Το Χαράτσι της Χαλκιδικής


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

ΚΕ.Π.ΚΑ. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεδρίασε, στις 14 Ιανουαρίου 2009, για να συζητήσει, την αίτηση του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, για την ακύρωση της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής, με την οποία επιβλήθηκε, το τέλος Β’ κατοικίας, το γνωστό μας «χαράτσι» της Χαλκιδικής, στους κατόχους β’ κατοικίας, στο νομό Χαλκιδικής.

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δε συζήτησε την ουσία της υπόθεσης και απέρριψε την αίτηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως εκπρόθεσμη. Εντύπωση προκαλούν τα παρακάτω:

1.      Στις 4 Οκτωβρίου 2006, όταν συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης του ΚΕ.Π.ΚΑ., το Συμβούλιο της Επικρατείας συζήτησε την ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση του 2007 του Συμβουλίου αναφέρει, μεταξύ άλλων: «…στο άρθρο 82 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ορίζονται τα εξής: Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Ν.Α. Τα τέλη, τα δικαιώματα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα».

2.      Η απόφαση 502/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2009, αναφέρει, επίσης: «Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Ν.Α. Τα τέλη, τα δικαιώματα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα».

3.      Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 14 Ιανουαρίου 2009, παρέστη ο κ. Α. Ανδρουλιδάκης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εσωτερικών και ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της αίτησης του ΚΕ.Π.ΚΑ.

 

Γεννώνται, λοιπόν, τα ερωτήματα:

1.      Γιατί στην απόφαση 793/2007, ενώ, στη συνεδρίαση, είχε συζητηθεί το παράνομο και καταχρηστικό της απόφασης το Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής, δόθηκε αναβολή, για να παρουσιάσει η Νομαρχία, επιπλέον, δικαιολογητικά;

2.      Γιατί, στην απόφαση 502/2009, ενώ, ξανά, αναφέρεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των τελών, που δικαιούται να επιβάλλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τελικά, απορρίπτεται η αίτηση του ΚΕ.Π.ΚΑ. ως εκπρόθεσμη;

3.      Γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών συντάχθηκε, με την πλευρά της Νομαρχίας Χαλκιδικής, υπέρ της απόρριψης της αίτησης του ΚΕ.Π.ΚΑ.; Δε γνώριζε τη γνωμάτευση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δηλαδή του υπουργείου, που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε, το οποίο, με τα έγγραφά του 33207/14.07.2004 και 31950/21.07.2003, γνωμάτευσε ότι το «χαράτσι πάσχει από πλευράς νομιμότητας, καθώς δεν τεκμηριώνεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της εισφοράς αποκλειστικά και μόνο προς τους κατόχους β΄ κατοικίας και, επομένως, εισάγεται κριτήριο διάκρισης των πολιτών βάσει ακίνητης περιουσίας, ενώ ταυτόχρονα η επιβολή της αποτελεί στην ουσία επιβολή φορολογίας, σε αντίθεση με τα οριζόμενα από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος»;

Τη στιγμή, που το Συμβούλιο της Επικρατείας, απέρριπτε, ως εκπρόθεσμη την αίτηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την 2387/2008 απόφασή του, δικαίωνε καταναλωτή - μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ο οποίος είχε καταθέσει ατομική προσφυγή, που του είχε ετοιμάσει το ΚΕ.Π.ΚΑ. και ζητούσε την ακύρωσή των εισφορών, τις οποίες κλήθηκε να καταβάλλει, στη Δ.Ο.Υ., με βάση τις αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής.

Το δικαστήριο έκρινε ότι «…δεν επιβλήθηκε ανταποδοτική εισφορά ή τέλος κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του π.δ. 30/1996, αλλά φόρος επί της ακίνητης περιουσίας των κατόχων δεύτερης κατοικίας. Κατά συνέπεια, οι πράξεις αυτές είναι μη νόμιμες διότι εκδόθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 78 παρ.1, 4 και 4 παρ.5 του Συντάγματος, τα οποία απαγορεύουν, όπως προαναφέρθηκε, την επιβολή φόρου με κανονιστική απόφαση, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου», «Εξάλλου, ούτε κατά την έννοια του άρθρου 102 παρ.5 του Συντάγματος, όπως ισχύει, είναι επιτρεπτή η απευθείας επιβολή τέλους, το οποίο δεν περιέχει το στοιχείο της ανταπόδοσης και σε βάρος συγκεκριμένης κατηγορίας υποκειμένων, με κανονιστικές αποφάσεις των ΟΤΑ, όπως αβάσιμα επικαλείται το καθού, δεδομένου ότι τούτο θα συνεπήγετο την επιβολή κατ’ ουσία συγκαλυμμένου φόρου κατά καταστρατήγηση των προαναφερόμενων θεμελιωδών συνταγματικών αρχών της νομιμότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας».
 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει ετοιμάσει εκατοντάδες παρόμοιες ατομικές προσφυγές, για τα μέλη του. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποδεικνύει το δίκαιο του αιτήματος του ΚΕ.Π.ΚΑ. Όταν το δικαστήριο συζήτησε την ουσία της υπόθεσης, το ΚΕ.Π.ΚΑ. και ο καταναλωτής - μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ. δικαιώθηκαν.

Το θέμα, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Εκκρεμεί, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η αίτηση αναίρεσης του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία είναι εμπρόθεσμη και θα συζητηθεί το Σεπτέμβριο του 2009 και στην οποία το Συμβούλιο πρέπει να συζητήσει την ουσία της υπόθεσης και να κρίνει, αν η επιβληθείσα εισφορά είναι νόμιμη ή παράνομη και αντισυνταγματική, όπως έκριναν όλα τα διοικητικά δικαστήρια, που μέχρι σήμερα, συζήτησαν την ουσία της υπόθεσης.

Πρέπει, όμως, να τονίσουμε τη μεγάλη νίκη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με την οποία επιβλήθηκε το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, προέβλεπε την επιβολή του, κάθε χρόνο και για πάντα. Η απόφαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και να περιφρουρήσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, όταν όλοι οι φορείς της Πολιτείας αδυνατούσαν να καταργήσουν αυτή την απόφαση και οι αγώνες, που δώσαμε, από το 2004, ανάγκασαν τη Νομαρχία Χαλκιδικής να άρει την απόφασή της, από την 1η Ιανουαρίου 2008. Δηλαδή, ενώ, για όλη τη ζωή τους οι κάτοχοι β’ κατοικίας, στο νομό Χαλκιδικής, θα πλήρωναν, κάθε χρόνο, τον παράνομο φόρο, για το ακίνητό τους, αυτή τη στιγμή, καλούνται να πληρώσουν, μόνο για τα 8 προηγούμενα έτη. Και, φυσικά, από αυτούς εξαιρούνται τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., που έχοντας εμπιστοσύνη, στις οδηγίες μας και με τη δική μας βοήθεια, κατέθεσαν ατομικές προσφυγές.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. καλεί τους καταναλωτές να επικοινωνούν, με τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τηλέφωνο 2310233333, από τις 09:00 έως τις 14:30, για να ενημερώνονται, για τις επιλογές, που έχουν, ώστε να αντιδράσουν στο παράνομο, καταχρηστικό και αντισυνταγματικό «χαράτσι» της Νομαρχίας Χαλκιδικής.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: