Ξεκινάει η υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δ. Ρεθύμνης.


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Γραφείο Τύπου Δήμου Ρεθύμνης - Μαρινάκης Γιώργος

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Στα πλαίσια του προγράμματος  «Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δ. Ρεθύμνης» προκηρύσσονται 24 νέες θέσεις εργασίας επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για την στελέχωση των Δομών.

Ο Δήμος Ρεθύμνης ως ο άμεσα ενδιαφερόμενος συμπράττων Δήμος κινητοποιώντας την τοπική κοινωνία προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με 5 φορείς του νομού μας, το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου, την Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, τον Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου, το Σωματείο Εστίασης και Συναφών επαγγελμάτων Ρεθύμνου και  τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ένωση Α.Σ.Ρ.», το ΝΠΔΔ  Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δ. Ρεθύμνης  και σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ξένιος Ζευς που δραστηριοποιείται στον χώρο της κοινωνικής μέριμνας,  δημιούργησαν το απαραίτητο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα και κατάφεραν να  πετύχουν την χρηματοδότηση της πρότασης για την Δημιουργία Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ρεθύμνης.

Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης θα ανέλθει στις 816.000,00€ και αφορά στις παρακάτω Δομές:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Χρηματοδότηση της λειτουργίας του υπάρχοντος Κοινωνικού Παντοπωλείου , στη βάση των απαιτούμενων από την πρόσκληση κοινών προδιαγραφών. Ελάχιστη δυναμικότητα: σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών/μήνα με προϊόντα ελάχιστου κόστους 40 €.

Θα απασχολεί πέντε  (5) άτομα προσωπικό:  1 διοικητικός, 3 στελέχη τροφοδοσίας, 1 κοινωνικός λειτουργός.
Λειτουργεί με σταθερό ωράριο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ

 

2. ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
Χρηματοδότηση της λειτουργίας της δομής παροχής συσσιτίων της Μητρόπολης  στη βάση των απαιτούμενων από την πρόσκληση κοινών προδιαγραφών. Εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους  ημερησίως.

Θα απασχολεί επτά (7) άτομα προσωπικό. 1 άτομο διοικητικό, 2 άτομα καθαριότητας, 3 άτομα στελέχη κουζίνας και 1 κοινωνικό λειτουργό.
Λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο, 13:00μ.μ. – 15:00μ.μ, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Χρηματοδότηση της λειτουργίας του κοινωνικού Φαρμακείου που λειτουργεί στα πλαίσια του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη βάση των απαιτούμενων από την πρόσκληση κοινών προδιαγραφών. Παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα. Διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική για την εξασφάλιση συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων.

Θα απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό, 2 με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 κοινωνικό λειτουργό.
Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ.

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Χρηματοδότηση της ίδρυσης Δημοτικού Λαχανόκηπου βάσει των απαιτούμενων από την πρόσκληση κοινών προδιαγραφών στη βάση των απαιτούμενων από την πρόσκληση κοινών προδιαγραφών. Παρέχει συγκεκριμένη γεωργική έκταση 50τ.μ αρδευόμενη και περιφραγμένη σε τουλάχιστον 100 άπορους, άνεργους και άστεγους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό την σίτιση τους για ένα έτος. Καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα με την βοήθεια των οικείων του. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να παρέχουν το 10% της ετήσιας παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Διαθέτει στους ωφελούμενους τον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου.

Θα απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό. Έναν (1) γεωπόνο για την υποστήριξη – συμβουλευτική των ωφελουμένων, έναν (1) επιστάτη του αγροκτήματος και 1 κοινωνικό λειτουργό.
Το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στο λαχανόκηπο θα είναι ορισμένο, ανά εποχή. 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα, σχετικά με τις δομές που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται.

Θα απασχολεί δύο (2)  άτομα προσωπικό με ειδικότητες στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ

6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ
Λειτουργεί στη βάση της ανταλλαγής υπηρεσιών ή χρησιμοποιούμενων μελών από τα μέλη τους. Διατηρεί ειδικό ιστότοπο, ηλεκτρονικό κατάλογο μελών και σύστημα εγγραφής νέων μελών .

Θα απασχολεί τέσσερα άτομα, 3 άτομα διοικητικό προσωπικό και 1 κοινωνικό λειτουργό.
Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ

Συνολικά οι ειδικότητες των οποίων προκηρύσσονται οι θέσεις και οι δομές στις οποίες θα απασχοληθούν είναι οι παρακάτω:

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΛ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ

69

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

3

70

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

71

ΑΝΘΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΛ,ΚΟΙΝ/ΟΙ,ΨΥΧΟΛ κλπ)

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

72

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

1

73

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

74

ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

75

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

1

76

ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΣΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

3

77

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

78

ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

79

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

1

80

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

81

ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

82

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

2

83

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου από το ΚΕΠ από την ιστοσελίδα του Δήμου www.rethymno.gr  και τέλος από την ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης www.xenioszeus.org.gr .

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: