Τι ζητούμε από τους Ευρωβουλευτές


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

ΚΕ.Π.ΚΑ. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Είναι γεγονός ότι οι φετεινές ευρωεκλογές  θα διεξαχθούν  σε ένα δυσμενές κλίμα λόγω της οικονομικής κρίσης,  της αυξανόμενης δυσαρέσκειας των Ευρωπαίων πολιτών για την οικονομική κατάσταση,  αλλά και της αδιαφορίας τους , άνω του 50%, για τις ευρωεκλογές.

Όμως, γιατί οι πολίτες της Ευρώπης αδιαφορούν για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι; Πόσοι απ’ αυτούς πχ γνωρίζουν ότι το  85% της νομοθεσίας που αφορά τον καταναλωτή αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν οι Ευρωβουλευτές επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή μας ζωή; 

Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει ένας υποψήφιος  ώστε να ανακόψει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών, να μετατρέψει την αδιαφορία τους για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε ενδιαφέρον και να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών;

Απερίφραστα, απαντούμε ναι!! Η εμπιστοσύνη είναι αποτέλεσμα καλών πρακτικών
 και όχι αυτοσκοπός, είναι αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται μακροχρόνια και εξαρτάται από την ευνοϊκή για τον καταναλωτή ψήφο του στις  διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται!

Ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής δεν έχει παρά να δεσμευτεί προεκλογικά ότι πρώτη προτεραιότητα
 είναι η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και όχι τα οικονομικά συμφέροντα!
Δεν έχει, παρά εμπράκτως να τιμά αυτήν την δέσμευση κατά την κοινοβουλευτική του θητεία, παίρνοντας αποφάσεις υπέρ των 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων καταναλωτών...

Οι ενώσεις καταναλωτών από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. μαζί και η ΕΚΠΟΙΖΩ, ενώνουν την φωνή τους και παρουσιάζουν τα αιτήματά τους στους  υποψήφιους ευρωβουλευτές, στην γλώσσα της χώρας τους, με την μορφή ενός φυλλαδίου με τίτλο:

‘Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών-ένας οδηγός σε 8 βήματα για μελλοντικούς ευρωβουλευτές’.

Το φυλλάδιο αυτό, προϊόν συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC ) και των 42 εθνικών ενώσεων καταναλωτών-μελών:

  1. Στοχεύει στην ενημέρωση των μελλοντικών ευρωβουλευτών για τα καθημερινά
     προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές απ’ άκρη σε άκρη της Ε.Ε. όπως   
      αυτά καταγράφονται από τις οργανώσεις τους.

 2.  Συνοψίζει τα σημαντικότερα, για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, θέματα, και, 
     ταυτόχρονα τις κύριες προκλήσεις που οι μελλοντικοί ευρωβουλευτές
     θα αντιμετωπίσουν, δίνοντάς τους έτσι την δυνατότητα να είναι εκ των προτέρων
     ενήμεροι/ες και, εν ευθέτω χρόνω, να ενεργήσουν υπέρ των 500 εκατομμυρίων
      καταναλωτών.

3.  Φιλοδοξεί να αποτελέσει το 'Σύμφωνο Καταναλωτή', ένα Σύμφωνο μεταξύ  
     Ευρωβουλής και καταναλωτών και συνάμα τον ‘οδηγό’ των ευρωβουλευτών στα
     σημαντικότερα καταναλωτικά θέματα.

4. Αποσκοπεί στην προεκλογική δέσμευση των μελλοντικών    
    ευρωβουλευτών, προσκαλώντας τους να υπογράψουν  το ‘Σύμφωνο Καταναλωτή’ στην
    ιστοσελίδα του  BEUC, το οποίο ήδη έχει υπογραφεί από δεκάδες Ευρωπαίους
    συναδέλφους τους  http://www.consumerpact.eu/en/ 

5. Αποτελεί την ‘λυδία λίθο’, βάσει της οποίας θα βαθμολογηθεί από τις ενώσεις
    καταναλωτών η φιλοκαταναλωτική στάση του καθενός, ανάλογα με τις
    αποφάσεις που θα λαμβάνει κατά την διάρκεια της θητείας του

Συνοψίζοντας το περιεχόμενο του φυλλαδίου, οι ενώσεις καταναλωτών όλης της Ε.Ε. ζητούμε από τους ευρωβουλευτές να δεσμευτούν προεκλογικά, στα ακόλουθα 8 θέματα:

1. Ενέργεια και Αειφορία

 • Εξασφαλίστε ότι όλοι οι καταναλωτές της Ε.Ε. έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες παροχής ενέργειας της επιλογής τους, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι ανάγκες της σημερινής γενεάς αλλά και των μελλοντικών γενεών.
 • Διασφαλίστε ότι τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις αρχές της αειφορίας, είναι προσβάσιμα από όλους και οτι οι καταναλωτές  έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν εύκολα με κριτήριο την ‘αειφορία’.

2. Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 

 • Εγγυηθείτε την πρόσβαση σε ασφαλείς, προσιτές, διαφανείς, δίκαιες και ικανοποιητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

3. Συμβατικά Δικαιώματα Καταναλωτών

 • Ενισχύστε τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών ηλεκτρονικά και μη, αρνούμενοι την υποβάθμιση της  προστασίας   του στο άμεσο μέλλον και επιλέγοντας ως ευρωπαϊκό πρότυπο, τις καλύτερες πρακτικές από κάθε κράτος-μέλος

4. Τρόφιμα

 • Βοηθείστε τους καταναλωτές να πραγματοποιούν εύκολα επιλογές, με βάση τις πληροφορίες στην συσκευασία του προϊόντος και την συστηματική ενημέρωση
 • βελτιώστε την πρόσβαση σε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα 
 • ενισχύστε την παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων, που ανταποκρίνονται, στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Ψηφιακό περιβάλλον

 • Ενισχύστε τη δυνατότητα των καταναλωτών να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο σε μια ασφαλή, δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή αγορά.
 • Προστατέψατε την ιδιωτική τους ζωή και τα προσωπικά δεδομένα τους

6. Υγεία

Θέσατε ως πρώτη προτεραιότητα :

 • την υγεία των καταναλωτών
 •  την προώθηση υψηλής ποιότητας ενημέρωσης και περίθαλψης για όλους

7. Ασφάλεια

 • Διασφαλίστε ασφαλέστερα προϊόντα και ελάττωση της έκθεσης των καταναλωτών και του περιβάλλοντος σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

8. Ομαδικές Αγωγές

 • Διασφαλίστε πλήρη αποζημίωση για όλους τους καταναλωτές της Ε.Ε. που υπέστησαν ζημιές που προκλήθηκαν από τον ίδιο έμπορο.
 • Στην Ελλάδα, η ΕΚΠΟΙΖΩ, έχοντας την δυνατότητα άσκησης ομαδικών αγωγών, διευκόλυνε τους καταναλωτές στην επιστροφή 4 εκατομμυρίων € που είχαν παράνομα κατακρατηθεί από διάφορους προμηθευτές

Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους ευρωβουλευτές να ενεργούν μόνιμα έτσι, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη η φωνή των καταναλωτικών οργανώσεων, που δεν είναι άλλη από την φωνή των ευρωπαίων καταναλωτών. Η καθημερινή επαφή μας μαζί τους, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε έγκαιρα φαινόμενα κακής λειτουργίας της αγοράς, που αν αφεθούν ανεξέλεγκτα νομοτελειακά δημιουργούν κρίσεις πάσης φύσης, όπως αποδεικνύει και η χρηματοοικονομική κρίση που τώρα βιώνουμε.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: