Τα Σημαντικότερα Προβλήματα του Έλληνα Καταναλωτή


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα της Ζωής

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Αγαπητέ υποψήφιε βουλευτή

 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ( Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα Ζωής,) με την ευκαιρία των επικείμενων εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009,σας απευθύνει την επιστολή αυτή, με στόχο την ενημέρωσή σας για τα βασικότερα προβλήματα του Έλληνα καταναλωτή, όπως αυτά καταγράφονται από την καθημερινή επαφή μαζί του.

Ταυτόχρονα, προτείνει λύσεις σ’ αυτά, με βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας, βασισμένης στην εμπειρία της και στην κοινή αίσθηση δικαίου.

Ελπίζουμε ότι θα υποστηρίξετε τα αναφερόμενα στην επιστολή αυτή αιτήματά μας, σε περίπτωση που, όπως σας ευχόμαστε, εκλεγείτε.

Σας προσκαλούμε, εφ’ όσον συμφωνείτε, να δηλώσετε στην ιστοσελίδα μας www.ekpizo.gr  την δέσμευσή σας για την επίλυση των προβλημάτων των καταναλωτών.

 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

 

Με εκτίμηση

 

Το ΔΣ της ΕΚΠΟΙΖΩ

 

Ελένη Αλευρίτου , Πρόεδρος

Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Αντιπρόεδρος

Γιώργος Παυλικάκης, Γενικός Γραμματέας

 

Τα Σημαντικότερα Προβλήματα του Έλληνα Καταναλωτή

 Τα προβλήματα του Έλληνα καταναλωτή απορρέουν κατά βάση από:

 

 • την σε μεγάλο βαθμό καταστρατήγηση της νομοθεσίας και νομολογίας, γεγονός κοινά παραδεκτό και για όλους τους τομείς της Ελληνικής πραγματικότητας.
 •  την έλλειψη διαφάνειας
 • την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού
 • την ουσιαστική έλλειψη καταναλωτικής παιδείας

Τα σημαντικότερα απ’ αυτά, συνοψίζονται στα ακόλουθα, όπως έχουν καταγραφεί κατά την διάρκεια της 20ετούς δράσης μας:

 

1. Χρηματοοικονομικά

                                                                                           

Ο διαχρονικά πρώτος τομέας σε αριθμό καταγγελιών προς την ΕΚΠΟΙΖΩ περιλαμβάνει πολλές υποκατηγορίες και πολλές παραβιάσεις της νομοθεσίας. Από καταχρηστικούς όρους σε στεγαστικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, έως επιθετικές πολιτικές και έλλειψη υπεύθυνου δανεισμού.

 Ο αριθμός των υπερχρεωμένων καταναλωτών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, στα πλαίσια της χρηματοιοκονομικής κρίσης, καθιστά επιτακτική ανάγκη την λήψη άμεσων μέτρων.

 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σας καλεί να δεσμευθείτε ότι , σε περίπτωση εκλογής σας:

 •       θα ενεργήσετε για την πλήρη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και των δικαστικών αποφάσεων επί  συλλογικών αγωγών της ΕΚΠΟΙΖΩ, καθώς και για την εφαρμογή κυρώσεων για τους  παρανομούντες.
 •     θα εισάγετε νομοθετικές διατάξεις για την ρύθμιση των χρεών και την πτώχευση του καταναλωτή
 •   θα εξασφαλίσετε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
 •    θα εξασφαλίσετε την ύπαρξη και λειτουργία του υπεύθυνου δανεισμού
 •     θα εξασφαλίσετε την ύπαρξη κατάλληλων συμβουλευτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης    
 •  θα θεσπίσετε αυστηρότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς στην επεξεργασία των οικονομικών  δεδομένων των καταναλωτών από την εταιρεία ‘ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε’
 • θα θεσπίσετε διατάξεις που να αποκαθιστούν την διαφάνεια και την νομιμότητα στις τραπεζικές συναλλαγές
 • θα εξασφαλίσετε την μείωση της ψαλίδας επιτοκίων καταθέσεων – χορηγήσεων

 

 

2. Τρόφιμα: Ασφάλεια -Υγιεινή διατροφή-Τιμές

 

     Η ασφάλεια των τροφίμων έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, υστερούμε σε επαρκείς ή/και έγκαιρους ελέγχους ενώ δεν έχει ακόμα λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ΕΦΕΤ.

Τα σημαντικά ποσοστά υπέρβαρων-παχύσαρκων ατόμων(ιδιαίτερα παιδιών) στην χώρα μας, καθιστούν την εφαρμογή συνεπούς εθνικής διατροφικής πολιτικής επιτακτική ανάγκη.

Οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές ορισμένων τροφίμων-ποτών, επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων. 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σας καλεί  να δεσμευθείτε ότι , σε περίπτωση εκλογής σας: 

 • θα εξασφαλίσετε ότι ο ΕΦΕΤ αποτελεί πραγματικά τον ενιαίο φορέα αρμόδιο για την ασφάλεια των τροφίμων, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και τηρήσεις ‘ισορροπιών’
 • θα εκλογικεύσετε το καθεστώς ελέγχου τροφίμων
 • θα επεξεργαστείτε και θα εφαρμόσετε με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις εθνική διατροφική πολιτική, βασισμένη στην παραδοσιακή μας διατροφή
 • θα προωθήσετε την υγιεινή διατροφή με κατάλληλα μέτρα και τρόπους, ιδιαίτερα στα παιδιά
 • θα στηρίξετε την παραγωγή τροφίμων που είναι συμβατή με την αειφόρο ανάπτυξη
 • θα ενεργήσετε, ώστε η επισήμανση των τροφίμων να καταστεί απλή, κατανοητή και να διευκολύνει τον καταναλωτή στις επιλογές του
 • θα λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την εκλογίκευση των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών τροφίμων

3. Περιβάλλον-Ενέργεια-Αειφορία

Η ποιότητα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο μιας αειφορικής ανάπτυξης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των καταναλωτών.

                     Αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης  

                    κατανάλωσης στο περιβάλλον και αναζητεί ‘πράσινες’ λύσεις, που στην χώρα μας, δεν είναι πάντα εύκολο  να εντοπιστούν.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σας καλεί να δεσμευθείτε ότι , σε περίπτωση εκλογής σας:

 • θα επεξεργαστείτε και θα εφαρμόσετε περιβαλλοντική πολιτική σε όλους τους τομείς
 • θα εξασφαλίσετε ευκολία πρόσβασης σε ‘πράσινες’ επιλογές και αντίστοιχη παροχή κατανοητών και χρηστικών πληροφοριών
 • θα διασφαλίσετε την επάρκεια, συνολική ποιότητα σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης της ενέργειας, καθώς και την διαφάνεια στην διαμόρφωση της τιμής, χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον
 • θα εξασφαλίσετε την ευρεία ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τις επιπτώσεις της αγοραστικής του συμπεριφοράς στο περιβάλλον
 • θα δημιουργήσετε κίνητρα στους καταναλωτές για την χρήση εναλλακτικών και ιδιαίτερα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • θα εξασφαλίσετε την συνεχή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας
 • θα εξασφαλίσετε την διάθεση στην αγορά περισσότερων προϊόντων συμβατών με τις αρχές της αειφορίας σε όλο τον κύκλο της ζωής τους

4. Έλλειψη Αγωγής Καταναλωτή

Η πολυπλοκότητα-εξειδίκευση της σημερινής κοινωνίας, η υπερπροσφορά αγαθών-υπηρεσιών, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ζωής και η δυσκολία κατανόησης-προσαρμογής καθιστούν αδήριτη ανάγκη την εισαγωγή της Αγωγής Καταναλωτή όχι μόνο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και σε όλη την κοινωνία.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σας καλεί να δεσμευθείτε ότι , σε περίπτωση εκλογής σας:

 • θα εξασφαλίσετε την υποχρεωτική εισαγωγή Αγωγής Καταναλωτή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε ως ανεξάρτητου μαθήματος, είτε ως έχοντος διακριτή θέση σε όλα τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα
 • θα εκπονήσετε και θα εφαρμόσετε πολιτική δια βίου επιμόρφωσης σε καταναλωτικά θέματα με τρόπο απλό, κατανοητό, ευχάριστο, βασισμένο σε πραγματικά περιστατικά που αντιμετωπίζουν οι ενώσεις καταναλωτών
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: