Print
Αποστολέας:

 
Θετική η ΕΣΕΕ στο σχέδιο Νόμου για την προ - πρωχευτική διαδικασία και την ρύθμιση των εμπορικών μισθωμάτων
Στην πρόσφατη  ακρόαση των Κοινωνικών Φορέων από την Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την θεσμική ρύθμιση της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, η ΕΣΕΕ εξέφρασε συνοπτικά τις κυριότερες θέσεις της, ενώ δήλωσε  ικανοποιημένη  με την αποδοχή της πρότασής της για τηνδημιουργία επιτροπών διακανονισμού των εμπορικών μισθώσεων.
Σε σχετική επιστολή της ΕΣΕΕ στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την δεύτερη ανάγνωση και να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου πριν την ψήφισή του. Τα κυριότερα σημεία της εισήγησης είναι τα ακόλουθα:
 
  • Η ΕΣΕΕ είναι πάντοτε υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας αλλά αυτή πρέπει να ισχύει για όλους.  Έως τώρα, η υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα γινόταν κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονταν μαζί τους να αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης.  Ζητήσαμε να τεθεί εντός της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρα 99 και επόμενα πτωχευτικού κώδικα, όπως περιέχονται στο άρθρο 12 ν/σχ),  η αποτύπωση και χαρτογράφηση των συγκεκριμένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που συνηθέστερα αποτελούν προμηθευτές των μεγαλύτερων και υπαγόμενων στην προ-πτωχευτική διαδικασία, ώστε να τύχουν ευμενέστερης μεταχείρισης ως πιστωτές και να μην οδηγηθούν στην αναστολή των εργασιών τους. Εκτιμάται ότι 1 στους 4 προμηθευτές των εταιρειών που υπάγονται στο άρθρο 99, κλείνουν.
  • Οι μικροί και μεσαίοι έμποροι δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να υπαχθούν οι ίδιοι στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, λόγω του απαιτούμενου υψηλού παραβόλου (5.000 €).  Με το σχέδιο νόμου (άρθρο 100 παρ. 5 πτωχευτικού κώδικα, όπως περιέχεται στο άρθρο 12 ν/σχ) προβλέπεται μείωση του παραβόλου για τις ατομικές επιχειρήσεις στα 3.000 € αλλά για τις εταιρείες (όπως οι προσωπικές ΟΕ, ΕΕ) παραμένει στα 5.000 €.  Ακόμη και με τη μείωση για τις ατομικές επιχειρήσεις, το παράβολο εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας τις ΜΜΕ να προσφύγουν στο συγκεκριμένο μηχανισμό δεύτερης ευκαιρίας.
  • Υποστηρίζουμε την δημιουργία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις (άρθρο 1 και επόμενα ν/σχ) και ελπίζουμε να συνεισφέρει σημαντικά στην απλοποίηση, τήρηση και ερμηνεία των πολλών – και πολλές φορές αλληλεπικαλυπτόμενων – διαφορετικών πλαισίων που διέπουν τις σχετικές συμβάσεις.
  • Σε ό,τι αφορά τιςΕπιτροπές Διακανονισμού των εμπορικών μισθώσεων (άρθρο 15 ν/σχ) θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη διάταξη είναι μια δικαίωση των προτάσεών μας, αλλά με τον προβλεπόμενο μηχανισμό ανάδειξης του εκπροσώπου των μισθωτών στην σύνθεση των Επιτροπών θα επέλθει κυκεώνας, καθώς είναι αδύνατο να μπορέσουν να συνεννοηθούν όλοι οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς της περιφερειακής ενότητας και να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο. Ενέχει λοιπόν ο κίνδυνος, να καταλήξουμε να διορίζει ο Αντιπεριφερειάρχης τον εκπρόσωπο, με αποτέλεσμα  ο επιχειρηματικός κόσμος να μην εχει ουσιαστική εκπροσώπηση στις Επιτροπές.  Προτείναμε λοιπόν και πάλι να μετέχει από την πλευρά των ενοικιαστών, εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ ή της ΓΣΕΒΕΕ, οργανώσεων που είναι ζυμωμένες με τα προβλήματα των επιχειρήσεων που μισθώνουν τους χώρους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και έχουν την ανάλογη εμπειρία.  Ο εκπρόσωπος αυτός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του τοπικού Επιμελητηρίου.
  • Υποστηρίζουμε την ένταξη στην αρμοδιότητα τωνΕπιτροπών Διακανονισμού των μισθώσεων ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ (κληροδοτήματα, ιδρύματα κλπ.) και την εξαίρεση του συμβιβασμού που θα επιτευχθεί από την έγκριση άλλων αρχών ή φορέων.  Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΣΕΕ από την έναρξη σχεδόν της κρίσης, οπότε και παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα τα οποία δυστυχώς κατέληξαν σε χιλιάδες «λουκέτα» .  

Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!