Θέσεις της ΕΣΕΕ για το ενιαίο σύστημα επιστροφής ΦΠΑ που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων UEAPME συμμετέχει στη διαδικασία προτάσεων για ένα κοινό σύστημα επιστροφής ΦΠΑ - “Standard VAT Return” σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2006/112/EC, που απαιτεί τον σχεδιασμό μιας ενιαίας δήλωσης για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μικρομεσαίων των κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί οι ευεργετικές συνέπειες της πρωτοβουλίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τη θέσπιση/υιοθέτηση μίας ενιαίας πλατφόρμας υποβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 1/1/2017 για το σύνολο των Κρατών – Μελών, αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ΜμΕ αλλά και στη περαιτέρω τόνωση της διασυνοριακής εμπορικής δραστηριότητας.

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τη πρόταση, η υποχρεωτική συμπλήρωση πέντε (5) μόνο πεδίων της δήλωσης, δεν αφαιρεί το δικαίωμα του κάθε Κράτους – Μέλους να επιλέξει προαιρετικά επιπλέον πεδία (maximum 21) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων του, τα οποία εκτός σπάνιων περιπτώσεων δεν αναμένεται να ταυτίζονται μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, μπορεί ως προς τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της δήλωσης να επιτυγχάνεται ο στόχος της ομογενοποίησης των δεδομένων και της βελτίωσης της ροής της πληροφόρησης, από την άλλη πλευρά όμως η προαιρετική επιλογή των λοιπών πεδίων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας, εκτιμάται πως θα εγείρει δυσκολίες και προσχώματα στην υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο, η διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (μηνιαίων, τριμηνιαίων και ανακεφαλαιωτικών/εκκαθαριστικών) διεκπεραιώνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προκειμένου αφενός οι επιτηδευματίες να απαλλαγούν από χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες και αφετέρου η φορολογική διοίκηση να αφομοιώσει πρακτικές και εργαλεία, τα οποία διασφαλίζουν τόσο την εγκυρότητα του επιτελούμενου έργου  όσο και τη μείωση του φόρτου εργασίας της. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου αποτελώντας τον κατεξοχήν φορέα εκπροσώπησης της Μικρομεσαίας ελληνικής επιχειρηματικότητας, κατανοεί τη δυσκολία προσαρμογής πληθώρας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο σύνολο της Κοινότητας, σε ένα νέο περιβάλλον ιδιαίτερα εξοικειωμένου με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Εντούτοις, το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της κατατεθείσας πρότασης (περίπου 3 έτη), εκτιμάται ως ικανοποιητικό για την ομαλή μετάβαση σε ένα περισσότερο εκσυγχρονισμένο καθεστώς, το οποίο αναμένεται να άρει πολλές από τις αντιξοότητες που αποτελούν τροχοπέδη στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς επιχειρηματικότητας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε : «… Λόγω της ελληνικής προεδρίας οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν άλλη βαρύτητα και καλύτερη τύχη, ενώ όλοι πλέον πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λιγότερο με το παρελθόν, να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών, αντί να εξαντλούμαστε στο κυνήγι αναδρομικών εφαρμογών».

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: