Μανιφέστο Καταναλωτών για τις Ευρωεκλογές


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

ΙΝΚΑ - Ινστιτούτο Καταναλωτών

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Οι επόμενες Ευρωπαϊκές εκλογές θα διενεργηθούν, εν μέσω δύο μεγάλων κρίσεων, για την Ευρωπαϊκή κοινωνία. Η οικονομική ύφεση, σε πολλές χώρες, έχει, ήδη, άμεση επίδραση, σε όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι ανησυχούν, σοβαρά, για το μέλλον της εργασίας τους, την αγοραστική τους δύναμη, τις προσωπικές τους αποταμιεύσεις, τα δάνεια και τις συντάξεις τους. Οι κλιματικές αλλαγές ενδέχεται να έχουν σοβαρές, μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες επιδράσεις, στη ζωή μας, κατά τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, τα ποσοστά της δυσαρέσκειας των Ευρωπαίων πολιτών, για την οικονομική κατάσταση, τη φτώχεια, την ανεργία, το μέλλον των παιδιών τους, αυξάνονται.

Τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της Ευρώπης θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι «Βρυξέλλες» είναι πολύ μακριά, από την καθημερινή τους ζωή και τις ανησυχίες τους. Σε μια πρόσφατη έρευνα, στους πολίτες ολόκληρης της Ευρώπης, λίγο περισσότεροι από τους μισούς, από αυτούς, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ανέφεραν ότι δεν ενδιαφέρονταν, για τις Ευρωπαϊκές εκλογές. Πολλοί πιστεύουν ότι η ψήφος τους δε θα αλλάξει τίποτε. Όμως, αυτό απέχει, πολύ από την αλήθεια! Περίπου το 85% της νομοθεσίας, για τους καταναλωτές, αποφασίζεται σε επίπεδο Ε.Ε., οπότε ο τρόπος, με τον οποίο ψηφίζουν οι Ευρωβουλευτές, είναι, πραγματικά, σημαντικός, για τους καταναλωτές και έχει μεγάλη επίδραση σε όλους μας.

Οι ευρωβουλευτές, λοιπόν, μπορούν να κάνουν, πολλά. Ο τρόπος, που ψηφίζουν, μπορεί να τερματίσει ή να διαιωνίσει και την οικονομική και την περιβαλλοντική κρίση. Ο τρόπος που ψηφίζουν, μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ενιαία Αγορά ή να κλονίσει την εμπιστοσύνη αυτή, ακόμα περισσότερο. 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, σε συνεργασία με τη BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών και τις Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC, στις 27 χώρες – μέλη της Ε.Ε., διαμόρφωσαν το Μανιφέστο των Καταναλωτών ή το Σύμφωνο Καταναλωτή, το οποίο περιέχει τα αιτήματα των καταναλωτών, από τα κόμματα και τους ευρωβουλευτές, που θα εκλεγούν, για να μας εκπροσωπήσουν, στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 7 Ιουνίου 2009.

Οι απαιτήσεις αυτές είναι:

1.      Ενέργεια και Αειφορία: Όλοι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση, στις υπηρεσίες παροχής ενέργειας της επιλογής τους, χωρίς να τίθενται, σε κίνδυνο, οι ανάγκες της σημερινής γενεάς αλλά και των μελλοντικών γενεών. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται, με τις αρχές της αειφορίας και είναι προσβάσιμα, από όλους. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν, εύκολα, με κριτήριο την «αειφορία».

2.      Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες: Όλοι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την πρόσβαση, σε ασφαλείς, προσιτές, διαφανείς, δίκαιες και ικανοποιητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

3.      Συμβατικά Δικαιώματα Καταναλωτών: Πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ηλεκτρονικά και μη, και να διασφαλιστεί υψηλή προστασία και για το μέλλον.

4.      Τρόφιμα: Όλοι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, να πραγματοποιούν, εύκολα, επιλογές, με βάση την ενημέρωση. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση, σε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και να ενισχυθεί η παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων, που ανταποκρίνονται, στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

5.      Ψηφιακό Περιβάλλον: Πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα των καταναλωτών να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, σε μια ασφαλή, δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή αγορά.

6.      Υγεία: Η προώθηση υψηλής ποιότητας ενημέρωσης, για θέματα υγείας και υψηλής ποιότητας περίθαλψης, για όλους τους καταναλωτές, πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, στη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

7.      Ασφάλεια: Πρέπει να διασφαλιστούν η παραγωγή και τοποθέτηση, στην αγορά, ασφαλέστερων προϊόντων και η ελάττωση της έκθεσης των καταναλωτών και του περιβάλλοντος σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

8.      Ομαδική Αγωγή: Πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης αποζημίωση, για όλους τους καταναλωτές της Ε.Ε., που υπέστησαν ζημιές, που προκλήθηκαν από τον ίδιο έμπορο.

9.      Διαφάνεια: Οι καταναλωτές, συχνά, δε γνωρίζουν πως λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στην Ε.Ε. και στα όργανά της, είναι ουσιαστικής σημασίας να υφίσταται ένα υποχρεωτικό μητρώο καταγραφής αυτών, που ασχολούνται, με τον επηρεασμό των αποφάσεων (τα γνωστά «λόμπυ»). Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές πληροφορίες, που παρέχονται, για τις δραστηριότητες των «λόμπυ», είναι επακριβείς και επαληθεύσιμες.

Η Συνθήκη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι η πολιτική, για τους καταναλωτές, πρέπει να ενσωματώνεται, σε όλους τους τομείς πολιτικής. Εάν, λοιπόν, οι ευρωβουλευτές μας, πραγματικά, επιθυμούν να υποστηρίξουν τους καταναλωτές, σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορούν να παρακολουθούν την Επιτροπή, για να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται, στην πράξη, η παραπάνω αρχή. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, από την τελευταία θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Προέδρου, κ. Μπαρόζο. Παρότι, υπήρξαν Ευρωβουλευτές και Επίτροποι, που αγωνίστηκαν, για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα συνολικά αποτελέσματα, θα λέγαμε ότι είναι, πιο κοντά, στα συμφέροντα της βιομηχανίας και όχι των καταναλωτών. Αναφέρουμε κάποια αρνητικά παραδείγματα:

  1. Ασφάλεια παιχνιδιών
  2. Παράταση διάρκειας πνευματικών δικαιωμάτων
  3. Απλουστευμένη σήμανση τροφίμων
  4. Ενεργειακή σήμανση
  5. Μητρώο καταγραφής αυτών, που επηρεάζουν τις αποφάσεις.
  6. Εκπομπές CO2, από τα αυτοκίνητα.
  7. Νομοθεσία, για τα δικαιώματα των καταναλωτών
  8. Χρηματοδότηση τραπεζών, για να υπερβούν την οικονομική κρίση
  9. Απουσία μέτρων, για την προστασία των καταναλωτών, από την οικονομική κρίση

Η Εσωτερική αγορά πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο, προς το συμφέρον των καταναλωτών, αφού η καταναλωτική ζήτηση αποτελεί την κινητήρια δύναμη της αγοράς. Μέσα στο τρέχον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό κλίμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη, στα αγαθά και στις υπηρεσίες, που αγοράζουν, σε εθνικό επίπεδο αλλά και διασυνοριακά.

Μια Ευρώπη πιο φιλική, προς τον καταναλωτή, θα είναι μια Ευρώπη, στην οποία οι καταναλωτές θα έχουν δικαιώματα, σε όλες τις αγορές, ανεξάρτητα, από το αν πρόκειται, για τοπική αγορά ή για διασυνοριακή αγορά. Οι αποφάσεις της Ευρώπης, στην επόμενη πενταετία, θα αντιπροσωπεύουν μια ευκαιρία να δημιουργηθεί, να συντηρηθεί και να προωθηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ζητούμε, από τα πολιτικά κόμματα να ενσωματώσουν, τις απαιτήσεις των καταναλωτών, στα ευρωπαϊκά τους προγράμματα.

 

Ζητούμε, από τους μελλοντικούς ευρωβουλευτές μας, να υπογράψουν το Σύμφωνο Καταναλωτή, (http://www.consumerpact.eu/en/meps-sign-up ) και να δεσμευτούν ότι, όταν θα ψηφίζουν, στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, που υπέγραψαν και λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών και όχι μόνον της βιομηχανίας και των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

 

Σημ.: Το ΚΕ.Π.ΚΑ. και η Ο.Ε.Κ.Ε. υπενθυμίζουν στους καταναλωτές: Ποτέ ξανά ΔΕΝ αγοράζουμε προϊόντα της ΦΑΓΕ

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: