Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Το ποσοστό ανεργίας στο Β΄ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκε στο 27,1%, όντας αυξημένο κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (23,6%), ενώ αντίθετα ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα, έστω και οριακά, σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους (27,4%).

Ωστόσο, άκρως ανησυχητικό παραμένει το φαινόμενο της συνεχιζόμενης υψηλής ανεργίας των νέων (ηλικίες 15-24), καθώς το 59% αυτών αποτυγχάνει να εισέλθει στην αγορά εργασίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στους μακροχρόνια ανέργους (οι αναζητούντες εργασία για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών), οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων (66,8%).

Οι εξελίξεις, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, χαρακτηρίζονται ως ενθαρρυντικές εξαιτίας της αύξησης της συνολικής απασχόλησης κατά 1,0% και της μισθωτής απασχόλησης κατά 1,8%. Αντίθετα, ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων συρρικνώθηκε οριακά (-0,2%) ενώ εκείνος των εργοδοτών υποχώρησε περισσότερο (-2,1%).

Στο εμπόριο καταγράφονται κρίσιμες εξελίξεις. Το Β’ τρίμηνο του 2013 η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε με μικρότερο ρυθμό  (-3,4%) σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας (-4,2%), όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 η απασχόληση στο εμπόριο είχε μειωθεί με μεγαλύτερο ρυθμό  (-12,1%)  συγκριτικά  με το σύνολο της οικονομίας (-8,7%).

Επίσης το Β’ τρίμηνο του 2013 η απασχόληση των εργοδοτών στο εμπόριο αυξήθηκε, έστω και οριακά (0,3%), όταν στο σύνολο της οικονομίας ο αριθμός των εργοδοτών μειώθηκε σημαντικά (-11,2%). Η εικόνα αυτή είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, οπότε η απασχόληση των εργοδοτών στον κλάδο είχε υποχωρήσει πολύ περισσότερο (-20,7%)  σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας (-15,3%).

Βελτιωμένη είναι επίσης η εικόνα στη μισθωτή απασχόληση του κλάδου, καθώς το Β΄ τρίμηνο του 2013 μειώθηκε με μικρότερο ρυθμό (-1,9%), έναντι του συνόλου της οικονομίας (-4,7%). Χρήζει αναφοράς ότι μόλις ένα χρόνο πριν η μισθωτή απασχόληση στο εμπόριο σημείωνε μεγαλύτερη πτώση (-11,5%), σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας (-9,3%).

Αντίθετα, αρνητική είναι η εικόνα για τους αυτοαπασχολουμένους στο εμπόριο καθώς το Β’ τρίμηνο του 2013 μειώθηκαν πολύ περισσότερο (-7,2%), σε σχέση με το σύνολο της χώρας (-0,7%). Η εξέλιξη αυτή είναι ακόμα χειρότερη συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οπότε οι αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο είχαν μειωθεί κατά 5,3% έναντι μικρότερης πτώσης (-2,2%) στο σύνολο της οικονομίας.   Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν ανακατατάξεις στο ελληνικό εμπόριο με πιθανότερη την ενίσχυση των τάσεων συγκέντρωσης στο ελληνικό εμπόριο και την  περιθωριοποίηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 

Άνοιγμα δηλαδή μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων- αύξηση εργοδοτών και συγκράτηση της πτώσης της μισθωτής απασχόλησης- ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων, του πυρήνα δηλαδή του ελληνικού εμπορίου, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να μειώνεται και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.632.184 άτομα και των ανέργων σε 1.350.435. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 27,1%, έναντι 27,4% του προηγούμενου τριμήνου και 23,6% του αντίστοιχου τριμήνου του 2012.
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ μειώθηκε κατά 4,2%  σε σχέση με το Β΄ Τρίμηνο του 2012. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ αυξήθηκε  κατά 15,5% σε σχέση με το Β΄ Τρίμηνο του 2012.       
                           
                                Α. Ποσοστό Ανεργίας


ΕΤΟΣ

2013
Β’ Τρίμηνο

2013
Α’ Τρίμηνο

2012
Β’ Τρίμηνο

Ανεργία (%)

  27,1 %

  27,4%

 23,6 %

Β. Ανεργία (%) κατά περιφέρεια


Περιφέρειες

Β΄ Τρίμηνο 2013

Β’ Τρίμηνο 2012

Σύνολο Χώρας

27,1

23,6

Ανατολική Μακεδονία   και Θράκη

26,9

24,0

Κεντρική Μακεδονία

30,1

25,1

Δυτική Μακεδονία

32,9

30,0

Ήπειρος

27,7

22,1

Θεσσαλία

25,6

21,9

Ιόνια Νησιά

16,6

14,3

Δυτική Ελλάδα

28,5

24,6

Στερεά Ελλάδα

26,7

28,4

Αττική

28,1

23,8

Πελοπόννησος

22,2

19,9

Βόρειο Αιγαίο

21,6

21,7

Νότιο Αιγαίο

19,3

15,3

Κρήτη

23,7

22,6

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ετήσιες μεταβολές

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011

 

Συνολική Απασχόληση

-6,3%

-4,2%

-8,7%

 

 Εμπόριο

-6,2%

-3,4%

-12,1%

 

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011

 

 Εργοδότες στο σύνολο της οικονομίας

-12,2%

-11,2%

-15,3%

 

Εργοδότες στον κλάδο του Εμπορίου

         -3,5%

0,3%

-20,7%

 

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011

 

Αυτοαπασχολούμενοι στο σύνολο της οικονομίας

-0,9%

-0,7%

-2,2%

 

Αυτοαπασχολούμενοι στον κλάδο του Εμπορίου

         -7,2%

       -7,2%

-5,3%

 

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011

 

Μισθωτή απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας

 -7,4%

-4,7%

 -9,3%

 

Μισθωτή Απασχόληση στον κλάδο του Εμπορίου

          -4,4%

       -1,9%

        -11,5%

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

 

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

   ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Συνολική Απασχόληση

3.632.200

3.595.900

 1,0%

Απασχόληση στο Εμπόριο

656.200

650.500

  0,9%

ΟΙ  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΤΟ
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

 

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

   ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Συνολική Απασχόληση

244.300

249.600

-2,1%

Απασχόληση στο Εμπόριο

68.500

68.200

 0,4%

ΟΙ  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΤΟ
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

 

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

   ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Συνολική Απασχόληση

925.600

927.100

-0,2%

Απασχόληση στο Εμπόριο

174.400

178.800

 -2,4%

ΟΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ   ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΤΟ
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

 

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Συνολική Απασχόληση

2.285.700

2.245.300

  1,8%

Απασχόληση στο Εμπόριο

        374.200

367.500

  1,8%

 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ
 2013

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2013

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ
 2012

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ
 2012

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2012

Αριθμός απασχολουμένων στο σύνολο  της οικονομίας

3.595.900

3.632.200

3.739.000

3.681.900

3.793.100

Αριθμός απασχολούμενων στον κλάδο του Εμπορίου

650.500

656.200

664.600

657.000

679.400

Συμμετοχή του Εμπορίου στην συνολική απασχόληση

18,1%

18,1%

17,8%

17,8%

17,9%

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: