Το πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΣΕΕ ?«Το Χαμόγελο του Παιδιού


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Στις 15 Απριλίου 2014 υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και του Οργανισμού «Το  Χαμόγελο του Παιδιού» από τους επικεφαλής των δύο φορέων κκ Βασίλη Κορκίδη και Κώστα Γιαννόπουλο.

Αμφότεροι οι δύο φορείς συμφώνησαν στην ανάγκη για μια αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα τους με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών παρέμβασης  για την απρόσκοπτη και ολιστική παροχή κοινωνικής υποστήριξης προς το παιδί και την οικογένεια που βρίσκονται σε κρίση και στην ανάγκη για ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών τόσο στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης, προαγωγής της υγείας των παιδιών όσο και στο πεδίο της παρέμβασης και προστασίας των  παιδιών.

Είναι γεγονός ότι η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα επηρεάζει αρνητικά τις περισσότερες οικογένειες και τον προϋπολογισμό τους  με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, ανασφάλειας, πτώσης του βιοτικού επιπέδου, αδυναμίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κ.α, καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν  τόσο την λειτουργικότητα της οικογένειας, όσο και την υγιειή ψυχική ανάπτυξη ων παιδιών.

Ως εκ τούτου, τα περιστατικά παιδιών & οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση  θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά, κατά αρμοδιότητα φορέων. Κατά συνέπεια η συνεργασία ανάμεσα στους δύο φορείς θα κινηθεί γύρω από τους ακόλουθους 8 άξονες:

  1. Ανάληψη συνεργασιών με τα μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε. για όλες τις δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με συγκεκριμένο πλάνο συμμετοχής και συνεργασίας κατά περίπτωση.
  2. Αναλαμβάνουν την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, με στόχο την υποστήριξη των υπαρχουσών κοινωνικών δομών του Οργανισμού και την υποστήριξη της δημιουργίας  των απαραιτήτων κοινωνικών δράσεων και δομών για την ενδυνάμωση των παιδιών & των οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών καθώς και των εργαζομένων των μελών της.
  3. Αναλαμβάνουν την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε μια σειρά συντονισμένων ενεργειών ανά αρμοδιότητα με στόχο την υποστήριξη των παιδιών στον τομέα της  προαγωγής  του βιοτικού επιπέδου και της υγείας.
  4. Αναλαμβάνουν την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε μια σειρά συντονισμένων ενεργειών ανά αρμοδιότητα με στόχο την υποστήριξη των παιδιών, γονέων / κηδεμόνων, εκπαιδευτικών κ.α  στον τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για  θέματα ενδοσχολικής βίας , τεχνολογίας, παιδικής κακοποίησης  - παραμέλησης.
  5. Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναλαμβάνει να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις που υλοποιεί προς τα μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε.
  6. Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναλαμβάνει την ενημέρωση της Ε.Σ.Ε.Ε. και των μελών της σχετικά με τις δράσεις του Οργανισμού, με τη συνδρομή της Συνομοσπονδίας.
  7. Η Ε.Σ.Ε.Ε. αναλαμβάνει να στηρίξει μέσω ενημέρωσης και ενεργοποίησης των μελών του σε επίπεδο εθελοντισμού, χορηγιών, δωρεών, τις δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
  8. Τέλος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την από κοινού συνεργασία τους σε ότι αφορά στην παροχή βοήθειας σε παιδιά και ως θεμέλιο της συνεργασίας συμφωνείται η αμοιβαία υποστήριξη των συμβαλλομένων, καθώς και η διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

 

Η ΕΣΕΕ θα στηρίξει έμπρακτα το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε πανελλήνια κλίμακα, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες που αυτός βοηθά, μέσω των δράσεων του. Συγκεκριμένα:

Α. Για τα 13 Σπίτια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εντός και εκτός Αττικής, όπου μεγαλώνουν σήμερα 356 παιδιά και για τα 9 Κέντρα Στήριξης Παιδιών με προβλήματα Διαβίωσης προβλέπεται: Στήριξη με είδη από τις επιχειρήσεις των μελών της Ε.Σ.Ε.Ε. Κινητοποίηση εργαζομένων στις επιχειρήσεις των μελών για εθελοντική εργασία και πιθανούς άλλους τρόπους υποστήριξης (ανάλογα με τη δράση).

Β. Σε σχέση με την Προληπτική Ιατρική και τα κινητά πολυιατρεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τα μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε.,  μπορούν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην προβολή των δράσεων προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε όλη την Ελλάδα, κινητοποιώντας τους τοπικούς πληθυσμούς προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρονται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τους εθελοντές ιατρούς που συμμετέχουν στη δράση.

Επιπλέον προβλέπεται συμμετοχή στο πρόγραμμα και των οικογενειών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις – μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε., ενώ  οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και αμεσότερα στην πραγματοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στις περιοχές τους, καλύπτοντας μέσα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ανάγκες σε είδη και υπηρεσίες που απαιτούνται για κάθε κύκλο προληπτικής ιατρικής (αναλώσιμα ιατρείων, φιλοξενία και διατροφή εργαζομένων κ.α.).

Γ. Για το «AMBERALERTHELLAS», τα μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε. δεσμεύονται για ενεργή συμμετοχή στις προσπάθειες εντοπισμού παιδιών που εξαφανίζονται και διατρέχουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο, μέσω της διάδοσης των AMBER ALERT, με δημιουργία σημείων προβολής σε επιχειρήσεις, εμπορικούς συλλόγους κ.ο.κ.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: