«Συνδυαστική χρήση δανείου-εγγύησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ζητά η ΕΣΕΕ»


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας ο κ. Horst Reichenbach, Επικεφαλής της «Ομάδας Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», συναντήθηκε και με εκπροσώπους της επιχειρηματικής τάξης, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κορκίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ελληνικού εμπορίου σχετικά με τους τρόπους και τις λύσεις που προτείνει ο εμπορικός κόσμος για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως μέσω της αναθεώρησης της αξιοποίησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία κατά την οποία οι Τράπεζες βρίσκονται εν μέσω ισχυρής κρίσης ρευστότητας τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν παρουσιάζουν την επιθυμητή αποδοτικότητα, εξαιτίας κυρίως της χαμηλής ρευστότητας των τραπεζών αλλά και λόγω των σκληρών όρων δανειοδότησης των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτείνει τις απευθείας επιχορηγήσεις/ενισχύσεις σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα εγγυάται την χορήγηση προκαταβολών ή δανείων που προβλέπονται στο χρηματοδοτικό σχήμα σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια του ΕΣΠΑ και η ρευστότητα του οποίου θα ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ (χρήση εγγυήσεων). Στην ουσία θα δημιουργηθεί ένας κουμπαράς – ταμείο, το οποίο θα παρέχει επιχορηγήσεις στις ΜμεΕπιχειρήσεις, μέσω παρεχόμενων εγγυήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή απευθείας ενίσχυσης είτε με τη παροχή δανείου είτε τέλος με ιδία συμμετοχή.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι Ειδικός Φορέας Διαχείρισης για προγράμματα επιχορηγήσεων να είναι οι τράπεζες, με την προϋπόθεση οι χρηματοδοτήσεις να υλοποιηθούν με ταχύτερους ρυθμούς καθώς ο ίδιος φορέας θα έχει την ευθύνη και για τις επιχορηγήσεις και για την εγγύηση προκαταβολών/δανείων. Παράλληλα, τη διαπραγμάτευση μεταξύ Ταμείου Εγγυοδοσίας και τραπεζών να τη συντονίζει και να την ελέγχει το  ΥΠΑΑΝ (Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ).

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί πως  οι παραπάνω θέσεις  έχουν άμεση συνάφεια και αλληλεξάρτηση με την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων της Ε.Σ.Ε.Ε για :

1.  Απευθείας επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις.
2. Χρήση υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για εγγυήσεις προκαταβολών.
3. Αύξηση του ορίου «de minimis»  500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί μία πραγματική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της περιορισμένης ρευστότητας που παρατηρείται  στην αγορά, δίνοντας έτσι το απαραίτητο έναυσμα τόνωσης της επενδυτικής δραστηριότητας των ΜμεΕπιχειρήσεων, απόκτησης της απαραίτητης τεχνογνωσίας και καταπολέμησης της ανεργίας, διευκρινίζοντας πάντως σε κάθε περίπτωση πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει περιορισμένη διάρκεια και θα στοχεύει αποκλειστικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Αναφορικά με τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και την πρόσβαση των ΜμεΕπιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα πολλές μελέτες που έχουν γίνει από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ έδειξαν ότι μετά το ξέσπασμα της κρίσης, σύγχρονα εργαλεία όπως οι εγγυήσεις έδωσαν μεγάλη ανάσα σε επιχειρήσεις. Είναι, όμως, επίσης σημαντικό να υπάρχει και στοχοθέτηση στα ουσιαστικά προβλήματα των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η επιδίωξη των επιχειρήσεων δεν είναι τόσο στη διασφάλιση χαμηλότερων επιτοκίων όπως συνέβαινε πριν από χρόνια, όσο στην εξασφάλιση δανειοδότησης με μικρότερες εξασφαλίσεις. Άρα, δεν μπορούν προγράμματα όπως το JEREMIE και το ΕΤΕΑΝ που αξιοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους να επιτρέπουν στις τράπεζες να ζητούν έως και 140% εξασφαλίσεις, όταν μάλιστα αποτελούν και προϊόντα συν-επένδυσης πόρων (η αναλογία πόρων τράπεζας-jeremie είναι 50-50, η αναλογία τράπεζα-ΕΤΕΑΝ είναι 60-40).

Θυμίζουμε ότι για το Jeremie οι τράπεζες έχουν υπογράψει συμβάσεις από τον Φεβρουάριο του 2011 και για το ΕΤΕΑΝ από τον Σεπτέμβριο του 2011. Συνολικά για το Jeremie οι εγκρίσεις είναι λιγότερες από 10 ενώ για το ΕΤΕΑΝ είναι μηδενικές. Στην πράξη τα δύο αυτά προγράμματα στερούν από την αγορά πάνω από 600 εκ ευρώ τα οποία έχουν εκταμιευτεί από το ΕΣΠΑ. Η ΕΣΕΕ έχει προτείνει επανειλημμένα την διόρθωση αυτών των αστοχιών μέσω της χρήσης εγγυήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν τα προϊόντα του Jeremie και του ETEAN να μετατραπούν σε υβριδικά με την συνδυαστική χρήση δανείου-εγγύησης. Οι πόροι των εγγυήσεων μπορούν να προέλθουν από το ΕΣΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ αναφέρθηκαν στην ανάγκη εξορθολογισμού του εθνικού φορολογικού συστήματος, με την κωδικοποίηση όλων των ρυθμίσεων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε 9% ο χαμηλός και 19% ο υψηλός. Για το ελληνικό εμπόριο το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα και η άλογη διαχείρισή του για την πρόσκαιρη είσπραξη εσόδων είναι από τους βασικούς παράγοντες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική μπορεί να διανοιχθεί μόνο μέσα από τη διευθέτηση της εν λόγω κατάστασης.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ενημέρωσε τον κ. Reichenbach για την εκστρατεία  «Ξανασκέψου την Ελλάδα - Εμπιστεύσου το Ελληνικό Εμπόριο». Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία να επαναβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη προς την ελληνική εμπορική επιχείρηση και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τελευταία να στηριχθεί από το ελληνικό κράτος. Υπ’ αυτήν την έννοια, οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν είναι μονόδρομος. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδόθηκε επίσης και το Κοινωνικό Πρωτόκολλο για την Ανάπτυξη το οποίο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ και στο οποίο εμπεριέχονται αναλυτικά σε 38 σημεία οι αναπτυξιακές προτάσεις των Ελλήνων εμπόρων από όλη την Ελλάδα.

Οι προτάσεις του Ελληνικού Εμπορίου αναλύθηκαν στις παρακάτω κύριες ενότητες:

  • Έξυπνοι κανονισμοί και απλοποίηση των κανόνων της αγοράς.
  • Καλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά εργαλεία και προγράμματα.
  • Ευκολότερη χρηματοδότηση και ρύθμιση των δανείων των ΜμεΕπιχειρήσεων από τις Τράπεζες.
  • Αναπλήρωση της ανταγωνιστικότητας και ανάκτηση της εμπορικής πίστης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.
Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι το ελληνικό εμπόριο είναι βασικός μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής μέριμνας και βοήθειας. Θεωρούμε ότι η TaskForceθα κατανοήσει την παραπάνω θέση και θα εντάξει τις προτάσεις του εμπορίου στις δικές της ενέργειες.
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: