Print
Αποστολέας:

 
«Φορολογική δικαιοσύνη» και όχι «οικονομική βία», ζητάει η ΕΣΕΕ από το νέο Φορολογικό Νόμο.

Η ΕΣΕΕ ενόψει του νέου φορολογικού νομοσχεδίου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωσταντίνου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και η βαθιά ύφεση στην αγορά έχουν εγκλωβίσει τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας σε κλοιό διαρκούς ανασφάλειας και σύγχυσης, θέτοντας σε αμφιβολία την ίδια της βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και την διατήρηση της συνοχής της αγοράς, αναζητούμε τις προσφορότερες λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην ανάκαμψη της αγοράς.Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε την προσοχή σας στις ακόλουθες προτάσεις μας, σχετικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τις οποίες θεωρούμε ως καθοριστικές για τον εμπορικό κόσμο της χώρας τον οποίο εκπροσωπούμε:

Α. Αύξηση των ορίων των συναλλαγών με μετρητά στο πλαίσιο του Ν.3842/2010.

Βάσει του άρθρου 20 ν. 3842/2010, από 1ης Ιανουαρίου 2011, ισχύει το νέο πλαίσιο για τις συναλλαγές ιδιωτών και επιτηδευματιών.Κατ’ αυτό, απαιτήσεις συνολικής αξίας χιλίων πε­ντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστω­τικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, ενώ απαγορεύεται η εξόφληση με μετρητά.Παρομοίως, οι συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών.

Η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να αποτελεί πλέον νόμο του κράτους αλλά η εφαρμογή της προκαλεί ήδη σοβαρά προβλήματα. Η αδυναμία -και πολλές φορές η άρνηση- των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους μέσω της Τράπεζας (είτε πρόκειται για χρήση τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ή επιταγών) έχει ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση του τζίρου συναδέλφων μας, που πωλούν διαρκή είδη μεσαίας και μεγάλης αξίας. Επίσης, έντονο πρόβλημα παρατηρείται και στην περίπτωση των συναλλαγών με αλλοδαπούς καταναλωτές για ευνόητους λόγους.Όλα αυτά δε, την στιγμή που δεν έχει καν εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση που θα ρυθμίσει τον τρόπο, την έκταση και την διαδικασία εφαρμογής του μέτρου.

Στην παρούσα φάση, η ασάφεια του πλαισίου και η αδυναμία της αγοράς να το εφαρμόσει κατά τον προσήκοντα τρόπο, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα σε μία αγορά που ήδη παλεύει για την επιβίωσή της.Σε ότι αφορά την ίδια την φύση της διάταξης, θεωρούμε ότι η προβλεπόμενη ποσοτική διαβάθμιση των συναλλαγών δεν ανταποκρίνεται στην πολλαπλή φύση των προϊόντων και θα δημιουργήσει επιπλέον ζητήματα στο μέλλον.Υπό αυτή την έννοια, θεωρούμε επιτακτική την αναστολή της διάταξης τουλάχιστον για ένα χρόνο και τον επανασχεδιασμό της σε πιο λειτουργική βάση, ήτοι:

  • Κατώτατο «κατώφλι» εφαρμογής της διάταξης τα 5.000 €.
  • Από εκεί και πάνω, διαφορετικά χρηματικά όρια, ανάλογα με την φύση και την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών.
  • Ευελιξία στον καθορισμό των ρυθμιζόμενων συναλλαγών, με πρόβλεψη δυνατότητας στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε να καλύπτεται η μεταβλητότητα στην αγορά, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά τροποποίηση του νόμου.

Β. Διατήρηση χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές.

Οι συνεχείς αυξητικές μεταβολές των συντελεστών ΦΠΑ πλήττουν ειδικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις νησιωτικές παραμεθόριες περιοχές.Έχουμε επανειλημμένως επισημάνει ως ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού αλλά και την κινητροδότηση για την διατήρηση του κοινωνικού ιστού των παραμεθόριων περιοχών, που είναι εθνικό θέμα.Τα ποσοτικά προνόμια του ΚΒΣ για τις περιοχές στην μεθόριο μπορεί να παραμένουν σε ισχύ, ωστόσο η αύξηση του ΦΠΑ και των λοιπών φόρων τα αποδυναμώνει και τα ακυρώνει στην πράξη.Θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος ανάμεσα στο Υπουργείο και στους παραγωγικούς φορείς, εστιασμένος τόσο στο μειωμένο ΦΠΑ και γενικότερα στα φορολογικά μέτρα διατήρησης των παραμεθόριων αγορών, όσο και στα ιδιαίτερα αναπτυξιακά κίνητρα που επιβάλλεται να ισχύσουν για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Γ. Τμηματική καταβολή και γενικευμένος συμψηφισμός του ΦΠΑ από τις ΜΜΕ

Η ΕΣΕΕ καθημερινά λαμβάνει μηνύματα και αιτήματα από όλους σχεδόν τους Εμπορικούς Συλλόγους τόσο για τον συμψηφισμό, όσο και για την επαναφορά της τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ.

Θεωρούμε ότι, εφόσον λυθούν τα προκύψαντα νομικά ζητήματα, ο συμψηφισμός του ΦΠΑ πρέπει να προχωρήσει άμεσα γιατί θα δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις.Σε ότι αφορά την τμηματική καταβολή, η επαναφορά της θα διορθώσει εν μέρει την αδικία που υφίστανται οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν ΦΠΑ που δεν έχουν ακόμη εισπράξει (και που –βάσει του οικονομικού κλίματος- δεν ξέρουν αν τελικά θα τον εισπράξουν).Προτείνουμε την άμεση εισαγωγή διαδικασίας, παρόμοιας με αυτή που προέβλεπε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16-9-2009, με ορίζοντα τριμήνου, δηλαδή την προκαταβολή 30% έως 40% του οφειλόμενου ποσού και καταβολή του υπολοίπου σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προσαύξηση κάθε μήνα.

Εκτός των ως άνω, αναμένουμε ότι το υπό σύνταξη φορολογικό σχέδιο νόμου θα προχωρήσει επιτέλους στην αναγνώριση και επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων.Περαιτέρω, δεδομένης της δημοσιότητας που έχει προσλάβει το θέμα, παρακαλούμε αναθεωρήστε οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για ορισμένα εισοδήματα, διότι αυτό αποτελεί αδικία και κίνητρο απόκρυψης φορολογητέας ύλης.Το καθαρό ύψος αφορολογήτου ορίου εισοδήματος χωρίς εξαιρέσεις, πρέπει να ισχύει έναντι πάντων.

Τελειώνοντας, σας πληροφορούμε ότι η εκστρατεία της ΕΣΕΕ και των Εμπορικών Συλλόγων για την συλλογή αποδείξεων με τίτλο «Ταμειακές παντού, Αποδείξεις απ’ όλους» συνεχίζεται και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.Ήδη αποστέλλονται νέες αφίσες με το σχετικό μήνυμα προς τις επιχειρήσεις - μέλη μας, οι οποίες θα αναρτηθούν στις προθήκες και στις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων.

Μεταφέρουμε το καθολικό αίτημα των συναδέλφων μας από όλη την επικράτεια για άμεση υιοθέτηση των προτάσεών μας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση».


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!