Προτάσεις και θέσεις της ΕΣΕΕ για την ανάπτυξη των οδικών μεταφορών


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

O Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης στην διάρκεια των εργασιών της σεμιναριακής εσπερίδας με θέμα «Προετοιμαζόμαστε για την Ανάπτυξη στις Οδικές Μεταφορές»,  που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Logistics Conference 2014, κατέθεσε τις θέσεις της ΕΣΕΕ για την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, οι  θέσεις και προτάσεις της ΕΣΕΕ είναι οι ακόλουθες:

 • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων υποδομών, στο σύνολο της Επικράτειας. Η προμήθεια σύγχρονων εξοπλιστικών εργαλείων/προγραμμάτων, η δημιουργία περισσότερων και  μεγαλύτερων αποθηκευτικών χώρων αλλά και η θέσπιση Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου στις τοπικές αγορές,  θα διευκολύνουν την ταχύτερη μεταφορά και διανομή των  προϊόντων.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρηματικών εξαγωγικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής/διεθνούς εμβέλειας, αρκετά μεγάλης έκτασης, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά και διασύνδεση με ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και ιδιαίτερα με εκείνους που εμπλέκονται ως κόμβοι στο ελληνικό έδαφος.
 • Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορών. Σημείο αναφοράς αποτελούν το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο, οι βασικοί οδικοί άξονες, η διασύνδεση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο και η ανάδειξη του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ως διαμετακομιστικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση και στον εκσυγχρονισμό (διασύνδεση με τους εθνικούς λιμένες) του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, έτσι ώστε να ενισχυθεί το μερίδιο που κατέχει στη μεταφορά εμπορευμάτων, από τη στιγμή που αποτελεί ένα τόσο ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο.
 • Ενίσχυση δράσεων λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, ενέργειες οι οποίες εκτιμάται πως θα μειώσουν το κόστος εφοδιασμού των επιχειρήσεων.
 • Θέσπιση προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εμπλεκομένων.
 • Αξιοποίηση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης (Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κ.α.) για την ανάπτυξη και προώθηση δράσεων, σχετικών με τα logistics (εφοδιαστική αλυσίδα).
 • Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργήσουν αποθηκευτικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία θα έχουν ρόλο logistics hubs των Βαλκανίων. Απώτερος στόχος, αποτελεί η ενδυνάμωση του διαμετακομιστικού εμπορίου και η ενίσχυση της Ελλάδας ως σημείου τροφοδοσίας των βασικότερων πλησιέστερων Βαλκανικών χωρών.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, αποτελούν:

 • Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών logistics (π.χ. περιβαλλοντικές μελέτες, αρχαιολογία, πυροσβεστική, Υπ. Υγείας κ.ά.) και η άρση αδικαιολόγητων περιορισμών αναφορικά με τους χώρους αποθήκευσης.
 • Η διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων, η απλούστευση διαδικασιών εκτελωνισμού και η μείωση φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων στις πύλες με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων risk analysis, επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών εγγράφων κ.ά.
 • Η καθιέρωση του ορισμού των logistics και των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (3 PL-3rd Party Logistics), ενός πάγιου αιτήματος της αγοράς, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί.
 • Η απλοποίηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω της εφαρμογής του

e-invoicing.

 • Η άρση της  απαγόρευσης συνδυαστικών μεταφορών νωπών με άλλα προϊόντα.
 • Η εξάλειψη αγκυλώσεων όσον αφορά στους όρους δόμησης αποθηκών, προκειμένου αυτές να διαθέτουν μεγαλύτερο ύψος.
 • Ανάπτυξη urban και green logistics. Επιβάλλεται η θέσπιση πλαισίου τόσο για την αστική μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων (urban logistics) όσο και για την πράσινη μεταφορά αυτών (green logistics), σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την κυκλοφοριακή διασύνδεση των αποθηκών με το οδικό δίκτυο.
 • Η μείωση των γραφειοκρατικών βαρών στα τελωνεία (electronic & simplified procedures), μέσω της τυποποίησης της ροής, της  απλοποίησης των  διαδικασιών τους, της λειτουργίας τους σε συνεχή βάση (24ωρη λειτουργία όλο το έτος) και της μείωσης του μεγάλου τελωνειακού κόστους σε bonded περιοχές (€40 αντί για €7, που υπάρχει στην Ε.Ε.).
 • Η κατάργηση του έμμεσου κόστους από φορολογικές παραβάσεις (π.χ. διαχωρισμός εύφλεκτων ειδών από απλά προϊόντα με aerosol cans, νόμος σχετικά με το συνολικό βάρος του οχήματος που προβλέπει ότι πρέπει να είναι μικρότερο από το βάρος που είναι από μόνο του το όχημα χωρίς το ωφέλιμο φορτίο κ.ά).

Προκειμένου, όμως, να καταστεί εφικτή η ενίσχυση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και να εισέλθει η οικονομία μας σε τροχιά ανάπτυξης, ενδείκνυται η εξάλειψη όλων εκείνων των ανασταλτικών παραγόντων που καθιστούν αδύνατη την απρόσκοπτη πρόσβαση των φορέων της αγοράς στις πηγές χρηματοδότησης.

Ο «στραγγαλισμός» των επιχειρήσεων σε όρους ρευστότητας, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες αποτελούν τη βασική συνιστώσα αναστροφής της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Η στενή συνέργεια/σύζευξη του κλάδου του εμπορίου με τον αντίστοιχο της παροχής υπηρεσιών logistics (εφοδιαστική αλυσίδα), μπορεί να προσδώσει την απαιτούμενη ώθηση για την ανάκαμψη και την επανενεργοποίηση  της πραγματικής οικονομίας.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: