Ενδιαφέρον της ΕΣΕΕ για τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ διασυνοριακών προγραμμάτων ΜμΕ στο πλαίσιο της


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Τα Διασυνοριακά προβλήματα ορισμένων περιφερειών, μπορούν να λυθούν καλύτερα μέσω της συνεργασίας με γειτονικές περιφέρειες. Στην ουσία πρόκειται για μία προσπάθεια εδαφικής συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Κρατών-Μελών και γι' αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ονομάζει "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία".

Τα διαρθρωτικά ταμεία της EE ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιφερειών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως του διασυνοριακού εμπορίου, ενώ η ΕΤΕπ στηρίζει επίσης περιφερειακές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν κράτη μέλη και χώρες εταίροι της ΕΕ. Η ΕΣΕΕ θεωρεί πολύ σημαντικό, αντίστοιχες δράσεις να προταθούν και να συμπεριληφθούν στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-20 για τις περιφέρειες των Βαλκανικών χωρών, προς όφελος της Ελλάδας.

Εκτός από χρηματοδότηση, η ΕΤΕπ παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη στα νεότερα κράτη μέλη, για να τα βοηθήσει να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Η ΕΤΕπ έχει αναπτύξει -και πρέπει να συνεχίσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- τα μέσα που συνδυάζουν τις χρηματοδοτήσεις της με πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ιδιαίτερα στα συγκεκριμένα έξι προγράμματα που αναφέρονται παρακάτω.

Το πρόγραμμα JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW Bankengruppe.

Το JASPERS παρέχει τεχνική βοήθεια (παροχή συμβουλευτικής) στις χώρες που ενισχύονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, προκειμένου να τις βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα σημαντικών έργων που προορίζονται να υποβληθούν προς επιχορήγηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Από τη θέσπιση του JASPERS, έχουν ήδη εγκριθεί 226 επενδυτικά σχέδια που έλαβαν βοήθεια μέσω του προγράμματος. Τα σχέδια αυτά αφορούν 12 χώρες και αντιπροσωπεύουν επενδύσεις συνολικού ύψους σχεδόν 39 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 10 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν στη διάρκεια του 2012.

Το γνωστό πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη έργων αστικής ανάπτυξης, μέσω της παροχής κοινής ευρωπαϊκής υποστήριξης για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το επίσης γνωστό πρόγραμμα JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium sized Enterprises), το οποίο αποτελεί ένα ευέλικτο μέσο χρηματοδότησης ΜΜΕ και μεσολαβεί στη διοχέτευση πόρων προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείο Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe), το οποίο εξειδικεύεται στη παροχή εξατομικευμένων συμβουλών προς οργανισμούς μικροχρηματοδότησης, αποτελώντας στην ουσία κοινή δράση για την στήριξη των οργανισμών μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τις ελληνικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις τα δύο προγράμματα της ΕΤΕπ, όπως το RSI (Risk Sharing Instrument) και της απασχόλησης των νέων "Skills and Jobs - Investing for Youth".

Το RSI είναι μια νέα εφαρμογή υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας των SME's, με δυνατότητα τραπεζικών εγγυήσεων και δανειοδότησης από 25.000 € και άνω με αποπληρωμή από 2 έως 7 χρόνια. Το δεύτερο προσεγγίζει το επείγον πρόβλημα της ανεργίας των νέων, συνδυάζοντας εκπαίδευση και απασχόληση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διευκολύνοντας οικονομικά κυρίως τους μικρούς εργοδότες να απασχολούν νέους.

Η ΕΣΕΕ αναφορικά με τα δύο τελευταία προγράμματα θα επανέλθει σύντομα με περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες στους μικρομεσαίους εμπόρους, αφού πρώτα ενημερωθεί αναλυτικά από την ΕΤΕπ για τα πλεονεκτήματα, τα κριτήρια και τον τρόπο πρόσβασης στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: