Δέκα ελληνικές προκλήσεις για την Ευρώπη και μία ευχή της ΕΣΕΕ για την Ελλάδα


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η ΕΣΕΕ μετά την επίσημη ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2014 πιστεύει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση ανάδειξης της προσπάθειας της χώρας μας.

Η Ελλάδα μπορεί να αποδείξει στους Ευρωπαίους εταίρους μας την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει από τις θυσίες του ελληνικού λαού σε όλη αυτήν την περίοδο της βαθιάς και διαρκούς ύφεσης. Είναι μια ευκαιρία για τη χώρα μας να διαψεύσει όλες τις εύκολες προβλέψεις για κατάρρευση και να επιβεβαιώσει τη θέση της ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες.

Η Ε.Ε. έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι εμπιστεύεται την Προεδρία στα χέρια της Ελληνικής Κυβέρνησης ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη χώρα μας και ως αναγνώρισή της ως πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής οικογένειας.

Κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την επόμενη περίοδο παραμένει η προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, η ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.

Αυτές οι στοχοθετήσεις εναρμονίζονται πλήρως με τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ελλάδας.
Οι 10 σημαντικότερες  προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική Προεδρία για τους επόμενους 6 μήνες είναι οι ακόλουθες:

Η 1η είναι η διατήρηση μιας ισχυρής Ευρωζώνης. Ο στόχος αυτός είναι ήδη κερδισμένος. Η Ιρλανδία απεγκλωβίστηκε από το μνημόνιο, η Ισπανία βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ από 1ης Ιανουαρίου 2014 η Ευρωζώνη αποκτά και νέο μέλος, την Λετονία.

Η Ελλάδα αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., θα αντιμετωπίσει το στοίχημα να μπορέσει και αυτή σύντομα να αφήσει πίσω της την εποχή των μνημονίων. Στόχος είναι η έξοδος από την εξαετή κρίση να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια καλύτερη λειτουργία του συστήματος του ενιαίου νομίσματος.

Η 2η αφορά στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα κορυφωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, δηλαδή τα επιπλέον βήματα που πρέπει να γίνουν πέρα από τον μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αφορούν στο μηχανισμό εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και εκκαθάρισης των τραπεζών αλλά και στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Συμβούλιο των Υπουργών των Οικονομικών της Ένωσης επιτρέπουν αισιοδοξία ως προς την θετική εξέλιξη αυτής της τεράστιας σημασίας πολιτικής για την Ένωση η οποία δεν διασφαλίζει μόνο του τραπεζίτες αλλά κυρίως τους καταθέτες και θα οδηγήσει επίσης σε μείωση των επιτοκίων.

Η 3η σχετίζεται με την προώθηση του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Πρόκειται για έναν νέο ενισχυμένο μηχανισμό εποπτείας για όλα τα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως εσωτερικής οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης ή μη.

Το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» είναι το «τίμημα» που καλούνται πλέον να «πληρώσουν» τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, προκειμένου να μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει την εκ των προτέρων έγκριση των εθνικών προϋπολογισμών, την εποπτεία της σωστής εφαρμογής τους, την αναπομπή εθνικών προϋπολογισμών αλλά και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, την  τήρηση δημοσιονομικών προϋποθέσεων, προκειμένου τα κράτη-μέλη να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Ωστόσο, σε όλα τα παραπάνω συνυπάρχει ο συνυπολογισμός των δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών στη χάραξη πολιτικής. Δυστυχώς, όμως, το τελευταίο θα αφορά την Ελλάδα όταν η χώρα εξέλθει από το Μνημόνιο.

Η 4η πρόκληση είναι η έναρξη του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαισίου 2014-2020. Η Ελληνική Προεδρία θα σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν σε όλους σχεδόν τους τομείς πολιτικής της Ένωσης, από την μετανάστευση και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέχρι την κοινή αγροτική πολιτική, την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ψηφιακή σύνδεση της Ενωμένης Ευρώπης.

Την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα θα λάβει πάνω από 35 δις ευρώ, ποσό το οποίο θα πρέπει να απορροφήσουν όλοι οι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Η 5η πρόκληση αφορά στο φλέγον ζήτημα της Μετανάστευσης. Το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και των συνόρων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας.

Η Ελλάδα έχει εμφανώς προσπαθήσει να κινητοποιήσει ηγέτες και πολίτες της Ε.Ε. για λήψη μέτρων, ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, με αποτέλεσμα την πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας με τελικό στόχο τη θεσμοθέτηση γρήγορων διαδικασιών επαναϋποδοχής ατόμων που εισήλθαν στην Ελλάδα παράνομα.

Η 6η είναι η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Η Ελληνική Προεδρία θα διεξαχθεί σε βελτιωμένο οικονομικό κλίμα. Οι τελευταίες σχετικές προβλέψεις για το 2014 και 2015 αναδεικνύουν το κλείσιμο ενός αρνητικού κύκλου και την έναρξη μιας νέας θετικής προοπτικής για τη χώρα.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού αναμένεται να είναι στο -2% το 2014 και στο -1,1% το 2015. Το ΑΕΠ αναμένεται να αποκτήσει θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια ύφεσης και η ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει ελαφρά κάμψη από το 2014. Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας θα επιτρέψει την περαιτέρω μείωση του χρέους, πιθανότατα μετά το καλοκαίρι του 2014.

Η 7η αφορά στην προώθηση της συμφωνίας της Ε.Ε. με τις ΗΠΑ καθώς και στην αύξηση των υπερατλαντικών εμπορευματικών συναλλαγών χωρίς εμπόδια. Ως προς την εσωτερική αγορά στόχος είναι η διασφάλιση των διαρθρωτικών πόρων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξωστρεφών Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας και της εκμετάλλευσης στο έπακρον των συνεργειών μεταξύ των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) -HORIZON 2020 - COSME - EUREKA.

Η 8η θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στη διατύπωση «η Ευρώπη δίπλα στην Ελλάδα». Η πρόσκληση του Πρωθυπουργού να συμμετάσχει στην συνεδρία του Κολλεγίου των Επιτρόπων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, αποδεικνύει την πολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποστήριξη έχει επίσης δοθεί για την σωστή προετοιμασία και την επεξεργασία φακέλων/προτεραιοτήτων και μέσω των πολυάριθμων επισκέψεων αξιωματούχων στην Αθήνα.

Παράλληλα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στηρίζει την Ελληνική Κυβέρνηση να κερδίσει και αυτό το στοίχημα οργανώνοντας, εκτός των άλλων, επισκέψεις υψηλού επιπέδου με κορυφαία στελέχη, συνδιοργανώνοντας/υποστηρίζοντας τα Άτυπα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ, υποστηρίζοντας την επικοινωνία και τη διερμηνεία με την παροχή του πιο εκπαιδευμένου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη από πλευράς Ε.Ε. στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού κράτους με την παροχή τεχνικής βοήθειας χωρίς κόστος για το ελληνικό κράτος, μέσω της Task Force «Ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα».

Η 9η απορρέει από τη δυναμική των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και της «γαλάζιας ανάπτυξης». Η  Ελλάδα, ως παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα στο πλαίσιο της προεδρίας της, θα αναλάβει να προωθήσει τον ανασχεδιασμό της θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, σε θέματα αναπτυξιακής διάστασης όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο θαλάσσιος τουρισμός και η στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Θεωρείται μεγάλης σημασίας θέμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ε.Ε., η εμπορική επαναλειτουργία των ελληνικών Ναυπηγείων και προτείνεται η επανεξέταση όλου του θέματος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και όλα τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη μια απαραίτητη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση στην Νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου και να αποκομίσουν από τη παγκόσμια Εμπορική Ναυτιλία οφέλη τόσο η ελληνική όσο και συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία.


Η 10η αφορά στις Ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου που θα έχουν ως σύνθημα  «Δράσε, Αντίδρασε, Επηρέασε». Δεδομένων των ακραίων φαινομένων λαϊκισμού, το σύνθημα αυτό είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ προτίθεται να διεκδικήσει την ενισχυμένη εκπροσώπηση των ΜμΕ της αγοράς σε όλα τα ευρωψηφοδέλτια.

Κλείνοντας, η ΕΣΕΕ θα ήθελε να εκφράσει μια ευχή. Να πετύχει η Ελλάδα στο "τιμόνι" της Ευρώπης και να πάψει να είναι ουραγός της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι η παρούσα συγκυρία είναι εξαιρετικά δυσμενής για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, και το δίλημμα «τι τις θέλουμε τώρα τις Προεδρίες;». Οι Έλληνες έμποροι δεν συμφωνούμε με αυτή την προσέγγιση.

Αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι: πρώτον, η Ελλάδα πέραν της συγκυρίας, είναι ισότιμο θεσμικά μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα έχει υποχρέωση να αναλαμβάνει περιοδικά την Προεδρία όπως όλα τα κράτη-μέλη και, δεύτερον, είναι αμφίβολο αν κάποια συγκυρία μπορεί να θεωρηθεί τα τελευταία χρόνια ιδανική για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί η 5η Ελληνική Προεδρία να μην έχει την αίγλη των προηγούμενων, να είναι περιορισμένη ως προς τον προϋπολογισμό της αλλά, με την κατάλληλη διαχείριση, μπορούν να προκύψουν τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά κέρδη.

Όσον αφορά στη χώρα μας τα κέρδη μπορούν να είναι τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά για ένα λαό που τέσσερα χρόνια τώρα καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Η Ελληνική Προεδρία μπορεί να ενισχύσει τους αγώνες των Ελλήνων, αναδεικνύοντας την εικόνα μιας χώρας που αναλαμβάνει την ηγεσία της Ευρώπης, αποκαθιστώντας τη χώρα στα ξένα μέσα ενημέρωσης και την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών των άλλων χωρών του κόσμου στους Έλληνες επιχειρηματίες. Ας μη χαθεί αυτή η ευκαιρία για τη χώρα μας.

Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να έχει την τύχη της Κυπριακής Προεδρίας που όλοι περίμεναν να ολοκληρωθεί για να την "κουρέψουν". Τέλος, πρέπει να θυμηθούμε και να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα δεν ανήκει απλά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: