Print
Αποστολέας:

 
Απλές και δίκαιες διαδικασίες για τη μείωση ενοικίων εμπορικών χώρων.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) αντιμετώπισαν θετικά την ίδρυση των «Επιτροπών Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων», με την έννοια ότι θα προσφέρουν μία πλατφόρμα διαλόγου και εξωδικαστικής επίλυσης των συγκεκριμένων διαφορών, χωρίς δικαστικά έξοδα τόσο για τους ενοικιαστές, όσο και για τους ιδιοκτήτες.

Για την μεγαλύτερη αρτιότητα και λειτουργικότητα του σχετικού πλαισίου, προκειμένου αυτό να παράγει τα αποτελέσματά του οι δύο οργανώσεις απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον ΥπουργόΠεριφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργόκ. Ντίνο Ρόβλια. Στην επιστολή προτείνονται αναλυτικά τα εξής:

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Από την πλευρά των ενοικιαστών, προβλέπεται η συμμετοχή στις Επιτροπές ενός κοινού εκπροσώπου των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της περιφέρειας.Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η διάταξη, περιλαμβάνει πλειάδα φορέων (ιατρικών, δικηγορικούς, συμβολαιογραφικούς συλλόγους, τοπικούς συλλόγους μηχανικών, εμπορικούς συλλόγους κλπ.).Θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολο να μπορούν να ομονοήσουν όλοι αυτοί οι Σύλλογοι σε ένα κοινό εκπρόσωπο, με αποτέλεσμα στο τέλος να ορίζεται ο εκπρόσωπος των ενοικιαστών από τον Περιφερειάρχη και εντέλει, να κινδυνεύει να μείνει χωρίς ουσιαστική εκπροσώπηση η κατεξοχήν ενδιαφερόμενη πλευρά για τα θέματα των εμπορικών μισθώσεων.Επαναφέρουμε συνεπώς την πρόταση της ΕΣΕΕ να μετέχει από την πλευρά των ενοικιαστών, εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ ή της ΓΣΕΒΕΕ, μέλος του τοπικού Επιμελητηρίου.

Άρθρο 1, παράγραφος 4

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορείς πράγματι θα λάβουν γνώση της πρόσκλησης της αρμόδιας περιφέρειας να γνωστοποιήσουν τους εκπροσώπους τους και θα έχουν επαρκή προθεσμία για να το πράξουν, η τρίτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 περί της σύνθεσης των επιτροπών, πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

«Τα μέλη των Επιτροπώνυποδεικνύονται εγγράφως από τους ίδιους τους φορείς, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την έγγραφη πρόσκλησή τους από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρρχη».

Άρθρο 1, παράγραφος 5

Προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη και υπερβολική επιβάρυνση των Επιτροπών με φόρτο αλλεπάλληλων, αβάσιμων ή προπετών αναφορών, ή αναφορών με ασήμαντο αντικείμενο, πράγμα το οποίο δεν θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στο κύριο έργο τους, που είναι να επιληφθούν σοβαρών υποθέσεων στις οποίες υπάρχει πράγματι ανάγκη διαμεσολάβησης,προτείνουμε να συμπληρωθεί η παράγραφος 5 του άρθρου 1, ως εξής:

«Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αναφοράς, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στο κείμενό της, είναι:

Α. Να έχει ήδη ζητηθεί εγγράφως αναπροσαρμογή του μισθώματος από το άλλο μέρος, χωρίς ανταπόκριση.

Β. Να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος, ή από προηγούμενη αναφορά του ίδιου μέρους για την αυτή μίσθωση.

Γ. Η διαφορά να ανήκει στην καθ΄ ύλη αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων.»

Άρθρο 1, παράγραφος 7

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του έργου των Επιτροπών, προτείνουμε να προστεθεί μετά το πρώτο εδάφιο, δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Το ίδιο ισχύει και όταν τα μέρη με κοινή αναφορά τους ζητήσουν από την Επιτροπή να ορίσει εκείνη το μίσθωμα.»

Άρθρο 1, προσθήκη παραγράφου 11

Για να μην συμπέσει η έναρξη λειτουργίας των επιτροπών με την επερχόμενη περίοδο των θερινών (και δικαστικών) διακοπών κατά την οποία είναι πρακτικά αδύνατη η σύγκληση και έναρξη λειτουργίας πολυμελών οργάνων στα οποία μάλιστα θα προεδρεύουν δικαστικοί σύμβουλοι, προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος 11 με το εξής περιεχόμενο:

«11. Οι αναφορές θα μπορούν να κατατίθενται στις γραμματείες των Επιτροπών από 15.9.2011».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά :

«Η ΕΣΕΕ έχει προτείνει το θεσμό της διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την προσωρινή μείωση των ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε Ιδρύματα, Κληροδοτήματα και ΝΠΔΔ. Η δημιουργία επιτροπών διαιτησίας επαγγελματικής στέγης είναι κοινωνική αναγκαιότητα.

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης είναι η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, η αντικειμενικότητα, η ευελιξία και οι χαμηλές δαπάνες. Η προσφυγή στηνΕπιτροπή Διαιτησίαςείναιεκούσια, οικειοθελής διαδικασία και αυστηρά εμπιστευτική. Η διαδικασία της Επιτροπής δεν υποκαθιστά τη δικαστική εξουσία, αλλά προτείνουμε η απόφαση να είναι δεσμευτική όταν η προσφυγή γίνεται από κοινού. Επίσης, προτείνουμε η βραχυπρόθεσμη περίοδος μείωσης να μην συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια του συμβολαίου και σε περίπτωση λήξης να παρατείνεται αντίστοιχα.

Οι κοινές προτάσεις της ΕΣΕΕ και της ΠΟΜΙΔΑ έχουν στόχο να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες των ΝΠΔΔ και ιδρυμάτων και να δώσουν κοινές και δίκαιες λύσεις στις διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών».


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!