Δ.Τ. για παρέμβαση Δημάρχου Ρεθύμνης και προέδρου ΣΕΔΗΚ στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για ελαιοκαλλιέργειες


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Γραφείο Τύπου Δήμου Ρεθύμνης - Μαρινάκης Γιώργος

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Θέμα:   Παροχή στοιχείων  για τις ενισχύσεις  στην   ελαιοκαλλιέργεια  με την νέα ΚΑΠ

Κύριοι  Υπουργέ και Υφυπουργέ
Με παλαιότερο Υπόμνημα μας (αρ.43/16-7-14) σας είχαμε  αναφέρει τους προβληματισμούς των Ελαιοπαραγωγών Δημοτών μας,  που είναι όλοι οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης,  για την τύχη της Ελαιοκαλλιέργειας στα πλαίσια της Εθνικής πρότασης για την νέα ΚΑΠ.
Παράλληλα,  στο ίδιο Υπόμνημα,  σας είχαμε  εκθέσει την σημασία και τον ρόλο της ελαιοκαλλιέργειας για την Κρήτη και σας είχαμε υποβάλλει  τις προτάσεις μας για την «περιφερειοποίηση» με στόχο η Ελαιοκαλλιεργεια που αποτελει ένα από τους κύριους οικονομικούς πόρους  του νησιού,  με κατά βάση εξαγωγικό χαραχτήρα, να διατηρήσει και ενισχύσει τον ρόλο της στην οικονομία του νησιού αλλά και της χώρας γενικότερα.
Ωστόσο, από τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου σας, διαπιστώνεται  ότι  ενώ γίνονται συνεχώς  επεξηγηματικές αναφορές και ρυθμίσεις για άλλες καλλιέργειες (π.χ. Βαμβάκι, Βοσκότοπους, Συνδεδεμένες κ.α.)  αποφεύγονται παντελώς  αναφορές για   την Ελαιοκαλλιεργεια.
Παράλληλα από τα γενικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τον κ. Υπουργό στην Βουλή για την περιφερεια «Δενδρώδεις» (9,7 εκ. στρ. έκταση,  470 εκ.€ ενισχύσεις)  διαπιστώνεται ότι  η μέση ενίσχυση  για  την  Ελαιοκαλλιέργεια,  η οποια  προφανώς θα υπαχθεί στην Περιφέρεια «Δενδρωδών»,   θα καταλήξει το 2019 στα 48,45 ευρώ ανά στρέμμα αντί 152,9 ευρώ ανά στρέμμα που ηταν μέχρι σήμερα,  σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου σας. 

Εάν όλα αυτά είναι ακριβή,  είναι φανερό ότι οι ενισχύσεις  για την  ελαιοκαλλιέργεια θα υποστούν μια   μείωση της τάξεως του 68,3%,  η οποια  προστιθέμενη στις απώλειες από τις ζημιές που προκάλεσαν οι  καύσωνες της  περσινής Άνοιξης,  θα προκαλέσει  δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών και   θα  συντελέσει σε πλήρη  εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας.    
Εύλογο είναι, επομένως,   το αίτημα των ελαιοπαραγωγών  και των Φορέων της Κρήτης να  ενημερωθούν πλήρως για το πώς σχεδιάστηκε η νέα ΚΑΠ,   τι ακριβώς προβλέπει για την ελαιοκαλλιέργεια και  ποιες είναι οι τυχόν ωφέλειες η απώλειες  των ελαιοκαλλιεργειών και ποιοι είναι λόγοι που τις επέβαλαν.
Στα πλαίσια αυτά και επειδή στα τέλη Οκτώβριου πρόκειται να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του  ΣΕΔΗΚ  κατά την οποια κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι το «Μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στα πλαίσια της νέας  νέα ΚΑΠ» παρακαλούμε όπως  μας παράσχετε  έστω και εκ των ύστερων τα  επίσημα στοιχειά  με βάση τα οποία έγινε ο σχεδιασμός  της  Εθνικής πρότασης για την Ελαιοκαλλιεργεια, προκειμένου να ενημερώσουμε τους ελαιοπαραγωγούς  μας.
Ειδικότερα  ενδιαφέρει να μας παράσχετε τα ακόλουθα στοιχεία .
1. Ποσά ενισχύσεων,  έκτασης  ελαιοτεμαχίων και αριθμός   δικαιούχων ελαιοπαραγωγών κατά μέσο όρο την 4/ετία 1999-2003   όποτε  υπολογιστήκαν τα ποσά της ενιαίας ενίσχυσης  κατά παραγωγό .
2. Ποσό  μέσης ενιαίας ενίσχυσης   ανά στρέμμα για την ελαιοκαλλιέργεια και χρονική κλιμάκωση  της εφαρμογής  του,   σύμφωνα με την Εθνική πρόταση και τις εφαρμοστικές ρυθμίσεις που θα αποφασίσετε.
3. Πρόθεση  του Υπουργείου για αποδοχή  και  νομοθέτηση  της σύστασης του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 σελ.611  να περιοριστεί η  τυχόν μείωση των ενισχύσεων των ελαιοκαλλιεργητών στο 30% της αρχικής αξίας των δικαιωμάτων τους,   προκειμένου,  όπως επεξηγεί,  να αποφευχθούν απαράδεκτα διασπαστικές απώλειες.

Κύριοι Υπουργοί
Όπως και στο προηγούμενο υπόμνημα μας αναφέραμε, οι όποιοι  σχεδιασμοί για την νέα ΚΑΠ θα πρεπει να λάβουν υπόψη ότι η Ελαιοκομία που είναι διαχρονικά δεμένη με  την  ιστορία, τον πολιτισμό  και την οικονομία του  νησιού  εξακολουθεί και σήμερα να αποτελει ένα απο τους  κυριότερους οικονομικούς πόρους του νησιού και προσφέρει κύρια και μερική  απασχόληση στο σύνολο σχεδόν των κατοίκων της Κρήτης.
Επομένως είναι φανερό ότι τα Εθνικά μέτρα  με την νέα ΚΑΠ θα πρεπει  να αποσκοπούν  στην  αναβάθμιση  του   ρόλου του Ελαιοκαλλιέργειας  και όχι   την  υποβάθμιση και εγκατάλειψη της,  πράγμα που θα έχει τεράστιες, όχι μόνο τοπικές, αλλά και εθνικές επιπτώσεις.
Οι μέχρι σήμερα ενισχύσεις  στην ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να φαίνονται υψηλότερες ανά στρέμμα, όμως είναι πολύ χαμηλότερες ανά δικαιούχο  απο ότι σε άλλες καλλιέργειες αφού  με βάση τα στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου η μέση έκταση ανά ελαιοκαλλιεργητή της Κρήτης  είναι μόλις 10 στρ έναντι πολλαπλάσιας (5-8 φορές) έκτασης των καλλιεργητών που ασχολούνται με άλλες καλλιέργειες.
Οι ελαιώνες δεν αποτελούν μια απλή εδαφική έκταση,  όπως στην περίπτωση  άλλων καλλιεργειών, αλλά μια μόνιμη εγκατάσταση στην οποία το έδαφος αποτελει  μικρό ποσοστό μόνο,  της συνολικής  επένδυσης,  η οποία απαίτησε 10/ετιες η και αιώνες και μόχθους γενεών για να υπάρξει.
Η δραστική περικοπή  των ενισχύσεων των ελαιοκαλιεργητών,  ασφαλώς θα προκαλέσει οικονομική αδυναμία τους,  τέτοια ώστε να οδηγηθούν σε πώληση του προϊόντος σε χαμηλές τιμές, κάτω του κόστους παραγωγής και συνακόλουθα στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας  

Κύριοι Υπουργοί
Μετά όσα εκθέτουμε παραπάνω,  ελπίζουμε ότι θα έχουμε   την απάντηση  σας για  τα αιτούμενα στοιχεία έγκαιρα, πριν απο τις 31 Οκτωβρίου οπότε θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο η Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΗΚ  στην οποία θα ηταν χρήσιμο να συμμετάσχει και αρμόδιος εκπρόσωπος σας.
Υπόψη ότι στην   Συνέλευση αυτή,  έχουν προσκληθεί  και αναμένεται να συμμετάσχουν εκτός απο τους εκπροσώπους  των Δήμων και της Περιφέρειας και  εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Συλλόγων Γεωπόνων, Τυποποιητών ελαιολάδου, Ελαιοτριβείων,  Ομοσπονδιών, Συνεταιρικών Οργανώσεων ΣΠΑΚΕ, ΔΕΑΧΕ και άλλων εμπλεκόμενων με την ελαιοκομία Οργανώσεων.
Αναμένοντας την θετική ανταπόκριση σας , σας ευχαριστούμε απο πρώτα

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: