Δώδεκα υποστηρικτικές προτάσεις της ΕΣΕΕ για Ναυπηγεία και ναυπηγοεπισκευή


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η ΕΣΕΕ με επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Ναυτιλίας απέστειλε 12 προτάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να επαναφέρουν την χώρα μας στο επίκεντρο της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.

Σε μία κατεξοχήν ναυτική χώρα, όπως η Ελλάδα η ενίσχυση του εγκαταλελειμμένου ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η αναβίωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας  απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες, περισσότερο συντονισμό και λιγότερο κράτος. Η γενική αποβιομηχάνιση της χώρας είχε ως συνέπεια την σημερινή ανύπαρκτη ναυπηγική παραγωγή και την ελάχιστη επισκευαστική δραστηριότητα. Οι χωροταξικοί, οικονομικοί και θεσμικοί λόγοι  πράγματι υπάρχουν, όμως μπορούν με πολιτική βούληση, όχι μόνο να ξεπεραστούν, αλλά και να εκλείψουν παντελώς.

Το παραγωγικό, αναπτυξιακό μοντέλο που αναζητούμε βρίσκεται στα ελληνικά Ναυπηγεία, στην ανεκτίμητη τεχνογνωσία, την τεράστια εμπειρία και τα γνωσιακά κεφάλαια του Πειραιά, του Περάματος, του Σκαραμαγκά, της Ελευσίνας, του Νεωρείου και της Χαλκίδας, όπου έχουν συντελεστεί ναυπηγικά θαύματα. 

Αναλυτικά οι 12 προτάσεις στήριξης του ελληνικού εμπορίου στα Ναυπηγεία και τη ναυπηγοεπισκευή είναι οι ακόλουθες:

 1. Η συστηματική ανάλυση θεμάτων ναυτιλιακού, ναυπηγοεπισκευαστικού και συναφούς αναπτυξιακού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή, συντήρηση των πλοίων και την εν γένει ανάπτυξη των παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων.
 2. Η προώθηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των εν λόγω επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της ναυπηγοεπισκευαστικής, η προαγωγή των σχέσεων τους, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με ομοειδείς επιχειρήσεις, οργανώσεις και Επιμελητήρια.
 3. Η συμμετοχή σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε διαβουλεύσεις, συζητήσεις που αφορούν θέματα – προβλήματα των επιχειρήσεων του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, αλλά και αυτές που  διαμορφώνουν την συναφή νομοθεσία, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων του κλάδου και την υποστήριξη των θέσεων τους.
 4. Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών, ηθικών, οικονομικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν επιχειρηματική και οικονομική δράση σε εργασίες, που αφορούν στη ναυτιλία, τον ευρύτερο τομέα της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, καθώς και η ανάπτυξη πλέγματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης.
 5. Η άμεση δημιουργία ενιαίου φορέα, υπεύθυνου για τον συντονισμό, χάραξη ναυπηγοεπισκευαστικής πολιτικής αλλά και προώθηση – επίλυση των θεμάτων εργοδοτων και εργαζομενων– προβλημάτων των ναυπηγείων και των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων.
 6. Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.
 7. Οι απαραίτητες ενέργειες προς τα αρμόδια υπουργεία και φορείς, συνδικαλιστικές ενώσεις εργοδοτών και εργατικών σωματείων του κλάδου, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών που αποσκοπούν στην προσέλευση πλοίων για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της ΝΑΥΣΟΛΠ ΑΕ., αλλά και την διασφάλιση της λειτουργίας του εμπορικού τμήματος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας.
 8.  Η παρακολούθηση του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ναυπήγηση μετατροπή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων στα ναυπηγεία, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και επιχειρήσεις αλλά και στο αγκυροβόλιο και εν πλω και η εισήγηση και προώθηση προτάσεων για περαιτέρω βελτίωση των συναφών διαδικασιών καθώς και κοινοτικών αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των υποδομών των επιχειρήσεων αλλά και την εκπαίδευση-επιμόρφωση του μόνιμου και εργατοτεχνικού προσωπικού.
 9. Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων για την επιμόρφωση  εργοδοτών και εργαζομένων της Ναυτιλίας σε θέματα που αφορούν τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο αλλά και την αναβάθμιση εξειδικευμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους .
 10.  Ο δύσκολος χειρισμός του θέματος των ελληνικών ναυπηγείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνει σε επίπεδο αρμοδίων Υπουργών Ανάπτυξης και Ναυτιλίας.

 

 1. Ο συντονιστής υψηλού επιπέδου που ορίστηκε πρέπει να μπορεί να διευθύνει και να συντονίζει τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, να χειρίζεται τις σχέσεις εργοδοτών με τους εργαζόμενους της Ζώνης, αλλά  και να διατηρεί τις απαραίτητες επαφές με τους Έλληνες εφοπλιστές.
 2. Οι ελληνικοί ναυτιλιακοί χώροι λιμενισμού, εφοδιασμού, δεξαμενισμού και εκτέλεσης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών να χαρακτηριστούν  «Ειδικές Ναυτιλιακές Οικονομικές Ζώνες» με όλα τα προνόμια των ΕΟΖ και να τους δοθούν με διαδικασία «fast track»  οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις λειτουργίας από Ελλάδα και  ΕΕ.

 

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη:

«Θεωρώ εξαιρετική την επιλογή του Νίκου Αναστασόπουλου στην θέση του Συντονιστή για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος των ναυπηγείων. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του στον ΟΛΠ κατά την διάρκεια του επιτυχούς εγχειρήματος συνεργασίας με την COSCO και γνωρίζω τις ικανότητές του να διαχειριστεί το θέμα με την ΕΕ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η σωτηρία των Ναυπηγείων μας και η ανάταξη  της βαριάς ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας μπορεί να γίνει μόνο με την δημιουργία ενός ενιαίου σχήματος λειτουργίας και ίσως κοινοπρακτικής διαχείρισης όλων των μεγάλων και  μικρότερων ναυπηγικών μονάδων της χώρας μας.

Μετά την παραχώρηση του ναυπηγικού πλούτου μας στους γείτονες και την ευρωκαταδίκη μας με πρόστιμο 270 εκ. ευρώ για παράνομη κρατική επιχορήγηση των Ελληνικών Ναυπηγείων, απαιτείται ένα πρακτικό και έξυπνο σχέδιο που θα εισηγείται στην ΕΕ, αντί για ένα Ναυπηγείο στην Ελλάδα, να γίνει ένα Ναυπηγείο όλη η Ελλάδα.»

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: