατεύθυνση και σε κάθε υπεύθυνο, που αποφασίζει για εμάς, χωρίς εμάς:

Όχι σε νέα φορολογικά βάρη, όχι στην υπερφορολόγηση του μικρομεσαίου.
Όχι στην ανασφάλεια, τα λουκέτα και στην υφεσιακή αντίληψη.
Ναι στον σχεδιασμό ανάκαμψης και την ανάπτυξη.
Ναι σε μια παραγωγική Ελλάδα με δουλειές για τους πολίτες της. 

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: