Δ.Τ. ΕΣΕΕ - Προτάσεις ΕΣΕΕ επί του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

«Η επίσημη πρόταση της ΕΣΕΕ για το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς»

Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η ΕΣΕΕ συμμετείχε σε γενική συνάντηση των οργανώσεων του Εμπορίου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Στη συνάντηση προέκυψε και πάλι πλήρης ασυμφωνία σχετικά με το μείζον θέμα της Κυριακής αργίας, καθώς το Υπουργείο εμμένει στην αδικαιολόγητη και παράλογη απαίτησή του για άνοιγμα των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου.
Κατά τα λοιπά, τονίστηκε από όλα τα μέρη η ανάγκη να υποστηριχθεί και να συνεχισθεί ο κοινωνικός διάλογος, που αποτελεί το σημαντικότερο ίσως εργαλείο για την εξισορρόπηση του κλίματος σε μία αγορά σε βαθιά κρίση  και την έξοδο από την ύφεση και την οικονομική δυσπραγία. 
Οι θέσεις της ΕΣΕΕ ως προς τα ζητήματα που σχετίζονται με το πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς αναλύονται στους ακόλουθους  επτά άξονες:


1. Εκπτώσεις – Προσφορές
Αναστολή του θεσμικού πλαισίου της διενέργειας διαρκών προσφορών και την ανάγκη περιορισμού και σαφούς ορισμού των περιόδων εκπτώσεων και προσφορών. Θεσμοθέτηση δύο (2) ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων (Mid Season Sales), το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Για τη διενέργεια των προσφορών από τα εμπορικά καταστήματα, προτείνουμε:
·  Η κάθε επιχείρηση να έχει δικαίωμα κατ’ επιλογήν της να διενεργεί προσφορές μέχρι δύο (2) δεκαήμερα το χρόνο και ποτέ συνεχόμενα.
·  Στις προσφορές να αναγράφεται μόνο τιμή χωρίς ποσοστό έκπτωσης.
·  Όσον αφορά την απαγόρευση διενέργειας προσφορών, η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής : «Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των τεσσάρων (4) περιόδων εκπτώσεων απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις, προσφορές ή προωθητικές ενέργειες με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό η έντυπο τρόπο».


2. Λειτουργία αυτοτελών Stock-Outlet Καταστημάτων
·  Να προσδιορισθεί νομοθετικά το αντικείμενο δραστηριότητος και οι όροι και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των εν λόγω καταστημάτων.
·  Στα προϊόντα να αναγράφεται μία μόνο τιμή και να σημαίνονται ανάλογα (stock, ελαττωματικό, προϊόν ειδικής παραγωγής) με τον αντίστοιχο για κάθε κατηγορία συγκεκριμένο προσδιορισμό που θα επισημαίνεται  στην ετικέτα.
·  Να απαγορεύεται στα stock - outlet η οποιαδήποτε ανάρτηση πινακίδων με ποσοστά έκπτωσης.
·  Να απαγορεύεται στα καταστήματα αυτά η διάθεση εμπορευμάτων, τα οποία προσφέρονται ταυτόχρονα στην υπόλοιπη αγορά.
·  Να δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να διαθέτουν ειδικό χώρο εντός τους καταστήματος για εμπορεύματα Stock.


3. Νόμιμο υπαίθριο εμπόριο
Πάγια θέση του Ελληνικού Εμπορίου είναι να απαγορεύεται κάθε υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα, εκτός της πώλησης προϊόντων γης και θάλασσας στις λαϊκές αγορές μόνο από παραγωγούς και της πώλησης παραδοσιακών και μόνο προϊόντων (κουλούρια, ξηροί καρποί, κάστανα, αραβόσιτο, φυσικά άνθη), από όσους διαθέτουν την σχετική άδεια. Η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας να γίνεται σε καθορισμένες περιοχές και να είναι υποχρεωτική η χρήση ταμειακής μηχανής. 


4. Δημιουργία «Open Malls»
Ενεργοποίηση και εφαρμογή της δράσης «Δημιουργία ανοικτών εμπορικών κέντρων στα κέντρα των πόλεων» («Open Malls»).  Η δράση αυτή θα δώσει πολλές ευκαιρίες σε εμπορικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, ενώ θα ξαναζωντανέψει τα κέντρα πολλών πόλεων που έχουν υποβαθμιστεί. Δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ θα αναδείξει και θα αναβαθμίσει τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.


5. Εμπόριο σε τουριστικές περιοχές
Ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει επίσης να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι αυτό του ωραρίου των τουριστικών και εποχικών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί σε κεντρικό επίπεδο και με το παρόν σχέδιο νόμου η αποφασιστική αρμοδιότητα των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων που γνωρίζουν τις ανάγκες των σχετικών περιοχών καλύτερα από τον καθένα, σε αντικατάσταση των διαφόρων διοικητικών οργάνων, όπως ο Περιφερειάρχης. Με τον τρόπο αυτό, το τοπικό ωράριο καταστημάτων στις εποχιακά λειτουργούσες αγορές και στους τουριστικούς τόπους και περιοχές θα «αυτορυθμίζεται» και έτσι μπορεί να επιλυθεί και το πρόβλημα λειτουργίας του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της Αθήνας, το οποίο μπορεί να διευρυνθεί τόσο χωρικά όσο και χρονικά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εντός αυτού, να καθορίζεται για όλες τις ημέρες με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.


6. Ένταξη του εμπορίου στα ΠΕΠ
Είναι απαραίτητο το λιανεμπόριο να ενταχθεί στα ΠΕΠ για μια σειρά από συγκεκριμένους λόγους:
α. Πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική εσωτερική αγορά
Λόγω του μικρού μεγέθους των εμπορικών λιανικών επιχειρήσεων, οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από τις επενδύσεις θα διοχετευτούν στην ελληνική αγορά με τη στήριξη άλλων επαγγελματιών.
β. Μικρή χρονική διάρκεια δράσεων:  Οι επενδύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου έχουν μικρή διάρκεια με άμεσα αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν θα «φανούν» άμεσα και στο πεδίο της απορρόφησης σε αντίθεση με άλλους κλάδους.
γ) Σημαντικό ποσοστό απορρόφησης: Σύμφωνα με την προηγούμενη εμπειρία -μέτρο 2.11.1 στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου του Γ’ ΚΠΣ, η συμμετοχή του εμπορίου κρίθηκε επιτυχημένη με πολύ υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας. 
δ) Συγκεκριμένες δράσεις:  ηλεκτρονικό εμπόριο (δημιουργία e-shop), δράση εφοδιαστικής αλυσίδας,  ηλεκτρονική αποθήκη,  ηλεκτρονική παραγγελειοληψία και τιμολόγηση, bar coding, εξοπλισμός αποθήκης  αναβάθμιση/αγορά λογισμικού,  αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και νέου τύπου ταμειακών μηχανών «on line» της Ε.Ε..        
               
7. Λειτουργία τις Κυριακές
Πρόταση της ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι:
· Δύο (2) Κυριακές το μήνα Δεκέμβριο, προ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
· Δύο (2) Κυριακές, μία πριν το Πάσχα και μία  με απόφαση του Τοπικού Εμπορικού Συλλόγου, ενώ ορισμένοι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν προτείνει τρεις (3) Κυριακές κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς και τρεις (3) με απόφαση των Τοπικών Εμπορικών Συλλόγων.
Η ΕΣΕΕ θεωρεί ως απαραίτητη την απόσυρση του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου για τον Αγορανομικό Κώδικα, που προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, για να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση για το πλαίσιο της αγοράς. Η συγκεκριμένη διάταξη θα αποτελέσει τη «χαριστική βολή» για τη χειμαζόμενη μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να υποστηρίζει κάποιος ότι το άνοιγμα της Κυριακής θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, όταν έχουν κλείσει το 2012 36.000 επιχειρήσεις και περισσότερες από 20 μεγάλες εμπορικές έχουν ήδη μπει στο άρθρο 99. Οι αναφορές του ΥΠΑΝ  σε μη επικαιροποιημένα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τα έτη 2004 και 2005 δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την κατανάλωση, τους μισθούς και την ανεργία της Ελλάδας του 2013. Τα επιχειρήματα αναφορικά με την ενίσχυση της απασχόλησης και την τόνωση της κατανάλωσης στην περίπτωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων 52 Κυριακές είναι παντελώς αδύναμα και περιορίζονται σε πειραματισμούς που δεν αποδέχεται πλέον η ελληνική αγορά. Είναι καλό σε μία περίοδο που η ελληνική αγορά πασχίζει να ξεφύγει από τον κύκλο της ύφεσης, ορισμένοι να μην ξεχνούν τον θεσμικό τους ρόλο και να επιδιώξουν τη συνεννόηση και τη συνεργία με τους φορείς της αγοράς. Το ελληνικό εμπόριο θέτει ως  προτεραιότητα την η επιβίωση της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης και προς σε αυτήν κατεύθυνση συντονίζει η ΕΣΕΕ τις ενέργειές της.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: