Η υπερφορολόγηση οδηγεί στον "αποπληθωρισμό" των μικρομεσαίων


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Η τριμηνιαία έκθεση της Βουλής των Ελλήνων που συντάχθηκε από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τη φορολόγηση των φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα, σε σχέση με τα αντίστοιχα των λοιπών Κρατών – Μελών της  Ευρωπαι?κη?ς Ένωσης. 

Η έκθεση επιχειρεί να περιγράψει εν συντομία και με κατανοητό τρόπο όλες τις αρνητικές εκφάνσεις της υπερφορολόγησης των ελλήνων πολιτών, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τις διαπιστώσεις και τις επισημάνσεις, στις οποίες είχε προβεί η ΕΣΕΕ.

Τον τελευταίο καιρό άλλωστε η επιβολή υπέρμετρων και επαχθών φορολογικών βαρών αποτελεί το θέμα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση, ενώ τα αποτελέσματα που συνάγονται παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον και περιέχουν πολλές πτυχές προσέγγισης των δυσμενών επιπτώσεων στην οικονομία  και στην κοινωνία εν γένει.

Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα, συνίσταται στο γεγονός πως στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαι?κη?ς Ένωσης αλλά και εκείνων της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, ο εγχώριος ΦΠΑ διαμορφώνεται στο 23% έναντι 21,5% στην Ε.Ε. και 20,5% στην Ευρωζώνη. Ο ανώτερος συντελεστής φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 46% έναντι 36,7% στην Ε.Ε. και 44,5% στην Ευρωζώνη, ενώ ο ανώτερος συντελεστής φόρου για τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 26% έναντι 21,8% στην Ε.Ε. και 25,9% (26,00%) στην Ευρωζώνη.

Κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης είναι πως από το 2010 μέχρι σήμερα  αυξάνεται συνεχώς η φορολογία, όταν για την ίδια περίοδο παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις των μισθών και των συντάξεων και παράλληλος καλπασμός της ανεργίας, με αποτέλεσμα την ευδιάκριτη επιδείνωση των όρων διαβίωσης των πολιτών σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο.

Οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές για κάθε κατηγορία εισοδήματος στην πραγματικότητα ει?ναι μεγαλυ?τεροι καθώς συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, επιβάλλεται επιπλέον φόρος από 1% έως 4%. Επίσης, ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους έχει επταπλασιαστεί από το 2010 μέχρι σήμερα, ενώ ο φόρος που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι αυξημένος έως και εννέα φορές.

Το συνολικό ποσό που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για την ακίνητη περιουσία τους επταπλασιάστηκε απο? το 2009, φτα?νοντας τα 3,5 δισ. ευρω? απο? μο?λις 500 εκατ. ευρω?, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί και η εισαγωγή του φόρου υπεραξι?ας. Στους έμμεσους φόρους, ο ΦΠΑ αυξη?θηκε απο? το 2010 τε?σσερις φορε?ς, τα τεκμη?ρια και τα τε?λη κυκλοφορι?ας για το ίδιο χρονικό διάστημα δυ?ο φορε?ς, ενω? οι φο?ροι στα καυ?σιμα τρεις φορε?ς.

Επίσης, από τον Μα?ιο του 2010 επιβλη?θηκε για πρω?τη φορα? φο?ρος στην κατανα?λωση ηλεκτρικου? ρευ?ματος και απο? το 2011 και στο φυσικο? αε?ριο, ενώ η αψυχολόγητη εξι?σωση των φορολογικω?ν συντελεστω?ν στο πετρε?λαιο θε?ρμανσης και κι?νησης οδη?γησε σε αυ?ξηση των φο?ρων κατα? 450%.

Τέλος, σύμφωνα με την ακαδημαι?κη? και εμπειρικη? εκτίμηση των συντακτών της έκθεσης, η περαιτε?ρω α?σκηση της φορολογικη?ς επιβα?ρυνσης των η?δη βαρια? φορολογουμε?νων, δεν συνεπα?γεται περισσο?τερα φορολογικα? ε?σοδα λο?γω εξα?ντλησης της φοροδοτικη?ς ικανο?τητας και ενι?σχυσης της φοροδιαφυγη?ς.

Πρέπει να καταστεί σαφές στο οικονομικό επιτελείο πως τα υψηλά φορολογικά βάρη όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν τη διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος αλλά ταυτόχρονα  αδυνατούν να προωθήσουν τις όποιες θετικές μεταρρυθμίσεις.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«...Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης έχει γίνει ο εφιάλτης όλων των φορολογουμένων, αφού βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ούτε με τις προβλεπόμενες δόσεις εμπρόθεσμων οφειλών, ούτε με τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ανησυχία του οικονομικού επιτελείου θα πρέπει να στραφεί στον ορατό κίνδυνο της αρνητικής εξέλιξης των μέτρων που θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της οικονομίας και στον "αποπληθωρισμό", ακόμα και των οικονομικά υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα πληρωμών που κατάρτισε το Υπουργείο για την εξόφληση 5 εκκαθαριστικών μέχρι τέλος Ιανουαρίου, σε συνδυασμό με τα πρόστιμα εξόντωσης, δυστυχώς για άλλη μια φορά πανικοβάλλουν τους πάντες, παγώνουν την εκπτωτική κίνηση, αναστατώνουν την αγορά και δημιουργούν κοινωνικές αναταράξεις με πολλούς δυσαρεστημένους συμπολίτες μας που βιώνουν ένα φορολογικό Γολγοθά χωρίς τέλος.

Είναι κρίμα η υπαρκτή βελτίωση των οικονομικών δεικτών και η σταδιακή πρόοδος που σημειώνεται στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας - με ιδιαίτερα βαρύ αντίτιμο για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών – να μην συνοδεύεται από τη μεταφορά μέρους του επιτευχθέντος πλεονάσματος στην πραγματική οικονομία..

 Αυτή η αντίφαση πρέπει να αρθεί για να μην υπονομεύονται οι άοκνες προσπάθειες της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά.  

Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αναστολή εφαρμογής των παράλογων φορο-προστίμων εξόντωσης και όχι συμμόρφωσης, είναι για άλλη μία φορά άμεσα και απόλυτα απαραίτητη...»

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: