Δημόσια Διαβούλευση για την Α' Φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνου


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Γραφείο Τύπου Δήμου Ρεθύμνης - Μαρινάκης Γιώργος

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Συνδημότισσες και Συνδημότες,

Πολίτες του Δήμου Ρεθύμνου

Επιχειρηματίες και Εργαζόμενοι στο Δήμο μας,

Μέλη των συλλογικών φορέων της Πόλης μας,

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αριθμό 612/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνου, εγκρίθηκε η Α΄ φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνου για την περίοδο 2009-2010.

Όπως είναι γνωστό, με τα άρθρα 203-207 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2007) Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Παρότι   είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η προσπάθεια στο δήμο μας, η εκπόνηση της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν ανατέθηκε επ αμοιβή σε εξωτερικό γραφείο, αλλά καταρτίστηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια από την επιτροπή που συστήθηκε για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας που μπήκαν στη διαδικασία της ενδοσκόπησης και αξιολόγησης του τρόπου λειτουργίας τους.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ένα φιλόδοξο και σύνθετο έργο που στόχο έχει την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και τη μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α. και περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες:

• Την Α΄ Φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός), στον οποίο αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση στο Δήμο και την Πόλη, διατυπώνεται με σαφήνεια το όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, καθώς και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, ιεραρχούνται και εξειδικεύονται οι στρατηγικοί στόχοι, με συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα και δράσεις που αφορούν σε όλους τους τομείς: πολιτισμό, παιδεία, αθλητισμό, νεολαία, υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη, πολεοδομία, χωροταξία, περιβάλλον, ποιότητα ζωής, καθαριότητα, κυκλοφοριακό, συγκοινωνίες.

• Τη Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου που αφορά τον Οικονομικό Προγραμματισμό, με τους πόρους, τις πηγές χρηματοδότησης, το χρονικό προγραμματισμό και τους δείκτες, με τους οποίους θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται το Σχέδιο και η υλοποίηση των στόχων του.

Η διεπιστημονική Ομάδα του Έργου, αφού συνεργάστηκε με τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου Ρεθύμνου ολοκλήρωσε την Α Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός). 

Για την σύνταξη του, η διεπιστημονική Ομάδα έλαβε υπόψη της, τις υποδείξεις των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στο περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση, τις Εθνικές προτεραιότητες για την τέταρτη προγραμματική περίοδο όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και στα επιμέρους κείμενα των τομεακών πολιτικών. Στον προσδιορισμό και επεξεργασία συγκεκριμένων ενοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου αξιοποιήθηκαν πολλαπλές πηγές στατιστικής πληροφόρησης για την πόλη, υπηρεσιακές αναφορές των Δ/νσεων του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των επιχειρήσεων στους τομείς αρμοδιότητας τους, μελετητικό υλικό των τελευταίων ετών με επίκεντρο την αστική ανάπτυξη καθώς και οι προγραμματικές θέσεις της Δημοτικής Αρχής.

Με δεδομένο ότι, μέχρι και το έτος 2010, είμαστε υποχρεωμένοι –εκ του νόμου- να υλοποιήσουμε, μόνο όσα έργα συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα, είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή όλων, σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού προγράμματος , μία συνοπτική παρουσίαση του, καθώς και σχετικό ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.rethymno.gr .

Απευθύνω έκκληση, λοιπόν, προς όλες και όλους, να μελετήσετε το πλαίσιο, στο οποίο κατέληξε η Επιστημονική Ομάδα, να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο και να το καταθέσετε στο Δήμο Ρεθύμνου μέχρι την 10-09-2009 (λήξη δημόσιας διαβούλευσης), είτε εγγράφως (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στη Διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, με την ένδειξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: palieraki@rethymno.gr  

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, θα προγραμματίσει Ημερίδα Ενημέρωσης, με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων και όλων των Δημοτών του Ρεθύμνου.

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για την υπεύθυνη συμμετοχή σας στη διαδικασία, η οποία θα καθορίσει τη στρατηγική του Δήμου Ρεθύμνου μέχρι το τέλος του 2010, διαμορφώνοντας παράλληλα τις συναινέσεις εκείνες που εγγυώνται την υλοποίηση του οραματισμού μας για το μέλλον του Δήμου μας.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: