Η ΕΣΕΕ επισημαίνει τα βασικότερα σημεία του προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Α) Το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.
Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει:
• Δημοσιονομικό κενό της τάξεως των 1,9 δις ευρώ για τη διετία 2015-2016.
• Μικρή αύξηση του ΑΕΠ (0,6%).
• Διαμόρφωση της  ανεργίας στο 24,5% για το 2014 και στο 22,5% για το 2015.
• Περαιτέρω χρηματοδότηση των επικουρικών Ταμείων με 579,1 εκ. ευρώ, προκειμένου αυτά να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και η εφαρμογή/θέσπιση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα συντελέσουν στην απώλεια εσόδων των ταμείων κατά 115,5 εκ. ευρώ στην πρώτη περίπτωση (διετία 2015-2016) και 464 εκ. ευρώ στη δεύτερη περίπτωση (2014-2017).
• Σταδιακή επαναφορά των μισθολογικών «ωριμάνσεων» από το 2016 και αναδρομική καταβολή 71,2 εκ. ευρώ στους δικαστικούς.
• Νέα έκδοση ομολόγων, για την άντληση 3-6 δις ευρώ μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο.
• Απουσία ρητά διατυπωμένων επιπρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων μέσω φορολογίας.
• Εκφράζεται η αισιοδοξία εκ μέρους των κυβερνητικών στελεχών, πως το ποσό των 1,9 δις ευρώ (δημοσιονομικό κενό), μπορεί να καλυφθεί, ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που θα ανακοινωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα και οι οποίες θα στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης (βελτίωση της ροής χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία) και της ανακούφισης των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων.
• Ως προς την τελευταία εκτίμηση, πηγάζει η αισιοδοξία από κύκλους του οικονομικού επιτελείου για μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς εξετάζονται σενάρια περιορισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και παράλληλης διατήρησης του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (13%) στο χώρο της Εστίασης.
• Το Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να κυμανθεί στο 173,9% το 2014 και στο 139,1% το 2018.
Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός πως οι εκτιμήσεις του κυβερνητικού επιτελείου, αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό της επόμενης διετίας 2015-2016 είναι σαφώς ηπιότερες/υποεκτιμημένες, σε σύγκριση με εκείνες της Κομισιόν.

Β) Απολογιστικά στοιχεία από ληφθέντα μέτρα του 2013.
Συγκρίνοντας τους στόχους του οικονομικού επιτελείου που περιγράφονταν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και των αποτελεσμάτων που τελικά επιτεύχθηκαν, προκύπτουν αποκλίσεις που εστιάζονται κυρίως:
• Στα υπολογισθέντα έσοδα κατά 631 εκ. ευρώ  που θα απέφερε η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη – πραγματοποίηση 286 εκ. ευρώ.
• Στο προσδοκώμενο όφελος 608,7 εκ. ευρώ από την εξίσωση του πλαφόν των αποδοχών που υπολογίζεται για τις ασφαλιστικές εισφορές – πραγματοποίηση 310 εκ. ευρώ.
• Στα έσοδα από την κατάργηση των παράτυπων εντοπισμένων συντάξεων 91,2 εκ, ευρώ – πραγματοποίηση 57,0 εκ. ευρώ.
• Στις προσδοκίες για μείωση των συντάξεων των αιρετών (έσοδα 30,8) – πραγματοποίηση 8,0 εκ. ευρώ.
• Στην ένταξη του προσωπικού των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο (έσοδα 73,5 εκ. ευρώ) – πραγματοποίηση 65,0 εκ ευρώ.
Οι παραπάνω αποκλίσεις αντισταθμίστηκαν, έως ένα σημείο, από τις υπερβάσεις που κατεγράφησαν σε άλλους στόχους ή από την εφαρμογή άλλων μέτρων που δεν προβλέπονταν στο ΜΠΔΣ 2013-2016, όπως:
• Η προγενέστερη ισχύς/εφαρμογή του Φόρου Πολυτελείας, συνέβαλε στην εξασφάλιση 142 εκ. ευρώ.
• Η μείωση των εξοπλιστικών προμηθειών κατά 50 εκ. ευρώ, η οποία δεν προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό.
• Ο αυστηρότερος κανόνας δαπανών από το Πράσινο Ταμείο, ο οποίος συνέβαλε στην εισροή στα κρατικά ταμεία 54 εκ. ευρώ, ενώ αρχικώς δεν υπήρχε καμία σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό.

Γ) Μείωση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
Για ακόμη μία φορά ο ΠΔΕ γίνεται ο εύκολος στόχος εξοικονόμησης κονδυλίων, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη δημοσιονομική προσαρμογή. Ειδικότερα, για το 2015 η συρρίκνωση των κονδυλίων αναμένεται να διαμορφωθεί στα 400 εκ. ευρώ, περιορίζοντας τις δαπάνες του ΠΔΕ στα 6,8 δις το 2014 και στα 6,4 δις το 2015. Οι πόροι που θα επενδυθούν σε έργα, τα οποία δε χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέρχονται στα 700 εκ ευρώ.
Θα πρέπει να επισημανθεί πως η διετία 2014-2015 αποτελεί κομβικό χρονικό ορίζοντα, καθώς κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα λάβει χώρα η ομαλή  μετάβαση από το παλιό στο νέο ΕΣΠΑ, με απώτερο στόχο τη μη απώλεια κονδυλίων. Για το 2014 από το συνολικό προϋπολογισμό των 6,8 δις, τα 6,1 δις θα αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, με τα 5,4 δις να αντιστοιχούν σε έργα του τρέχοντος ΕΣΠΑ και τα εναπομείναντα 650 εκ. να προορίζονται για το νέο ΕΣΠΑ, ενώ εθνικοί πόροι ύψους 700 εκ. ευρώ  θα διοχετευθούν σε έργα μη επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παράλληλα, στο επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ προβλέπεται:
• Για την περίοδο 2015-2018 τα συνολικά συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια ανέρχονται στο 89,5% του ΠΔΕ, ενώ το υπόλοιπο 10,5% - το οποίο έχει αποψιλωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη – θα αποτελέσει τη συμμετοχή με ίδιους/εθνικούς πόρους.
• Οι πόροι του ΠΔΕ θα διανεμηθούν κατά 33% στο Υπουργείο Μεταφορών, κατά 33% στο ΥΠΑΝ, κατά 13% στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, κατά 8% στην υλοποίηση δράσεων του αγροτικού τομέα και άλλο ένα 17% στις Περιφέρειες.
• Σταδιακή απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού ΠΔΕ, ο οποίος διακρίνεται από τις υπερβολικές υποχρεώσεις προηγουμένων ετών και παράλληλη διευθέτηση του ζητήματος της παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Προγράμματος.
• Μετατροπή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και εντοπισμός εκείνων των κατηγοριών που δε συνάδουν με την αναπτυξιακή νοοτροπία/ λογική.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε πως το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής της επόμενης τετραετίας επιδιώκει να είναι το πλατύσκαλο εξόδου μας από τα μνημόνια και περίοδος αποκατάστασης των αδικιών στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της ελληνικής αγοράς.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: