Δ.Τ. για το έργο ανάπλασης ανατολικού ανατολικού μετώπου Ρεθύμνου


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Γραφείο Τύπου Δήμου Ρεθύμνης - Μαρινάκης Γιώργος

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘEΜΑ : Ενημέρωση του Δήμου για την εκτέλεση του έργου : “Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι Κουτσολίδι” .  

Ο Δήμος προκειμένου να ενημερώσει τους δημότες για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου  κάνει γνωστό ότι:
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, εδώ και πολύ καιρό, με προσωπικές επισκέψεις  μηχανικών αλλά και της Δ/ντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας, έχει ενημερώσει τους ιδιοκτήτες και τους μισθωτές καταστημάτων και κατοικιών με πρόσοψη στην παραλιακή λεωφόρο, για το προαναφερόμενο έργο και συγκεκριμένα για το είδος των εργασιών,  το συμβατικό  χρόνο  εκτέλεσης του και την πηγή χρηματοδότησης του (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων- ΕΣΠΑ (2007-2015). Επίσης, στο γραφείο Δημάρχου έχουν γίνει μέχρι τώρα  συναντήσεις  με ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες  προκειμένου να λυθούν πρακτικά θέματα και έχει γίνει  επίσημη ενημέρωση  των μελών  του ΔΣ του Συλλόγου ξενοδόχων.                                                                                      
Επειδή το έργο είναι σε εξέλιξη και ο εναπομένων χρόνος  μέχρι τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας  εκτέλεσής  του ( 11/12/2015 ) έχει περιοριστεί στο διάστημα των  δέκα τεσσάρων (14 ) μηνών, κρίναμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους δημότες μας πως για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και για τις  επόμενες ενέργειες του Δήμου.
Η ανάπλαση της περιοχής που εκτελείται με αυτό το έργο, είναι πολύ σημαντική. Το συγκεκριμένο έργο είναι δίδυμο στην αντίληψη και τη φιλοσοφία, ως βιοκλιματικό, με το έργο που γίνεται στο Δυτικό παραλιακό  μέτωπο ( γήπεδο «Σοχώρας» πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) και είναι βέβαιο ότι θα αναβαθμίσει θεαματικά την περιοχή, που όλοι γνωρίζουμε ότι ζει από τον τουρισμό και θα την αποκαταστήσει λειτουργικά και αισθητικά εξασφαλίζοντας οικιστικά και οικονομικά τα συμφέροντα εκατοντάδων οικογενειών.

        Είναι επίσης γνωστό ότι το έργο αυτό ήταν διαρκές αίτημα των κατοίκων κ επαγγελματιών της περιοχής και των φορέων του τουρισμού και χρειάστηκε ιδιαίτερη επίμονη και επίπονη προσπάθεια απ’ όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου για να προγραμματιστεί, μελετηθεί και ενταχθεί σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και είναι λοιπόν αδιανόητο  να υπάρχουν κάποιοι που να θέλουν να το παρακωλύσουν ή να εκτελεσθεί σύμφωνα με το πόσες αυθαιρεσίες, παρατυπίες  ή υπερβάσεις έχουν γίνει  στο παρελθόν, όπως θα εξηγήσουμε αμέσως  παρακάτω.
Συγκεκριμένα :

  • Καθόσον  αφορά το Βόρειο μέτωπο της παραλιακής λεωφόρου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το έργο θα εκτελεστεί  απρόσκοπτα , μετά δε τη λήξη της τουριστικής περιόδου  θα εκτελείται παράλληλα με περισσότερα   εργοτάξια.
  • Καθόσον αφορά το νότιο μέτωπο του έργου, όπου προβλέπεται η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου με αφαίρεση όλων των στύλων και εναέριων δικτύων, η κατασκευή ικανού πλάτους πεζοδρομίων  με λωρίδα τυφλών και η κατασκευή εσοχών για στάθμευση παρά την οδό, εντοπίζονται προβλήματα που συνοψίζονται  στις εξής κατηγορίες:                                                            
  • Η πρώτη κατηγορία αφορά ιδιοκτησίες  που έχουν καταλάβει δημόσιο κτήμα  (παλιό ή νέο αιγιαλό). Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών θα ειδοποιηθούν άλλη μια  φορά και εγγράφως  και θα κληθούν όπως  εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως της σχετικής ενημέρωσης  να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι απελευθερώνουν το τμήμα που έχουν καταλάβει  και επιτρέπουν στο Δήμο να εκτελέσει απρόσκοπτα  το σχετικό έργο.  Εφόσον δεν προσκομισθεί η σχετική δήλωση έχει γίνει συνεννόηση με την Κτηματική Υπηρεσία προκειμένου να εκδώσει, ως οφείλει και υποχρεούται , πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, πρωτόκολλα αποζημίωσης χρήσης για την καταπάτηση δημόσιου χώρου για όσο διάστημα ετελείτο αυτή και όπου υπάρχουν παράνομες κατασκευές θα συνταχθούν εκθέσεις  αυθαιρέτων, πρωτόκολλα κατεδάφισης και επιβολή λοιπόν ποινικών  και διοικητικών  κυρώσεων  (πρόστιμα πάσης φύσεως κλπ), οι οποίες μπορεί να επιφέρουν και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας   των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .
  • Η δεύτερη κατηγορία αφορά ιδιοκτήτες που ενώ υπάρχει Πράξη Εφαρμογής που καθορίζει με συντεταγμένες τα όρια της τελικής ιδιοκτησίας οι ιδιοκτήτες  αν και δεν δικαιούνται αποζημίωση  επιμένουν  να κατέχουν και να χρησιμοποιούν τμήματα που έχουν  εισφέρει και που η πράξη εφαρμογής  ορίζει πλέον ως κοινόχρηστο χώρο  και συγκεκριμένα τμήματα της παραλιακής λεωφόρου . Και  σ' αυτή την περίπτωση εάν οι ιδιοκτήτες  δεν συναινέσουν  εγγράφως  εντός τριών (3) ημερών η Υπηρεσία και ο Δήμος μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα ακολουθήσει  τη σχετική δικαστική διαδικασία για διοικητική αποβολή. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα  με τα στοιχεία  που διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν οφείλει ο Δήμος αποζημίωση εκτός για τα επικείμενα όπου όμως ο νόμος  ρητά ορίζει ότι η αξίωση των ιδιοκτητών  είναι ενοχικής φύσεως και δεν δύναται να παρεμποδιστεί  η εκτέλεση του έργου εξ αυτού του λόγου. Όμως δέσμευση του Δήμου είναι μόλις οι ιδιοκτήτες τηρήσουν  τις νόμιμες διαδικασίες ν' αποζημιωθούν για αυτά άμεσα. Σημειώνεται επίσης ότι όπου διά του έργου δημιουργηθούν προβλήματα προσβασιμότητας  αυτή θα εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τεχνικά τρόπο  με ενέργειες του Δήμου και χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

          Ο Δήμος,  παρότι διέβλεπε ότι ο χρόνος για την εκτέλεση του έργου ήταν  λίγος, εξάντλησε κάθε περιθώριο για την έναρξη του, προκειμένου να μη δημιουργήσει προβλήματα στις επιχειρήσεις  λόγω τουριστικής περιόδου που σύντομα τελειώνει.
Πάντως είναι βέβαιο ότι κάθε περαιτέρω παρεμπόδιση, θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτελούνται εργασίες στην επόμενη τουριστική περίοδο  πράγμα το οποία κανείς δεν επιθυμεί και κανένα δεν ωφελεί.
Με αυτά τα δεδομένα ο Δήμος ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των δημοτών γιατί το έργο πρέπει να εκτελεστεί εμπρόθεσμα αλλιώς θα πληρωθεί από τους δημότες και  γιατί πάνω από όλα είναι για το συμφέρον και το μέλλον της πόλης και το των κατοίκων της.                   
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: