Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την αναβάθμιση του εμπορίου στα Κέντρα των πόλεων υπέγραψε η ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Ελλάδας


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Πραγματοποιήθηκε στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2013 συνάντηση στη Ρώμη ανάμεσα στην CONFCOMMERCIO και τον πρόεδρό της κ. Carlo Sangalli και σε αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Βασίλη Κορκίδη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ των κορυφαίων εμπορικών οργανώσεων από το σύνολο της Ε.Ε. για την ανάπτυξη χωροταξικών και αστικών πολιτικών προς όφελος του ευρωπαϊκού εμπορίου των κέντρων των πόλεων.

Η ΕΣΕΕ υπέγραψε το Πρωτόκολλο συνεργασίας για λογαριασμό της Ελλάδας με την Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, ενώ θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Πολωνία για την ανάπτυξη του εμπορίου στα κέντρα των Ευρωπαϊκών πόλεων στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Λαμβάνοντας υπόψη την κεντρικότητα της διανομής και της αγοράς υπηρεσιών μεταξύ των πολιτικών για την αστική και χωροταξική ανάπτυξη, που είναι απαραίτητες για την αναβίωση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και για την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς των κρατών-μελών της ΕΕ, οι οργανώσεις που υπογράφουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μοιράζονται το στόχο μίας κοινής δράσης για την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής  ανάπτυξης  πόλεων και χώρων. Ακολούθως για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, οι παραπάνω οργανισμοί δεσμεύονται για την:

1. Προώθηση δράσεων Δημόσιων-Ιδιωτικών Συνεργασιών που θα συγκεντρώσουν δημόσιους φορείς και οικονομικούς οργανισμούς των περιοχών αυτών για την υλοποίηση κοινού αναπτυξιακού σχεδίου.

2. Ενεργοποίηση lobbying σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ώστε η αστική και χωροταξική ανάπτυξη να ενσωματωθεί στις πολιτικές για την κοινωνικο-οικονομική ανάκαμψη.

3. Υποβολή αιτήματος προς την Eurocommerce να αναλάβει δράση για τη συγκεκριμένη πολιτική και να συντάξει Διακήρυξη που θα προωθήσει στους θερμούς της ΕΕ.

4. Ευαισθητοποίηση των μελών των εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις  αντίστοιχες χώρες τους σχετικά με την ανάγκη για μία πολιτική αστικής και χωροταξικής ανάπτυξης.

5. Άσκηση πίεσης για διαθέσιμα σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

6. Δράση σε εθνικό επίπεδο για την υιοθέτηση νομοθεσίας σχετικά με την ανάπτυξη των πόλεων.

7. Προώθηση της ανταλλαγής καλών Πρακτικών – Δικτύων – σε σχέση με πρωτοβουλίες, με στόχο την ανάπτυξη των πόλεων.

8. Προώθηση δράσεων σε ακαδημαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία διδακτορικού προγράμματος στο πεδίο του Χωροταξικού Σχεδιασμού εμπορικών περιοχών.

9. Προώθηση δράσεων σε ακαδημαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία Μεταπτυχιακού προγράμματος Master of Education in Town Management (Διαχείριση Πόλεων).

10. Διάχυση γνώσης/πληροφόρησης για το ότι η αναβίωση των αστικών περιοχών δεν είναι μόνο λειτουργική για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, αλλά και απαραίτητη για τη βελτίωση της ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος της CONFCOMMERCIO κ. Carlo Sangalli υποστήριξε ότι το θέμα της αστικής και χωροταξικής ανάπτυξης έχει αποκτήσει κεντρική σημασία για την αναβίωση των πολιτικών κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας γίνεται ολοένα και σημαντικότερο θέμα στο πλαίσιο του αστικού περιβάλλοντος.

Η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, κοινωνικής συνοxής, σεβασμού για το περιβάλλον, βιώσιμες μεταφορές, μαζί με το θέμα της γήρανσης του πληθυσμού καθιστούν το εμπόριο, στις διαφορετικές του τυπολογίες, ένα απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος και η CONFCOMMERCIO προώθησαν την υπογραφή αυτού του Πρωτοκόλλου για να επιτευχθεί ένας ευρύτερος συντονισμός επί των εν λόγω θεμάτων και να προωθηθεί η μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία των εμπορικών ενώσεων και οργανώσεων στην Ε.Ε..

Από τη δική του πλευρά ο κ. Κορκίδης, αφού εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της ΕΣΕΕ στην εν λόγω προσπάθεια και εξέθεσε με λεπτομέρεια τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης ως προς τα παραπάνω ζητήματα, ενημέρωσε τους Ιταλούς συναδέλφους για μια πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί στη χώρα μας και η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως πρότυπο για τα εμπορικά κέντρα των πόλεων, ειδικά, της Ν. Ευρώπης. Πολύ συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας εντός πόλεων «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» - ΑΚΕ. Οι χώρες της Ν. Ευρώπης διαθέτουν το ακαταμάχητο πλεονέκτημα του καλού καιρού και της διαρκούς ηλιοφάνειας.

Αυτό καθιστά αναγκαία την αξιοποίηση των παραδοσιακών εμπορικών δρόμων – οι οποίοι σε πολλές πόλεις βρίσκονται κοντά σε σημαντικά μνημεία και τουριστικά αξιοθέατα ή συνιστούν και οι ίδιοι αξιοθέατα – σε μια κατεύθυνση συγκρότησης ενιαίων και αναβαθμισμένων αγορών. Σε αυτό το πλαίσιο η εν λόγω δράση αφορά στην οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των εμπορικών  κέντρων των πόλεων που θα υλοποιείται  και θα συντονίζεται από την εκάστοτε εμπορική τοπική ένωση εμπορικό σύλλογο με τη συμμετοχή της οικείας επιχειρηματικότητας.

Κύριος στόχος της εν λόγω πρότασης είναι η τόνωση της αγοράς των εμπορικών κέντρων των πόλεων, η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και η επανεδραίωσή τους ως ελκυστικών εμπορικών προορισμών για αγορές, διασκέδαση και κέρδος με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης.

Η δημιουργία «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» (City Trade - Open Malls) έχει ως στόχο να αναδεικνύει τα εμπορικά κέντρα των πόλεων αλλά και τις εμπορικές επιχειρήσεις της ευρύτερης εμπορικής περιοχής σε ενιαία κέντρα με δυνατότητες που συνδυάζουν το πολιτιστικό ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία, το αγοραστικό όφελος και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενδεικτικές ενέργειες θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:

• Ενέργειες χωροθέτησης και χαρτογράφησης  των ανοικτών κέντρων εμπορίου σε συνδυασμό με τη δημιουργία σχετικών υποδομών.

• Οργανωμένες ενέργειες μάρκετινγκ π.χ. Ενιαία κάρτα αγορών καταναλωτή (loyalty schemes) με πόντους αγορών ή και εκπτώσεις (στην οποία θα συμμετέχουν εμπορικά καταστήματα, καφετέριες, επιχειρήσεις στάθμευσης, παιδότοποι, κλπ).

• Οργανωμένη και συστηματική προώθηση / προβολή / επικοινωνία των επιχειρήσεων της εμπορικής περιοχής που συμμετέχουν στη δράση.

• Δραστηριότητες που συνδυάζουν το αγοραστικό όφελος με την ψυχαγωγία με πολιτιστικό / κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. street events, social events).

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: