Συνάντηση Ευρωβουλευτών με την ΕΚΠΟΙΖΩ


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα της Ζωής

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

                   
Τα  πλέον φλέγοντα προβλήματα των Ελλήνων καταναλωτών είναι η υπερχρέωση, οι εξαγγελθέντες πλειστηριασμοί κατοικιών, η ακρίβεια προϊόντων και υπηρεσιών, το συνεχώς διογκούμενο φαινόμενο της εξαπάτησης των καταναλωτών με τις καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές των προμηθευτών, η διαφαινόμενη αλλαγή επί τα χείρω των διατροφικών συνηθειών.

Αυτά  κυρίως αναφέρθηκαν κατά την σημερινή συνάντηση της 9μελούς αντιπροσωπείας της ‘Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ΕΚΠΟΙΖΩ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών “Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”.

Κατά την 45λεπτη συνάντηση, η ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε εν συντομία τα προβλήματα των Ελλήνων καταναλωτών, τόνισε την ευρωπαϊκή διάσταση ορισμένων εξ’ αυτών και ζήτησε την υποστήριξη των ευρωβουλευτών, την οποία και υποσχέθηκαν.
Επίσης, η ΕΚΠΟΙΖΩ κατέθεσε σχετικό έγγραφο εργασίας στο οποίο περιγράφονται 
εν συντομία τα σημαντικότερα προβλήματα του Έλληνα καταναλωτή καθώς και
προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, τα με ευρωπαϊκή διάσταση αιτήματα της ΕΚΠΟΙΖΩ προς τους Ευρωβουλευτές ήταν τα ακόλουθα:

  1. Μη αποδυνάμωση-περαιτέρω ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και της

    εποπτείας της αγοράς
Δεν αρκεί  να υπάρχει νομοθεσία, πρέπει να επιβάλλεται η εφαρμογή της 
από τις αρμόδιες αρχές.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη της ολοκλήρωσης του
συντονιστικού ρόλου, της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας του 
ΕΦΕΤ καθώς της επαρκούς στελέχωσής  του.

 

                               Αναφέρθηκε επίσης η σημασία της επαρκούς στελέχωσης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της ακρίβειας.

  1. Λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της

    υπερχρέωσης και του πλειστηριασμού των κατοικιών
Το πρόβλημα της υπερχρέωσης και των πλειστηριασμών είναι
πανευρωπαϊκό, διογκώνεται διαρκώς και δεν έχει μέχρι τώρα
τεθεί θέμα αντιμετώπισής του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  1. Μέριμνα για την άρση των αντιφάσεων των διαφόρων ευρωπαϊκών

                        πολιτικών και την εναρμόνισή τους
Οι πρωτοβουλίες π.χ. της Ε.Ε. κατά της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, εξουδετερώνονται από άλλα οικονομικά μέτρα που
επιδεινώνουν την  κατάσταση.

  1. Ανάγκη πανευρωπαϊκής θεσμοθέτησης της δυνατότητας άσκησης

    συλλογικών αγωγών και  αποζημίωσης των καταναλωτών
Οι συλλογικές αγωγές είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την
καταπολέμηση των καταχρηστικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών      και  συμβατικών όρων,    όπως αποδεικνύεται από την πλούσια και επιτυχή σχετική δραστηριότητα της ΕΚΠΟΙΖΩ.
Είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο  διατάξεις αποζημιωτικής αγωγής, δηλ. η  αναγνώριση της αξίωσης αποζημίωσης μέσω συλλογικής αγωγής στον μεμονωμένο καταναλωτή και ιδίως   για τη ζημία που υπέστησαν συνεπεία παραβάσεως των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  1. Ειδική μέριμνα για καταναλωτές-ενώσεις καταναλωτών του ευρωπαϊκού

    νότου
Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών στις χώρες αυτές
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξυμμένα προβλήματα, τα οποία χρειάζονται
ιδιαίτερη αντιμετώπιση.

  1. Ανάγκη δημιουργίας δικτύων που θα παρέχουν δωρεάν συμβουλές

    στους  καταναλωτές για εξοικονόμηση χρημάτων, διαχείριση του
οικογενειακού τους προϋπολογισμού, τρόπους αντιμετώπισης αλλά και
πρόληψης  της υπερχρέωσης.

 

  1. Ανάγκη παροχής συμβουλών στους καταναλωτές για υγιεινή και

                                   οικονομική διατροφή.
Η οικονομική κρίση έχει αρχίσει να επιδρά αρνητικά στον τρόπο
διατροφής των Ελλήνων και  αναμένεται να επιδεινωθεί. Αν δεν
αντιστραφεί η διαφαινόμενη τάση, θα υπάρξουν διατροφικές διαταραχές
και αύξηση της παχυσαρκίας. Ιδιαίτερη μέριμνα στην ενημέρωση- 
εκπαίδευση των παιδιών με χρήση νέων τεχνολογιών

 

  1. Ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κοντά στους πολίτες της

                                   Η Ε.Ε. έχει παγκοσμίως το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των                     
καταναλωτών της, γεγονός που δεν είναι ευρέως γνωστό και ως εκ 
τούτου, δεν εκτιμάται όπως θα έπρεπε. Υπάρχει ανάγκη συστηματικής,
κατανοητής και μόνιμης ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε αυτοί να
είναι σε θέση να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, ρόλο που μπορούν και
πρέπει να παίξουν οι ενώσεις καταναλωτών της Ευρώπης.

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες
Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια επιτροπή για θέματα προστασίας καταναλωτών, τα οποία επεξεργάζεται και εισηγείται στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ψήφιση.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, απευθύνεται συστηματικά στην Επιτροπή αυτή, προκειμένου να προωθηθούν οι απόψεις των ενώσεων καταναλωτών όλης της Ευρώπης και να βελτιωθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που τους αφορούν.

Η επίσκεψή τους ήταν η πρώτη από τις προγραμματισμένες επισκέψεις των συνολικά 20 Επιτροπών του Ε.Κ. εν όψει της επικείμενης, από 1/1/2014, Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.
Κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωσή τους για τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, σχετικά με την προστασία καταναλωτών.

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους ζήτησαν να συναντηθούν και με άλλους φορείς μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ, καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών ‘Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’, μέλος της οποίας είναι η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: