Αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία του έργου του Νέου ΙΝΚΑ


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

ΙΝΚΑ - Ινστιτούτο Καταναλωτών

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

  «Μειώνοντας τον Οικονομικό Αναλφαβητισμό: Καινοτομία και Αντίκτυπος»

Ολοκληρώθηκε το έργο του Νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών (Νέο ΙΝΚΑ) «Μειώνοντας τον Οικονομικό Αναλφαβητισμό: Καινοτομία και Αντίκτυπος», η χρηματοδότηση του οποίου έγινε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και  αφορούσε στην παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σε καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες γύρω από θέματα χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Τα αποτελέσματα και τα στατιστικά στοιχεία που εξήχθησαν μετά την ολοκλήρωση του έργου από τους επιστημονικούς συμβούλους που συμμετείχαν στις δράσεις καταδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι το επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών συνεχώς υποχωρεί, και ήδη ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ζει κάτω από τα όρια της φτώχιας ή απειλείται πλέον άμεσα από αυτή καθώς και ότι το πρόβλημα της υπερχρέωσης  των νοικοκυριών προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς να έχουν ανατραπεί λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και της ανεργίας.

Ο κύκλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν δωρεάν αφορούσαν σε καταναλωτές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού το πρόγραμμα λειτούργησε σε πιλοτικό στάδιο και αφορούσε περιορισμένο αριθμό καταναλωτών. Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 90 άτομα.

Τα κριτήρια επιλογής ήταν οικονομικά αλλά και κοινωνικά, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στις «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες των ανέργων, πολυτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών, ΑΜΕΑ, μεταναστών στις οποίες προστέθηκαν νέες κατηγορίες όπως αυτή των χαμηλόμισθων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, των χαμηλοσυνταξιούχων καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών με συρρικνωμένο εισόδημα λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην τελική έκθεση του έργου από το σύνολο των 90 επωφελούμενων το 52% ήταν άντρες  και το 48% γυναίκες. Στην πλειοψηφία τους οι άντρες επωφελούμενοι είναι έγγαμοι και η οικογένειά τους αποτελείται από δυο, τέσσερα και τρία άτομα σε ποσοστό 34%, 26% και 15% αντίστοιχα. Εξ αυτών το 60% είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό / γυμνάσιο), το 25% απόφοιτοι Λυκείου και μόνο το 10%  των επωφελούμενων έχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι γυναίκες επωφελούμενες αντίστοιχα είναι στην πλειοψηφία τους έγγαμες (81,40%) και η οικογένειά τους αποτελείται από τέσσερα, τρία και δυο άτομα σε ποσοστό 37%, 21% και 21% αντίστοιχα. Εξ αυτών το 46,51% είναι απόφοιτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό / γυμνάσιο), το 25,56% απόφοιτες Λυκείου και το 15,56% έχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Το 53,33 % του συνολικού αριθμού των επωφελούμενων είναι άνεργοι εκ των οποίων το 61,5% είναι μακροχρόνια άνεργοι. 

Εκτός από τους άνεργους άλλες ευπαθείς ομάδες στις οποίες ανήκουν οι επωφελούμενοι είναι: 15,56 % μετανάστες, 3,33% ΑΜΕΑ και περίπου το 49% ανήκουν στην κατηγορία «Άλλο», η οποία αφορά εργαζόμενους που έχουν υποστεί μείωση μισθού, συνταξιούχους με μείωση της σύνταξης και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν μηδενικό εισόδημα αλλά δεν μπορούν να κλείσουν την επιχείρησή τους λόγω οφειλών προς το δημόσιο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι.

Το 65,56 % των επωφελούμενων δήλωσε ότι το μηνιαίο εισόδημα του κυμαίνεται από 0 έως 400 ευρώ ενώ το 18,89% δήλωσε ότι το εισόδημα του κυμαίνεται από 401 έως 800 ευρώ μηνιαίως ενώ μόλις το 13% έχει μηνιαίο εισόδημα από 801 έως 1200 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μηνιαίο ατομικό εισόδημα στο σύνολο των επωφελούμενων κυμαίνεται, κατά 66% περίπου, από 0-400 ευρώ, ενώ παράλληλα οι άνεργοι αποτελούν το 53% περίπου του συνολικού αριθμού των επωφελούμενων, επιβεβαιώνεται ότι στην κατηγορία των 0-400 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και ένα μέρος των εργαζομένων (μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα καθώς και ελευθέρων επαγγελματιών) και των συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις στο μηνιαίο εισόδημα τους.

Πάνω από το 75% των επωφελούμενων αξιολόγησαν ως πολύ χρήσιμες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που έλαβαν και εφάρμοσαν, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά θέματα, όπως η διαχείριση των χρημάτων τους, οι σχέσεις τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η διαχείριση των χρεών τους κλπ.
Σημαντική είναι η θετική άποψη των επωφελούμενων (θεωρήθηκε πολύ χρήσιμη) για την ύπαρξη χρηματοπιστωτικών συμβούλων στις Ενώσεις Καταναλωτών, τις οποίες οι επωφελούμενοι εμπιστεύονται για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Το Νέο ΙΝΚΑ επισημαίνει την ανάγκη καθιέρωσης σε μόνιμη βάση του θεσμού της δωρεάν παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθοδήγησης και εκπαίδευσης των πολιτών μέσω των Ενώσεων Καταναλωτών σε ότι αφορά τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές τόσο ως μέσο πρόληψης όσο και ως μέσο αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν από την υπερχρέωση των νοικοκυριών καθώς η δραματική μείωση της απασχόλησης, οι διαδοχικές περικοπές των μισθών και των συντάξεων, η εκτεταμένη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η συρρίκνωση των κοινωνικών και υγειονομικών παροχών παντός είδους έχουν οδηγήσει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας στα όρια της φτωχοποίησης, πλήττοντας έτσι ανεπανόρθωτα την κοινωνική ευημερία και συνοχή.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: