Τα δικαιώματα του καταναλωτή απειλούνται με περικοπές!


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα της Ζωής

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Ορατός ο κίνδυνος υποβάθμισης της προστασία του καταναλωτή, σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, λόγω προτεινόμενης Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που γίνονται σε όλα τα κράτη μέλη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, κοινή συνεδρίαση δύο κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων), μετά από πρόσκληση της Β΄Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Έλσας Παπαδημητρίου. 

 Η ΕΚΠΟΙΖΩ και άλλες Ενώσεις Καταναλωτών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Συνήγορος του Καταναλωτή συμμετείχαν στην συνεδρίαση και εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Η υπό συζήτηση Οδηγία, στοχεύει στην συγχώνευση τεσσάρων παλαιότερων, ήδη  σε ισχύ, Οδηγιών, στην απλοποίησή τους, στην κάλυψη των κενών, στην μεγαλύτερη συνοχή-άρση των αντιφάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της. Επίσης αποσκοπεί στην αύξηση των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην Ενιαία Αγορά. Οι τέσσερις αυτές Οδηγίες προσδιορίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, όταν  υπογράφουν διάφορα συμβόλαια (πχ αγορές από απόσταση, πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών κλπ). Η σημασία της προτεινόμενης Οδηγίας είναι μεγάλη, καθώς αναμένεται ότι, βασικά, θα αποτελέσει το νομικό πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις αγορών με τους καταναλωτές, εντός ή  εκτός εθνικών συνόρων.

Σε πολύ γενικές γραμμές, η ΕΚΠΟΙΖΩ στην συνάντηση, εξέθεσε και κατέθεσε γραπτώς την εξής άποψη:

  1. Συμφωνεί με τους στόχους της ενοποίησης- απλοποίησης- εκσυγχρονισμού-άρσης των αντιφάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή
  2. Θεωρεί ότι οι στόχοι της, όπως προσδιορίζονται από την ίδια την Οδηγία, δεν επιτυγχάνονται, ή, επιτυγχάνονται εν μέρει
  3. Θεωρεί ότι ενισχύει δικαιώματα των προμηθευτών εις βάρος των καταναλωτών
  4. Θεωρεί ότι αν εφαρμοστεί όπως είναι, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε πολλές χώρες-μέλη της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, αφού οι προτάσεις της  καταργούν κάποια ήδη κεκτημένα δικαιώματά μας και  αναιρούν όλες τις θετικές δικαστικές αποφάσεις  σε συλλογικές αγωγές της ΕΚΠΟΙΖΩ, χάρη στις οποίες έχουν επιστραφεί πάνω από 4.000.000 € στους καταναλωτές που μας απευθύνθηκαν.

 Εξειδικεύοντας στην πράξη τι θα σήμαινε η υιοθέτηση και εφαρμογή αυτής της πρότασης αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής παραδείγματα:

1. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών τους σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας από ορισμένες μόνο αγορές ή σε ορισμένα  κράτη-μέλη. Θα πρέπει η όποια νομοθετική παρέμβαση να γίνεται σε   ευρωπαϊκό επίπεδο και για όλες τις    χώρες-μέλη. Δεδομένου ότι η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας     είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, δεν θα μπορούν να αντιμετωπίζονται γρήγορα, τοπικά επείγουσες ανάγκες και οι καταναλωτές θα είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται αρνητικές καταστάσεις επί χρόνια.

 Στην Ελλάδα π.χ. η προθεσμία υπαναχώρησης των 10 ημερών άρχιζε από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Οι εταιρείες   Χρονομεριστικής Μίσθωσης, ως πάγια τακτική, έστελναν την σύμβαση μετά το 10ήμερο, όταν δηλ. είχε λήξει η προθεσμία για τον   καταναλωτή να ακυρώσει την σύμβαση χωρίς επιπτώσεις. Μετά από πρόταση της ΕΚΠΟΙΖΩ, η νομοθεσία βελτιώθηκε με την   προσθήκη του όρου ότι η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την επομένη της παραλαβής της   σύμβασης από τον καταναλωτή    αποδεδειγμένα. Επιπροσθέτως, συμπληρώθηκε με την υποχρέωση αποστολής εντύπου   υπαναχώρησης.

   Επίσης, κατόπιν ανάλογων ενεργειών της ΕΚΠΟΙΖΩ απαγορεύθηκαν οι τηλεοπτικές διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών από τις    7.00πμ-10.00 μ.μ. 

 Παρόμοιες ενέργειες με την παρούσα πρόταση Οδηγίας δεν θα είναι πλέον δυνατές, με προφανή αποτελέσματα στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

 

2. Η ισχύουσα νομοθεσία για τα ελαττωματικά προϊόντα, στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη, δίνει το δικαίωμα στον καταναλωτή να    επιλέξει αυτός αν θα επισκευασθεί/ αντικατασταθεί το προϊόν ή αν θα ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του. Ωστόσο, αυτό στην πράξη δεν λειτουργεί στην χώρα μας και είναι ο προμηθευτής που με την τακτική της κωλυσιέργειας αποφασίζει τελικά για το τι θα γίνει. Οι περιπτώσεις ταλαιπωρίας και οικονομικής επιβάρυνσης των   καταναλωτών από την αγορά ελαττωματικών προϊόντων είναι καθημερινό    φαινόμενο. Τι πρόκειται να γίνει αν και νομικά τους επιτραπεί όπως η προτεινόμενη Οδηγία ορίζει, αντιστρέφοντας τους όρους και      επιτρέποντας μόνο στον   πωλητή την επιλογή;

 Η  δίωρη συνάντηση ήταν παραγωγική και με ευνοϊκό αποτέλεσμα για τις απόψεις των εκπροσώπων των καταναλωτών. Τα μέλη  όλων των πολιτικών κομμάτων των δύο Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,έχοντας εκφράσει παρόμοιες με τις δικές μας απόψεις, ομόφωνα, ψήφισαν ως επίσημη θέση της χώρας μας την απόρριψη αυτής της πρότασης. Παράλληλα, καλούν την Κυβέρνηση  να προχωρήσει  στις απαραίτητες ενέργειες (κατά την διάρκεια των επικείμενων συζητήσεων  για την Οδηγία), ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Η απόφαση αυτή, που είναι η πρώτη απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε πρόταση Οδηγίας,θα ανακοινωθεί σε συνάντηση των εθνικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών τον Ιούλιο.

Ελπίζουμε, και προσπαθούμε όλες οι ενώσεις καταναλωτών των χωρών της Ε.Ε. να καταψηφιστεί η συγκεκριμένη πρόταση και από τις άλλες αρμόδιες Επιτροπές, πολλές από τις οποίες ήδη έχουν εκφράσει παρεμφερείς απόψεις, ώστε να υποχρεωθεί η Ε.Ε. να την επανεξετάσει.
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: