Θέσεις και προτάσεις στο προσχέδιο νόμου για την ανάρτηση των αποφάσεων του δημοσίου στο διαδίκτυο


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Ο Εμπορικός Κόσμος της χώρας επιδοκιμάζει την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάρτηση των αποφάσεων της Διοίκησης στο Διαδίκτυο.

Νομοθετήματα όπως αυτό συμβάλλουν στην εξασφάλιση της πολυπόθητης διαφάνειας και στην ζωτική μείωση των αυθαιρεσιών των οργάνων τόσο της στενής διοίκησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μία κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση, υπέρ της πληροφόρησης και της ανάπτυξης και κατά της στασιμότητας και της γραφειοκρατίας.

Με την ευκαιρία της διαβούλευσης επί του σχετικού προσχεδίου νόμου, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου θέτει εκ νέου το μέγα ζήτημα της εξαιρετικά ανεπαρκούς διαδικτυακής χρήσης από τους έλληνες συναλλασσόμενους. 

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ποσοστό 96% των ελλήνων χρηστών δηλώνει θετικό απέναντι στη χρήση υπηρεσιών e-government και αναγνωρίζει τα παραγόμενα χωρο-χρονικά οφέλη, ωστόσο μόλις το 6% πράγματι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ως μέσο ολοκληρωμένων συναλλαγών με το δημόσιο. Αυτό δε, τη στιγμή που ποσοστό 51% των πολιτών χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 44% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η ΕΣΕΕ θεωρεί την περιορισμένη χρήση του διαδικτύου ως αντικίνητρο πρώτης γραμμής για την ανάπτυξη της χώρας, αποδίδει τα αίτια στην φοβία και επιφυλακτικότητα των ελλήνων για την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών τους και καλεί το Υπουργείο σε ένα παραγωγικό διάλογο, ώστε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από το Υπουργείο και τους κοινωνικούς φορείς, μία πληροφοριακή σταυροφορία στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και της άρσης των επιφυλάξεων και των φόβων των συναλλασσομένων.

Σε ότι αφορά ειδικότερα το επίτιτλο σχέδιο νόμου για την ανάρτηση των αποφάσεων των δημοσίων οργάνων στο διαδίκτυο, οι θέσεις της ΕΣΕΕ είναι οι κάτωθι:

 

Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 προβλέπεται το είδος των πράξεων της διοίκησης, οι οποίες θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, αν και ο τίτλος του προσχεδίου νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση περιλαμβάνει και τις αποφάσεις, εντούτοις διαπιστώνουμε ότι, η δημοσίευση περιορίζεται στις ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου και στις κανονιστικές πράξεις.

Θεωρούμε ότι, πέραν αυτών και ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, επιβάλλεται να αναρτώνται στο διαδίκτυο, το σύνολο των ημερησίων διατάξεων αλλά και των τελικών πρακτικών των αποφάσεων των οργάνων των ΟΤΑ κάθε βαθμού με την διαμόρφωση των σχετικών επιχειρημάτων και πλειοψηφιών (που ούτως ή άλλως είναι δημόσια έγγραφα) και όχι μόνο οι αποφάσεις αυτών που συνιστούν τις παραπάνω διοικητικές πράξεις. 

Η ανάρτηση των ως άνω πρακτικών είναι εύκολη και μπορεί να συντελεστεί άμεσα, δεδομένου ότι πολλοί ΟΤΑ σήμερα διαθέτουν ιστοσελίδες, ενώ γι’ αυτούς που δεν έχουν, η σχετική υποχρέωση μπορεί να καλυφθεί μέσω ειδικής ιστοσελίδας της οικείας Περιφέρειας. 

Θεωρούμε ως εξαιρετικής σημασίας την σχετική προσθήκη στο τελικό κείμενο του νόμου.

Οι μεγαλύτερες αυθαιρεσίες, συνιστάμενες είτε σε θετικές ενέργειες είτε σε προκλητικές παραλείψεις, παρατηρούνται στα πλαίσια λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ κάθε βαθμού. Οι πολίτες αλλά και οι τοπικές αγορές οφείλουν να γνωρίζουν και να ενημερώνονται ποιοι νομαρχιακοί, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι εισήγαγαν ποια θέματα, πως τα υποστήριξαν, πότε και για ποιους λόγους αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, πως δημιουργούνται οι υπαίθριες αγορές και πως παρέχονται οι σχετικές άδειες και κλπ.

Επιπρόσθετα, η ανάρτηση της ημερήσιας διάταξης της επερχόμενης συνεδρίασης του οικείου συμβουλίου του ΟΤΑ θα παράσχει στον διοικούμενο πολίτη την αναγκαία πληροφόρηση για το τι θα συζητηθεί, ώστε, εάν πλήττονται τα συμφέροντά του, να παραβρεθεί αυτοπροσώπως και να τα υποστηρίξει, ενώ η ανάρτηση των πρακτικών θα τον πληροφορήσει για τα έργα και τις ημέρες του δεδομένου νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ώστε να κρίνει τόσο βραχυπρόθεσμα εάν θα προχωρήσει σε προσφυγές ή αμφισβητήσεις όσο και μακροπρόθεσμα εάν θα επικροτήσει ή όχι εκλογικά την συγκεκριμένη σύνθεση.  Εν ολίγοις, η προτεινόμενη ανάρτηση θα υποβοηθήσει σημαντικά την λειτουργία της διαφάνειας και της δημοκρατίας στις τοπικές κοινωνίες.

 

Άρθρο 3

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

Η συγκεκριμένη σύνταξη θα προκαλέσει δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου. Έτσι όπως είναι τώρα η διατύπωση, ερμηνευτικά προκύπτει ότι, όλοι οι παραπάνω θα αναρτούν μόνο εφόσον διαθέτουν δικτυακούς τόπους. Εάν δεν διατηρούν ιστοσελίδες, απλά δεν αναρτούν, ακυρώνοντας έτσι την ουσία του νόμου. Μάλιστα, η σύνταξη της διάταξης θα μπορούσε να ωθήσει πολλούς από τους υπόχρεους να αναστείλουν την λειτουργία των δικτυακών τους τόπων, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ανάρτησης.

Θεωρούμε ότι επιβάλλεται η επαναδιατύπωση της διάταξης, στην κατεύθυνση της υποχρεωτικής δημοσίευσης είτε στις οικείες ιστοσελίδες, είτε σε ειδικές προς τούτο ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή της οικείας Περιφέρειας.

 

Άρθρο 4

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, οι πράξεις των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση από το νόμο, ισχύουν από της δημοσίευσης αυτής και όχι από της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο.

Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 3, εάν δεν υπάρχει ταύτιση του κειμένου που δημοσιεύεται και αυτού που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ισχύει το πρώτο.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις ναι μεν είναι κατανοητές νομικά, πλην όμως ενδέχεται να αποτελέσουν κερκόπορτες για την αξιοπιστία και το κύρος της ανάρτησης των διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο.

Πιστεύουμε ότι εάν προκύπτουν δικονομικά προβλήματα ως προς το κύρος των διοικητικών πράξεων σε σχέση με την ανάρτηση, αυτά πρέπει να ξεπεραστούν με νομοθετική ρύθμιση και –κατά συνέπεια- η κάθε διοικητική πράξη πρέπει να ισχύει και να παράγει τα αποτελέσματά της μόνο μετά την κατά νόμο απαιτούμενη πλήρη δημοσίευσή της και την συνακόλουθη ανάρτησή της, αυστηρά με το ίδιο περιεχόμενο, στο διαδίκτυο.

 

Άρθρο 6

Οι διατάξεις του άρθρου 6 προβλέπουν την σύσταση ειδικής υπηρεσιακής μονάδας σε κάθε δημόσιο οργανισμό αυτού του σχεδίου νόμου, η οποία θα επιλαμβάνεται της ανάρτησης των πράξεων.

Ειδικότερα για τις Νομαρχίες, τους Δήμους και τις Κοινότητες, έχει παρατηρηθεί ότι ακόμη και εκεί που έχουν αρμοδιότητες εκ του νόμου (όπως πχ. η συγκρότηση Δημοτικής Αστυνομίας ή Νομαρχιακών Κλιμακίων Ελέγχου) οι ΟΤΑ ολιγωρούν για την αποτελεσματική υλοποίησή τους με τις δικαιολογίες – καραμέλα της έλλειψης πόρων ή της έλλειψης προσωπικού. Το ίδιο θα κάνουν με βεβαιότητα και εδώ, αναβάλλοντας ή ματαιώνοντας την σύσταση της ειδικής υπηρεσιακής μονάδας και την τήρηση του προβλεπόμενου σχετικού αρχείου.

Η αρμοδιότητα της συλλογής και ανάρτησης στο διαδίκτυο των αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων των ΟΤΑ προτείνουμε, κατά τα παραπάνω, να αποτελέσει υποχρέωση των Περιφερειών σε ειδική ιστοσελίδα τους, οι δε αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ δεν θα πρέπει να παράγουν αποτελέσματα προ της ανάρτησής τους σε αυτήν την ειδική σελίδα.

 

Άρθρο 7

Τέλος, η ΕΣΕΕ συμφωνεί απόλυτα με την προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ελεύθερη και ανέξοδη διάθεση στον ελληνικό λαό των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή, προωθούν την απαραίτητη πλέον πληροφόρηση των ελλήνων για τις εν γένει αποφάσεις του κρατικού μηχανισμού και άρα ενισχύουν την λειτουργία, την αμεσότητα και εντέλει την αποτελεσματικότητα της δημοκρατίας μας.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: