Απαράδεκτες μεθοδεύσεις της ΔΕΗ ζημιώνουν τους καταναλωτές με αδιαφανείς συμβάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα της Ζωής

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας
Οι Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της Π.ΟΜ.Ε.Κ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαμαρτύρονται  για την μεθόδευση της ΔΕΗ και την αιφνιδιαστική μείωση της τιμής αγοράς από καταναλωτές της Kwh από 0,47 σε 0,25 ευρώ.

Όπως είναι γνωστό, πολλοί καταναλωτές εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα, με σκοπό να διοχετεύσουν και πωλήσουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της ΔΕΗ, σύμφωνα με συμβάσεις συμψηφισμού που υπογράφουν. Επειδή η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος συνεπάγεται μία σημαντική δαπάνη για τους ίδιους, που συχνά καλύπτεται από τη λήψη δανείου, κρίσιμο για την απόφασή τους είναι η τιμή αγοράς που συμφωνούν στις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτουν με τη ΔΕΗ.
Οι σχετικές συμβάσεις συμψηφισμού που είχαν συνάψει οι καταναλωτές μέχρι και αρχές Αυγούστου 2012 προέβλεπαν τιμή ο,47 ευρώ ανά κιλοβατώρα (Kwh). Ωστόσο, στις συμβάσεις αυτές δεν γινόταν καμία σαφής αναφορά ότι η τιμή αυτή δεν ισχύει εφόσον  η ενεργοποίηση της σύμβασης γίνει μετά από έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε εφαρμόζεται η τρέχουσα τιμή. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί καταναλωτές να αντιμετωπίσουν, όλως αιφνιδιαστικά, μία τεράστια μείωση της τιμής της Kwh από 0,47 σε 0,25 ευρώ, καθώς με Υπουργική Απόφαση της 10ης Αυγούστου ισχύει νέα μειωμένη τιμή. Τούτο δε έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές αυτοί να είναι εκτεθειμένοι πλέον σε σοβαρές δανειακές υποχρεώσεις που δεν θα μπορέσουν, όπως αρχικά υπολόγιζαν, να τις καλύψουν με βάση τα έσοδα από τη σύμβαση συμψηφισμού. Πολλοί δε καταναλωτές μάλιστα καταγγέλλουν ότι σκοπίμως καθυστέρησε η ΔΕΗ την ενεργοποίηση της σύνδεσης προκειμένου να ευνοηθεί από την ερχόμενη μεγάλη μείωση της τιμής που αυτή γνώριζε. Σε κάθε δε περίπτωση η ευθύνη της ΔΕΗ είναι μεγάλη γιατί δεν ενημέρωνε με τις συμβάσεις της και κατά τη συναλλαγή αυτή τους καταναλωτές για τον κίνδυνο μεταβολής της τιμής.
Ευθύνες βαραίνουν και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές που διαμόρφωσαν και επέτρεψαν τη χρήση προτύπων σύμβασης που ουδεμία σαφή ενημέρωση παρέχουν στους καταναλωτές για τον παραπάνω κίνδυνο. Οι όροι των συμβάσεων αυτών παραπέμπουν σε μία στην πράξη απρόσιτη για τους καταναλωτές Υπουργική Απόφαση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σαφή αναφορά στην ίδια τη σύμβαση για τον κίνδυνο μεταβολής της τιμής.
Η Π.ΟΜ.Ε.Κ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καλεί:
Τη ΔΕΗ να τηρήσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει με τους καταναλωτές, όπως το περιεχόμενό της προκύπτει με βάση τις υποχρεώσεις διαφάνειας που έχει με βάση τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών (ν. 2251/94) και τις επιταγές της καλής πίστης, καταβάλλοντας στις παραπάνω περιπτώσεις το αντίτιμο των 0,47 ευρώ για την κάθε Kwh που διοχετεύεται στο δίκτυό της.
Τη ΡΑΕ να αντιληφθεί το μέγεθος της αδιαφάνειας, να εισηγηθεί την αναδιατύπωση των συμβάσεων, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την ορθή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και να υποχρεώσει τη ΔΕΗ στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Τους καταναλωτές που έχουν πληγεί από την παραπάνω μεθόδευση της ΔΕΗ να απευθυνθούν σε αυτή και σε κάθε αρμόδια αρχή για την προστασία των συμφερόντων τους. 
Τέλος, η Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με τις οργανώσεις μέλη της,δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών που πλήττονται από τις παράνομες πρακτικές της ΔΕΗ.
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: