Θέσεις ΕΣΕΕ επί των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Με την ολοκλήρωση του Κοινωνικού Διαλόγου και τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή Ασφαλιστικού της ΕΣΕΕ σε ότι αφορά τις δομικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα προτείνει τα παρακάτω: 

 • διατήρηση και βιωσιμότητα του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και του αναδιανεμητικού συστήματος,
 • σταθερή, συνεχή, επαρκή και συνεπή χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό,
 •  περαιτέρω ενοποίηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε για την κύρια σύνταξη να υπάρχουν τρεις φορείς (Μισθωτοί, Αυταπασχολούμενοι, Αγρότες) με πρόνοια να μην υπάρξουν περιορισμοί ή απώλειες δικαιωμάτων ασφαλισμένων, για τα οποία υπάρχει βάσιμη, ενεργή και ώριμη προσδοκία,
 • διαχωρισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος (Κλάδου Σύνταξης) από τον Κλάδο Υγείας με στόχο τον περιορισμό των σημερινών υπέρογκων και ανεξέλεγκτων δαπανών, χωρίς διαφοροποίηση του ποσοστού εισφορών που καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς φορείς,
 • βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών,
 • καθιέρωση νέας σύνταξης με μικτό σχήμα βασικής και αναλογικής.

Σε ότι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, η ΕΣΕΕ είναι  υπέρ του σχήματος της τριμερούς χρηματοδότησης για το ΙΚΑ και της διμερούς χρηματοδότησης για τον ΟΑΕΕ, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και της περιουσίας, των ασφαλιστικών ταμείων. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την περιουσία των ταμείων προτείνουμε να εξετασθεί η λύση της σύστασης Ν.Π.Ι.Δ. με συμμετοχή όσων εκ των ασφαλιστικών φορέων επιθυμούν, το οποίο έχοντας τα εχέγγυα και την τεχνογνωσία που απαιτείται, θα ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το αντικείμενο αυτό.

Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο η ΕΣΕΕ θεωρεί αυτονόητο ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ενώ δεν θα αυξηθούν και οι εισφορές. Αυτό που χρειάζεται είναι η εξοικονόμηση πόρων. Κάθε βήμα προς την κατεύθυνση της περιστολής των δαπανών υγείας θα το υποστηρίξουμε και αναμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Απασχόλησης, ώστε να διατυπώσουμε άποψη. Σε κάθε περίπτωση, θεωρεί απαραίτητη την τήρηση του δόγματος «περιορισμός των αλόγιστων και άχρηστων δαπανών – πλήρης και άμεση ικανοποίηση (εντός των πλαισίων του νόμου) των απαραίτητων για την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών περιπτώσεων υγειονομικών παροχών». Είναι απαραίτητη η άμεση μηχανοργάνωση του Μητρώου Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, η καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η ηλεκτρονική παρακολούθηση προμηθειών και αποθεμάτων, η επαναδιαπραγμάτευση των Νοσηλίων με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για περιστολή των δαπανών.

Οι επίσημες θέσεις της ΕΣΕΕ και τα θέματα που απασχολούν τους εμπόρους αναλυτικότερα είναι:

 • Κατάργηση της διαδοχικής ασφάλισης και εφαρμογή των κανόνων ενιαίου ασφαλιστικού χρόνου, ανεξαρτήτως των Φορέων ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισμένος και πλήρη απόδοση σύνταξης στα 37 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.
 • Διατήρηση της 35ετίους πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, στους ασφαλισμένους άνω των 60 ετών.
 •  Εξαγορά της πλασματικής ασφάλισης για τις γυναίκες, με κλιμακωτό τρόπο αναλόγως του αριθμού των τέκνων και για τους αυτοαπασχολούμενους άνδρες σύμφωνα με το χρόνο της θητείας και του χρόνου γονικής αδείας του ή της συζύγου (δεν προβλέπεται).
 • Εξαγορά παρωχημένου χρόνου πραγματικής άσκησης επαγγέλματος που υπάγεται στον φορέα ΟΑΕΕ, 5ετίας, που αποδεικνύεται με αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας π.χ. φορολογική δήλωση, (τώρα δεν προβλέπεται).
 •  Εξομοίωση των πάσης φύσεως επιδομάτων τοκετού και λοχίας για όλες τις γυναίκες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ (τώρα δεν προβλέπεται).
 • Επέκταση των κοινωνικών παροχών του κράτους προς τις εργαζόμενες μητέρες ανήλικων τέκνων και στις αυτοαπασχολούμενες μητέρες π.χ παιδικοί σταθμοί – κατασκηνώσεις κ.λπ., (τώρα δεν προβλέπεται).
 • Να δοθεί επιτέλους λύση στο θέμα της ανισότητας στην απονομή συντάξεων του Ο.Α.Ε.Ε., μεταξύ των πρώην ασφαλισμένων του Τ.Α.Ε. και του Τ.Ε.Β.Ε..

Πρόσφατα η ΕΣΕΕ με σχετική επιστολή της μετέφερε στα συναρμόδια Υπουργεία την ανησυχία του εμπορικού κόσμου σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών του ταμείου και στη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης καθώς και στην ορθολογική αξιοποίηση της περιουσίας του. Ειδικά για την εισφοροδιαφυγή, η αντιμετώπιση της οποίας θεωρείται αναγκαία, η ΕΣΕΕ επισήμανε ότι βασικές αιτίες που οδηγούν σ’ αυτή είναι οι εξής:

 • η μη ύπαρξη κοινωνικοασφαλιστικής συνείδησης,
 • η πραγματική οικονομική αδυναμία του εργοδότη ειδικά σε περιόδους όπως η παρούσα,
 • το υπερβολικό ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, 
 • η περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ανταποδοτικότητας στις συντάξεις σε συνδυασμό με τα κατώτατα όρια – ΕΚΑΣ,
 • η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας,
 • η έλλειψη νομοθετικής κάλυψης μη τυπικών μορφών απασχόλησης,
 • η υπερβολική γραφειοκρατία ένταξης στο σύστημα,
 •  η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού των Υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Φορέων με Δ.Ο.Υ., Επιθεωρήσεις Εργασίας, Επιμελητήρια κ.λ.π. και η έλλειψη μηχανογράφησης,
 • η έλλειψη συστήματος επιβράβευσης «bonusmalus».

Η Επιτροπή του Ασφαλιστικού της ΕΣΕΕ εκτιμά ότι η ένταξη στο σύστημα ασφάλισης θα πρέπει να συνδυασθεί και με άλλες προϋποθέσεις (π.χ. minimum εισοδήματος), ώστε να είναι αποτελεσματική, ενώ για την μείωση της αδήλωτης εργασίας απαιτούνται πολύπλευροι και πολυεπίπεδοι έλεγχοι. Τέλος, σύμφωνα με τους εμπόρους σημαντική θα ήταν η εφαρμογή προγράμματος επιδότησης εργασίας τόσο για την ανεργία, όσο και για την διεύρυνση της βάσης των εσόδων του ΟΑΕΕ.

Αναφορικά με τα επιμέρους θέματα του ΟΑΕΕ, η ΕΣΕΕ εισηγήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης τα παρακάτω πρόσθετα μέτρα για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του ταμείου, προς τους  ασφαλιζόμενους εμπόρους:

 •  Άμεση σύναψη Συμβάσεων με όλα τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Προσθήκη νέων φαρμάκων στην υφιστάμενη λίστα ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι από την ισχύουσα διαδικασία (ένσταση – Τ.Δ.Π.).
 • Σοβαρότερη αντιμετώπιση του ασθενούς ασφαλισμένου από τους Ελεγκτές Ιατρούς, ως προς την έγκριση νοσηλίων ή φαρμάκων (στα νοσηλευτικά Ιδρύματα).
 • Αναθεώρηση του τιμοκατάλογου για νοσήλια και φάρμακα (ο ισχύων υφίσταται από το 1992). 
 • Καταβολή της διαφοράς Κλάσεως με τιμές της περιόδου που έπρεπε να επιβληθούν, χωρίς προσαυξήσεις και με τη δυνατότητα διακανονισμού για ποσά άνω των 200€, διότι αποτελεί παράλειψη του Ταμείου και δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένος, ο οποίος πλήρωνε κανονικά το ασφάλιστρο που ζητούσε το Ταμείο.
 • Παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και όταν υπάρχει οφειλή του ασφαλισμένου προς το Ταμείο, με τακτοποίηση της πληρωμής κατά την εξόφληση του χρέους των εισφορών. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στις περιόδους μακροχρόνιας διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου.

Τέλος, προτείνεται από την ΕΣΕΕ η άμεση δανειοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΜΠΜΕ, αποκλειστικά για την αποπληρωμή χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ).

Το πλεονέκτημα αυτής της πρότασης είναι η δημιουργία συγκοινωνούντων δοχείων, αφού το ποσό δεν θα εκταμιεύεται στον δανειζόμενο, αλλά θα μεταφέρεται απευθείας από την τράπεζα στο ασφαλιστικό ταμείο, προς το οποίο έχει εκκρεμείς ασφαλιστικές υποχρεώσεις ο δανειζόμενος. Το μέγιστο ποσό του δανείου μέσω ΤΕΜΠΜΕ προτείνεται να καθοριστεί στο ύψος των οφειλών του δανειζόμενου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με ανώτατο το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ και χρονική διάρκεια αποπληρωμής  5 έτη.

 

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: