Print
Αποστολέας:
Μαρινάκης Γιώργος
 
Καλλικράτης: Βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα - Δυναμική και Προκλήσεις. "Η περίπτωση της Κρήτης".

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο για όλους εμάς που ασχολούμαστε πιο συστηματικά με τις παραμέτρους της υλοποίησης του Καλλικράτη, ότι πρόκειται για μια σημαντική, διοικητική και αναπτυξιακή τομή που θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα. Τότε που οι οικονομικές συνθήκες ήταν σαφώς ευνοϊκότερες και ο Καλλικράτης θα είχε περισσότερα περιθώρια ευελιξίας και άμεσης, αποτελεσματικήςεφαρμογής.

Έστω όμως και κάτω απ’ αυτές τις αποθαρρυντικές οικονομικές συνθήκες, το Καλλικρατικό σύστημα μπορεί να απελευθερώσει τις πολυδιάστατες δυνατότητές του και να λειτουργήσει ως ουσιαστικός αρωγός και συμπαραστάτης της κοινωνίας και των αναγκών της.

Η συστηματική μελέτη της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταδεικνύει πως ο σχεδιασμός που προβλέπει είναι βιώσιμοςκαι υλοποιήσιμος. Αρκεί ν΄ απεκδυθούμε όλοι από πρακτικές του παρελθόντος που απεδείχθησαν επιζήμιες, από τη μοιρολατρία και τον τοπικισμό, αποκτώντας μια περιφερειακήαντίληψη που θα διατρέχει κάθε μας πρωτοβουλία. Σαφώς και ο καθένας αιρετός θ’ αγωνιστεί για την ανάπτυξη του τόπου που εκπροσωπείκαι του εμπιστεύθηκε το μέλλον της.

Πέραν όμως των επιμέρους σχεδιασμών μας για την ανάπτυξη των Δήμων μαςπρέπει να επενδύσουμε στηνΚρήτη ως μια ενιαία ιστορική, πολιτισμική, και αν θέλετε, οικονομική δύναμη. Στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο γνωρίζουν την Κρήτη, χωρίς ειδικότερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς .

Εξάλλου, η νέα διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη έχει χαρακτήρα σαφώς αποκεντρωτικό που ισχυροποιεί την περιφερειακή αντίληψη που σας προανέφερα. Ενδεικτικός αυτής της αντίληψης είναι ο θεσμός της αιρετής Περιφέρειας η οποία αναλαμβάνει στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητες που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό.

Για το λόγο αυτό νομίζω πως όλοι μαζί θα πρέπει να επενδύσουμε στην Κρήτη ως μια αυτοδύναμη Περιφερειακή ενότητα με τεράστιες δυνατότητες σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, διεκδικώντας κατ’ αρχάς την επίλυση 3 βασικών προβλημάτων της: την αποκατάσταση τουοδικού τηςδικτύου, ιδιαίτερα του Βόρειου Οδικού Άξονα που θεωρείται ένας από τους επικίνδυνους της χώρας, το ενεργειακό, για το οποίο ήδη γίνεται μια προσπάθειαμε την πράσινη ενέργεια να αντιστρέψουμε το κλίμα και, τέλος, τη διαχείριση των απορριμμάτων μας.

Αυτά τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας. Γι’ αυτό και η λύση τους θα πρέπει να είναι προϊόν κοινής προσπάθειας και δράσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη ριζική αναδιάρθρωση των Δήμων μας σε όλα τα επίπεδα, νομίζω όλοι συμμεριζόμαστε την επιτακτική ανάγκη που την επέβαλλε.

Είναι βέβαιο πως θα υποχρεωθούμε να αντιμετωπίσουμε αντίξοες συνθήκες και αιφνιδιασμούς αλλά τώρα πια όλοι μας θεωρώ έχουμε λάβει τα μηνύματα των καιρών και τα αξιολογούμε με περισσή σοβαρότητα. Σίγουρα θα κάνουμε λιγότερα από όσα θα πετυχαίναμε αν ο Καλλικράτης εφαρμοζόταν σε ομαλότερο οικονομικό περιβάλλον. Δεν έχει όμως κανένα να νόημα να αναλωθούμε σε όσα Θα κάναμε. Αλλά να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε ώστε να τα κάνουμε καλά. Ας είναι λιγότερα. Αλλά ας είναι ουσιαστικά.

Με το βλέμμα λοιπόν στραμένο στην περιφερειακή ανάπτυξη του νησιού μας, θα ήθελα, με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση στην εξαιρετική Διημερίδα που διοργάνωσαν το ΙΣΤΑΜΕ, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και η Περιφέρεια Κρήτης να μοιραστώ μαζί σαςτις σκέψεις και δράσεις μας στο Δήμο Ρεθύμνου μέσα από το Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς και πως αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη δεδομένων των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών και του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου.

Στο Δήμο Ρεθύμνης λοιπόν, ακόμα και στην προ Καλλικράτη περίοδο, καταρτίσαμε τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό ώστε να συνάδει:

  1. Με την ταυτότητα του τόπου μας, να αναδεικνύει τη φυσιογνωμία του και να προασπίζειτη μοναδικότητα του,
  2. Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και
  3. την στοχευμένη επιχειρηματικότητα με ένα αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο που θα παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των συνθηκών της αγοράς προς όφελος της κοινωνίας.

Οι τομείς στους οποίους επενδύουμε μια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη είναι το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, η Ιστορία, ο ΠρωτογενήςΤομέας και ο Τουρισμός.

Είναι προφανής η μεταξύ τους αλληλεπίδραση γι’ αυτό και το πλέγμα των δραστηριοτήτων που προβλέπει ο στρατηγικός μας σχεδιασμός είναι πολυεπίπεδο ώστε τα οφέλη που προκύπτουν από κάθε δράση να διαχέονται σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς.

Σε ότι αφορά το Περιβάλλον, όπως προανέφερα, θα πρέπει κατ’ αρχάς να διαχειριστούμε το πρόβλημα των απορριμμάτων σε επίπεδο Κρήτης. Αν δε λυθεί αυτό το χρονίζον και σοβαρό θέμα οι παρεμβάσεις μας στην κατεύθυνση της προστασίας του Περιβάλλοντος και την ανάδειξης του φυσικού πλούτου των Οικισμώναλλά και της πόλης θα είναι ελλιπείς.

Ωστόσο, είμαστε αρκετάικανοποιημένοι με τη διαχείριση των λυμάτων στο νέο διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνης όπου η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης έχει δρομολογήσει την ωρίμανση μελετών και την εκτέλεση βασικών έργων.

Ως παράδειγμα αναφέρω ένα σημαντικό έργο με διαστάσεις οικολογικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές που εντάχθηκε προσφάτως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και αφορά την ανακατασκευή και αναβάθμιση δικτύων αποχέτευσης και παροχέτευση σε πολλούς Οικισμούς του Ρεθύμνου.

Ανάλογης σημασίας είναι και η επέκταση και αναβάθμιση του Βιολογικού Ρεθύμνου ώστε να δέχεται και τα λύμματα των πρώην Δήμωνπου συγχωνεύτηκαν με το δικό μας, ένα έργο που βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης ενώ έργα αντίστοιχης σπουδαιότητας δημοπρατούνται ή ήδη εκτελούνται σε μεγάλους Οικισμούς του Ρεθύμνου όπως είναι οι Αρμένοι και οι Πρασιές.

Σημαντικά βήματα που έγιναν και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος είναι η ανάπλαση του ΧΥΤΑ Μαρουλά όπου εξασφαλίσαμε για την επόμενη 15ετία τη βιολόγηση των στραγγισμάτων και τη διαχείριση του βιοαερίου, η αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοτικών Σφαγείων μετην αδειοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους, η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και η ανακύκλωση όπου πετύχαμε ένα ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της χώρας.

Δράσεις που έρχονται να προστεθούν στις καθημερινές μας προσπάθειες για μια πόλη πρωτίστως καθαρή, που σέβεται το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης μέσα σ΄ αυτό.

Είναι σταθερή η απόφασή μας εξάλλου, να αναλώσουμε τις δυνάμεις μας και τους πόρους μας και αυτή τη δημοτική περίοδο στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων όσο περισσότερων χωριών μπορούμε. Διεκδικώντας, τόσο σε επίπεδο εθνικού όσο και περιφερειακού σχεδιασμού, κονδύλιαγια έργα που θα ανταποκρίνονται στο μοντέλο της πράσινης Ανάπτυξης το οποίο όλοι συμμεριζόμαστε κι επιθυμούμε να υιοθετήσουμε.

Όταν μιλάμε όμως για περιβάλλον δεν εννοούμε μόνο το φυσικό αλλά και το αστικό δομημένο περιβάλλον που επίσης χρήζει μέριμνας αφού συνδέεται όχι μόνον με την ποιότητα ζωής αλλά με την ανάπτυξη γενικότερα.

Μιλάμε δηλαδή για υποδομές που διευκολύνουν τη ζωή μας καιαποκαθιστούν την εικόνα που θέλουμε να έχει η πόλη μας για μας τους ίδιους αλλά και για τους επισκέπτες της.

Στο Ρέθυμνο έχουμε εκτελέσει τα τελευταία χρόνια έργα που πραγματικά ανέδειξαν την ομορφιά της και τις πολλές δυνατότητες της.

Έργα μεγάλης έκτασης ή και μικρότερης που όμως συνέβαλλαν στην αναβάθμιση, αισθητική και λειτουργική, του αστικού ιστού και παραδόθηκαν στους δημότες μας για χρήση.

Την τρέχουσα δημοτική περίοδο προγραμαμτιζονται πλήθος άλλων ενώ είναι σε εξέλιξη κάποια που αξίζουν αναφοράς.

Χαρακτηριστικά αναφέρω το έργο που δημοπρατούμε σε ελάχιστες εβδομάδες και αφορά «Το σπίτι της Κοινωνικής Μέριμνας», την ανάπλαση μιαςμεγάλης περιοχής στο αστικό κέντρο του Ρεθύμνου, του Μασταμπά,, τη δημιουργία νέων σχολείων στην πόλη και βρεφονηπιακών σταθμών στις περιοχές πρώην δημων που πλέον ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Ρεθύμνης και μια σειρά άλλων προγραμματισμένων έργων, με εξασφαλισμένες πιστώσεις που δεν θ΄ αναφέρω μια και δεν αποτελεί αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης.

Εξάλλου κι αυτή η αναφορά μου άλλο σκοπό δεν είχε παρά να επισημάνω πως θα ήταν ουτοπικό για να μην πω παράλογο να περιμένουμε από το Πρόγραμμα Καλλικράτης να αναπτυχθούν οιΔήμοι μας αν δεν έχει προηγηθεί ένα ρεαλιστικό, φιλόδοξο και βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης τους,το οποίο να διαθέτει την ευελιξία να προσαρμοστεί στις δυνατότητες του Καλλικράτη και να αξιοποιήσεικάθε δυνατή ευκαιρία για να υλοποιηθεί.

Θα μου επιτρέψετε μονάχα να κάνω ειδική μνεία στοστρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ρεθύμνης για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Είμαστε ο Δήμος που από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε να έχουμε Στρατηγικό Σχέδιοπου επικεντρώνεται στη βελτίωση της Κινητικότητας, το Κυκλοφοριακό και τη βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη κι έχουμε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ενωσηνα εκπροσωπούμε τη χώρα μας στο Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων της Ευρώπης.

Ήδη εφαρμόζουμε τα μέτρα που προβλέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός σε κάθε αναπτυξιακή παρέμβαση που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, στις αναπλάσεις με σύγχρονα, άνεταπεζοδρόμια, την κατασκευή ποδηλατόδρομων, ενθαρρύνοντας εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς ήπιας μορφής με σεβασμό στο περιβάλλον, με σταθερό προσανατολισμόστη δημιουργία μιας πόλης με άνετη προσβασιμότητα, φιλικής με υψηλή ποιότητα ζωής.

Κλείνοντας αυτή την παρένθεση θα ήθελα να σταθώ στους επιμέρους αναπτυξιακούς άξονες που έθιξα προ λίγου ώστε να ανταλλάξουμε σκέψεις προσδοκίες, πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενίσχυσή τους.

Σε ότι αφορά λοιπόν, την ανάδειξη της Ιστορίας και τουΠολιτισμού, επιμένουμε στην προστασία μνημειακών κτισμάτων μεγάλης ιστορικής αξίας που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη και τους Οικισμούς και τη χρήση τους ως πυρήνες πολιτιστικών και κοινωνικών Εκδηλώσεων . Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ενετικού κτίσματος «Βίλα Κλόντιο» στο Χρωμοναστήριπου αναστηλώθηκε με δαπάνη του ΓΕΣ και λειτουργεί σήμερα ως ένα από τα καλύτερα Στρατιωτικά Μουσεία της χώρας.

Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η δημιουργία Κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ρέθυμνο, αίτημα πολλών ετών που πλέον φαίνεται να έχει σοβαρές προοπτικές ικανοποίησης. Η αρχαία Ελεύθερνα, που πλέον υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ρεθύμνης έχει αποκτήσει, λόγω των αρχαιολογικών της θησαυρών, παγκόσμια φήμη στους επιστημονικούς κύκλους, αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον Πολιτισμό μας και χρήζει ανάλογου ενδιαφέροντος εκ μέρους μας.

Παράλληλα θα ενδυναμώσουμε τους υφιστάμενους πολιτιστικούς μας θεσμούς όπως είναι το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, τη Γιορτή του Κρητικού Κρασιού και των Παραδοσιακών Προϊόντων και, το γνωστό σε όλους τους κρητικούς, Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι που συνιστά μια σεβαστή τονωτικήένεση στην οικονομία του Ρεθύμνου ειδικά μεσούσης της χειμερινής περιόδου που είναι για όλους δύσκολη.

Θεσμούς που τους εντάσσουμε στην αναβάθμιση ποιότητα ζωής των ανθρώπων αλλά τους συνδέουμε και με την υποστήριξη βασικών πυλώνων ανάπτυξης όπως είναι ο Τουρισμός, μια δράση που για να καλλιεργηθεί θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένεςβασικές προϋποθέσεις όπως οι υποδομές που σας προανέφερα, η φυσιογνωμία του τόπου, ο Πολιτισμός του, το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει, το φυσικό και αστικό του περιβάλλον.

Έτσι αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη. Σφαιρικά.Όπου ο κάθετομέας είναι αλληλένδετος με πλήθος άλλων και κάθε παρέμβαση στον ένα επηρεάζει και τους υπόλοιπους. Γι’ αυτό κι επιμένουμε σε συνολικές παρεμβάσεις προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να μην δημιουργούν αντικρουόμενες καταστάσεις αλλά να αποδίδουν πολλαπλά οφέλη.

Στον Τουρισμό, λοιπόν, βασικός στόχος παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου η οποία είναι ξεκάθαρο πλέον πως δεν εξαρτάται μόνο από τα ελκυστικά οικονομικά πακέτα αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών για να ευδοκιμήσει. Έργα υποδομής κι εύκολη πρόσβασιμότητα στον προορισμό είναι δυο από τις βασικότερες προϋποθέσεις.

Σε ότι αφορά τις υποδομές, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του πιο επισκέψιμου τμήματοςτης βόρειας παραλιακής λεωφόρου ενώ το έργο της ανάπλασηςκαι πεζοδρόμησης ενός μεγάλου παραλιακού τμήματος μήκους 7 χλμ από την περιοχή του Στρατοπέδου Ρεθύμνης μέχρι τον Πλατανιά έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ήδη εκτελείται .

Το Ρέθυμνο όπως γνωρίζεται έχει το μεγάλο πλεονέκτημα μιας εξαιρετικής ενιαίας παραλίας, με γαλάζιες σημαίες, την οποία μπορεί να περπατήσει ο επισκέπτης και να την απολαύσει. Το μειονέκτημα είναι τα μελτέμια που εκτός του ότι δυσχαιρένουν την κολύμβηση, οι κυμματισμοί προκαλούν προσάμμωση του λιμανιού και διάβρωση της παραλίας.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αναθέσαμε στο ΙΤΕ και το ΠανεπιστήμιοΑιγαίου την εκπόνηση μιας μελέτης για την κατασκευή ύφαλων μόλων. Ένα έργο αναγκαίο, ανατάξιμο, απολύτως περιβαλλοντικό, που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα που σας προανέφερα και θα αλλάξει το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης του Ρεθύμνουγι’ αυτό και το έχουν αγκαλιάσει όλοι οι τουριστικοί και οικονομικοί παράγοντες της πόλης.

Με αυτό το έργο το Ρέθυμνο θα είναι ίσως η μοναδική πόλη στη Μεσόγειο ακόμα και στη Ευρώπη που θα έχει στο κέντρο της, μια τέτοια παραλία.

Έμφαση δίδουμε πάντα στη διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας του τόπου μας η οποία ευτυχώς παραμένει αναλλοίωτη. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που κάνουν το Ρέθυμνο ελκυστικό παραθεριστικό προορισμό.

Οι κρουαζιέρες, ο θεματικός τουρισμός, η προέκταση της τουριστικής περιόδου που συρρικνώθηκε λόγω κρίσης στους 5 μήνες από τους 7, είναι ζητήματα που απασχολούν νομίζω το σύνολο των νησιωτικών Δήμων και αποτελούν αντικείμενα συνεργασίας μας με όλους τους αρμόδιους φορείς Συλλόγους κι επιχειρηματίες του κλάδου.

Σχετικά με την πολυσηζητημένη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την εξετάζουμε σε συνάρτηση με το θεματικό τουρισμό είτε αφορά το φυσιολατρικό τουρισμό μια και το Ρέθυμνο διαθέτει διαδρομές σε φυσικά μονοπάτια ειδικά στους Οικισμούς, είτε τον αθλητικό με π.χ οργανωμένα γκρουπ Γερμανών ποδηλατώνκατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο ή Οκτώβριο Νοέμβριο, το θρησκευτικό τουρισμό κλπ.

Η κρουαζιέρα είναι από μόνη της ένα μεγάλο κεφάλαιο που προϋποθέτει κατ’ αρχάς την αξιοποίηση της μαρίνας. Οφείλουμε να της αποδώσουμε τη δέουσα προσοχή μια και ο επισκέπτης της κρουαζιέρας με το που φτάνει στη μαρίνα του Ρεθύμνου γεμίζει εικόνες: Αντικρύζει το βενετσιάνικο κάστρο από δεξιά, τα Λευκα Ορη και τον Ψηλορείτη να ορθώνονται περήφανα μπροστά του, μια απέραντη αμμουδιά για μπάνιο, περπάτημα και χαλάρωσηκαι την πόλη να ξεδιπλώνεται και να τον προσκαλεί να την επισκεφθεί χωρίς να χρειάζεται καν μεταφορικό μέσο.

Είναι πλέον διαπιστωμένο πως ο τουρισμός της κρουαζιέρας είναι το μέλλον για τις επόμενες δεκαετίες αφού είναι ο ποιοτικός τουρισμός που δεν απευθύνεται μόνο σε μια επαγγελματική τάξη αλλά στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και κατ’ επέκταση στην ίδια την οικονομική ζωήτης πόλης.

Στην ενίσχυση του τουρισμού πάντως σύμβουλοί μας, συνεργάτες μας και σύμμαχοί μας είναι τα Μέλη της Επιτροπής Τουρισμού που τώρα πλέον θεσμοθετείται με τον Καλλικράτη αλλά εμείς τη λειτουργούσαμε άτυπα από τη μέρα που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή την ευθύνη του Δήμου Ρεθύμνης.

Στον Πρωτογενή Τομέα τώρα.

Ας μην ξεχνάμε πως παραμένει ένας βασικός άξονας ανάπτυξης του νησιού μας, παρότι η επιδοματική αντίληψη που κάποιοι υιοθέτησαν στην πρωτογενή παραγωγή, υποβάθμισαν τη συστηματικότητα και την οργάνωση της με αποτέλεσμα να ατροφήσει με αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας του νησιού .

Έτσι, ενώ η Κρήτη πληρεί όλες τις προδιαγραφές και την επάρκεια για να παράγει και να εξάγει σε σταθερή βάση προϊόντα σε όλες τις αγορές του κόσμου μείναμε με τους άδειουςπαραδοσιακούς ξενώνες που χτίστηκαν από επιδοτήσεις που προορίζονταν για την αγροτική ανάπτυξη του νησιού. Ακριβώς αυτή η επιδοματική αντίληψη που λανθασμένα συνδέθηκε με τον όρο «Ανάπτυξη» υποδαύλισε εκτός των άλλων την παραβατικότητα που εκδηλώθηκε σε πολλές διαστάσεις.

Στον πρωτογενή τομέα λοιπόν, η κεντρική μας φιλοσοφία δεν αποκλίνει από τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που θέτει ο Καλλικράτης και έχει ήδη εξαγγείλει από το Ρέθυμνο ο Πρωθυπουργός μας κατά την πρόσφατηεπίσκεψή του. Αναφέρομαι στις προτάσεις που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και ειδικότερα το καλάθι της Κρήτης .

Το θέμα το εξάντλησε με την εισήγησητου ο κ. Υπουργός οπότε εγώ θα περιοριστώ στο να επισημάνω την αναγκαιότητα αναστροφής του κλίματος στον πρωτογενή τομέα. Είναι από τις ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές διεξόδους από την οικονομική κρίση. Ειδικά η Κρήτη θα πρέπει να επενδύσει σε αυτόν. Για Δήμους σαν τους δικούς μας εξάλλου δημιουργούνται με τον Καλλικράτη τα γραφεία αγροτικής ανάπτυξης. Στο Δήμο Ρεθύμνης έχουμε ήδη προχωρήσει στην οργάνωση του γραφείου κι έχουμε δεσμευθεί για τη στελέχωση του με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που θα σταθεί πολύτιμος αρωγός στη δουλειά του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Οι επιστήμονες θα πρέπει να απεγκλωβιστούν από τη γραφειοκρατικήδουλειά του γραφείου και να βγουν έξω, στην ύπαιθρο να συμβουλέψουν επιτόπου τους ανθρώπους που μοχθούν στην κρητική γη ενώ χρήσιμο είναι να διοργανωθούν και σεμινάρια επιμόρφωσής τους ώστε ν αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να βελτιώσουν και ν’ αυξήσουν την παραγωγή τους.

Επιπλέον θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το υπέροχο κλίμα μας και να προσανατολίσουμε ένα μέρος της παραγωγής στιςβιοκαλλιέργειες που κερδίζουν σταθερά έδαφοςστην παγκόσμια αγορά.

Ένα άλλο ζήτημα είναι και αυτό της παραγωγής και διάθεσης ελαιόλαδου για το οποίο παλεύουμε μέσω του ΣΕΔΗΚ, με την ιδιότητα μου ως Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμούν’ αποκτήσει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Παράλληλαμέσω το ΣΕΔΗΚ προωθούμε μια σειρά διεκδικήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο που αφορούν τη συγκέντρωση της προσφοράς του ελαιολάδου, την τυποποίηση του και τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πώληση του με τη συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών την αναδιάρθρωση ή την εφαρμογή της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ως το μόνο μέτρο προστασίας του παραγωγού κ.α.

Σε επίπεδο διοικητικό τώρα, ο Καλλικράτης επιτάσσει την εξοικονόμηση πόρων μέσα από διαφανείς διαδικασίες και μηχανισμούς,την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσα από θεσμούς άμεσης κοινωνικής διαβούλευσης.

Ένας τέτοιος καινοτόμος θεσμός είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης. Ένα πολύτιμο εργαλείο δημοκρατίαςπου προασπίζει το δικαίωμα των πολιτών στην ενεργή παρέμβαση σε κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό, είτε αυτό αφορά το επιχειρησιακό και τεχνικόΠρόγραμμα του Δήμου είτε τοπικά προβλήματα που τίθενταιπρος συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την κοινωνική συναίνεση, απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση κάθε μεσοπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου έργου.

Το γεγονός ότι η διατυ?πωση γνω?μης απο? τη δημοτικη? επιτροπη? διαβου?λευσης δεν αποκλει?ει την παρα?λληλη ηλεκτρονικη? διαβου?λευση με τους πολι?τες, με?σω διαδικτυ?ου μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως μια και το ψηφιακό επίπεδο του Δήμου μας είναι υψηλότατο σε επίπεδο χώρας. Έχουμε επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο άμεση εξυπηρέτησης του πολίτη κι ελαχιστοποίησης της ταλαιπωρίας του και έχουμε εισπράξει τη θετική ανταπόκριση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας που κάνουν χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και των υπηρεσιών σε επίπεδο επιχειρηματικό, κοινωνικό, τουριστικό, οικονομικό, κλπ.

Θα ήθελα να επισημάνω μία ακόμη σημαντική αναπτυξιακή παράμετρο του Καλλικράτη: Για πρώτη φορά δίδει το δικαίωμα στους Δήμους της συμμετοχής και συγχρηματοδότησης δράσεωνακόμα κι αν αυτές δεν υπάγονται σε δημοτική αρμοδιότητα υπό τη στενή έννοια, δεν ανήκουν δηλαδή στον πυρήνα των δημοτικών αρμοδιοτήτων, αρκεί αυτή η δράση να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και τη συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και τη γενική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

Ο Νομοθέτης, επομένως, αντιμετώπισε επιτυχώς τη στείρα άρνηση του Επιτρόπου που όλοι βιώναμε κάθε φορά που επιχειρούσαμε να συμμετάσχουμε και να συγχρηματοδοτήσουμε δράσεις, έρευνες και προγράμματα, που έχουν σχέση με την τοπική ανάπτυξη.

Για τους Δήμους μας και κατ’ επέκταση για την κοινωνία στην οποία απευθύνεται είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι η ώρα της ευθύνης και της δράσης. Αρκετό χρόνο αναλώσαμε μοιρολογώντας κι επιρρίπτοντας ευθύνες ο ένας στον άλλο. Η ευθύνη είναι κυρίως προσωπική υπόθεση τους καθενόςμας Ηρθε η εποχή που όλοι μας θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας και ότι κάνουμε να το κάνουμε πλέον καλύτερα.

Η κοινωνία μας προσεγγίζει πλέον σαν την τοπική, πιο κοντινή και πιο άμεση σ’ αυτήν, εξουσία. Με την κοινωνία λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε. Να την ακούσουμε και να της δώσουμε το λόγο ώστε να δημιουργήσουμε τα κοινωνικάαναχώματα που θα μας εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή, την ηρεμία αλλά και την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας για να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε την υπέρβαση και ν’ αναστρέψουμε το αρνητικό κλίμα που είναι διάχυτο.

Η οικονομική κρίση μας προσγείωσε σε μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε με συνέπεια, ψυχραιμία κι οργανωτικότητα.

Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας πως με τα μειωμένα έσοδα των Δήμων από τις περικοπές των τελών παρεπιδημούντων, τη φειδωλή ΣΑΤΑ και ΚΑΠ η μόνη σημαντική χρηματοδοτική πηγή για μεγάλα αναπτυξιακά έργα είναι το ΕΣΠΑ.

Είναι καιρός να πάψουμε να ζούμε στην αυταρέσκεια και σε όλα όσα μέχρι χθες ανήκαν στη σφαίρα του αυτονόητου.Το μόνο αυτονόητο στο οποίο θα πρέπει να βασιστούμε είναι πως όλα μπορούμε να τα πετύχουμε όταν είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε.

Και αυτό θα το καταφέρουμε ενεργοποιώντας τις ίδιες τις κοινωνίες. Ο Καλλικράτης ανοίγει ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στην τοπική αυτοδιοίκησηόπου θέση έχουν όλοι οι πολίτες. Αργήσαμε να καταλάβουμε ως χώρα πως μια εύρωστη Τοπική Αυτοδιοίκηση με λειτουργική, διοικητικήκαι οικονομική αυτοτέλεια είναι πολύ πιο αποτελεσματική από το κεντρικό κράτος. Έστω και υπό το καθεστώς της επιτήρησης, μπορούμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και στη συνολική ανάπτυξη της χώρας.

Κυρίες και Κύριοι,

Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα νησί με απίστευτες δυνατότητες. Ας τις ανακαλύψουμε για να τις ενισχύσουμε και να τις υποστηρίξουμε όπως τους αξίζει, όπως μας αξίζει. Η αιρετή Περιφέρεια αναλαμβάνειρόλο ανάλογο με αυτό του κεντρικού κράτους. Είμαι βέβαιος πως θ ανταποκριθεί με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα σε αυτόν. Αρκεί να τα τύχει και της δικής μας στήριξης κι εμπιστοσύνης.

Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της Διημερίδας το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το ΙΣΤΑΜΕ και την Περιφέρεια Κρήτης και να τους συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία, την άψογη διοργάνωση και την ευκαιρία που δίδουν σε όλους μας να συνδιαλαγούμε και να βγούμε πλουσιότεροι σε γνώση και σε γόνιμες ιδέες από αυτή τη συνάντηση που ισχυροποιεί τη μεταξύ μας συνεργασίααλλά και την αρμονική μας συνύπαρξη και σύμπραξη.

Σας ευχαριστώ πολύ.


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!