Print
Αποστολέας:
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ΚΕ.Π.ΚΑ.
 
To 2011, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δέχθηκε 11.049 ερωτήματα - καταγγελίες - παράπονα καταναλωτών
 
To2011, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 11.049 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι:
 
 
Α/Α Κατηγορία Αριθμός Ποσοστό
1 Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων
νοικοκυριών
  4.403 39,85
2 Υπηρεσίες κοινωνικού
ενδιαφέροντος
  1.166 10,55
  Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών
800    
  ΔΕΗ 124    
  Λοιποί πάροχοι ηλεκτρικής
ενέργειας
44    
  Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού
ενδιαφέροντος
78    
  Φυσικό Αέριο 78    
  ΕΥΑΘ 42    
3 Ελαττωματικά προϊόντα-
Εγγυήσεις
  976 8,83
4 Λοιπές χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες
  798 7,22
5 Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ   540 4,89
6 Φόρος Β' κατοικίας   504 4,56
7 Τουριστικές υπηρεσίες   388 3,51
8 Λοιπές καταγγελίες   344 3,11
9 Κακή παροχή υπηρεσιών από
ελεύθερους επαγγελματίες
  330 2,99
11 Παραπλανητικές
εμπορικές πρακτικές
  294 2,66
10 Ινστιτούτα - Γυμναστήρια   254 2,30
12 Ακατάλληλα τρόφιμα   174 1,57
13 Ασφαλιστικές υπηρεσίες   170 1,54
14 Ενοίκια - Κοινόχρηστα   150 1,36
15 Αυξήσεις τιμών   100 0,91
16 Πωλήσεις από απόσταση   90 0,81
17 Προκαταβολές   82 0,74
18 Νοθεία - Κλοπή καυσίμων   80 0,72
19 Σούπερμάρκετ   50 0,45
20 Πωλήσεις εκτός
εμπορικού καταστήματος
  50 0,45
21 Φάρμακα- υγεία   42 0,38
22 Εκπτώσεις   30 0,27
23 Εισπρακτικές εταιρίες   30 0,27
24 Επιθετικές εμπορικές πρακτικές   4 0,04
Σύνολο 11.049 100,00
 
 
 
Μέσα στο 2011, δεχτήκαμε 1.734 καταγγελίες, 2.463 παράπονα, 6.852 ερωτήματα καταναλωτών. Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 11.049 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 34% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 66% κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη. Το 99% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές.
 
1καταγγελία παραπέμφθηκε, στην Ε.Φ.Δ., και κερδήθηκε, υπέρ των καταναλωτών. 16 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας.
 
Οι Καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 417,152,64 ευρώ. Αναλυτικά από:
 • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 230.449,24 ευρώ
 • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 102.796,08 ευρώ
 • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 20.637,94 ευρώ
 • Αντιλογισμούς χρεώσεων Τραπεζών: 17.126,30 ευρώ
 • Ασφαλιστικές εταιρείες: 17.107,04 ευρώ
 • Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων: 13.394,04 ευρώ
 • Ακυρώσεις πωλήσεων εκτός εμπορικού καταστήματος: 4.496,00 ευρώ
 • Ενοίκια-Κοινόχρηστα: 4.000,00 ευρώ
 • Τουριστικές επιχειρήσεις: 3.906,00 ευρώ
 • Επιστροφές προκαταβολών: 2.014,00 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, για κακή εξυπηρέτηση, από ελεύθερους επαγγελματίες: 1.006,00 ευρώ
 • Ακυρώσεις πωλήσεων, από απόσταση: 120,00 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος: 100,00 ευρώ
Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 
Το 2011 ήταν η χρονιά των τραπεζών και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Έτσι, τα παράπονα, οι καταγγελίες, τα αιτήματα για συμβουλές και οι διαμαρτυρίες εκτοξεύτηκαν, στην πρώτη θέση του καταλόγου του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδράμει τα μέλη του, στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας:
 • Περισσότεροι, από 4.403καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας. Ακόμη περισσότεροι βρήκαν τις πληροφορίες αυτές, στην ιστοσελίδα μας ή στους λογαριασμούς μας, στο facebookκαι στο twitter.
 • 575καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Όλοι αυτοί παρέλαβαν ενημερωτικό υλικό και αιτήσεις, για τις τράπεζες, ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
 • 452 καταναλωτές κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους.
 • 423καταναλωτές συναντήθηκαν, με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. και προετοιμάστηκαν οι προτάσεις, προς τις τράπεζες.
 • 418φάκελοι απεστάλησαν, προς τις τράπεζες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι κάθε φάκελος αφορά ένα ή και περισσότερους καταναλωτές (οικογένεια), μία έως και 13τράπεζες, ένα έως και πενήντα χρηματοδοτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι οι 418φάκελοι, που απεστάλησαν, στις τράπεζες, αντιστοιχούν, σε 1595 σχέδια ρύθμισης οφειλών.
 • Εκδόθηκαν 613βεβαιώσεις αποτυχίας.
 
Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα με τις αγορές ή συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Όμως, το ΚΕ.Π.ΚΑ., για να επιλύσει τα προβλήματα των καταναλωτών και να συμβουλέψει όλους όσους το χρησιμοποιούν, χρειάζεται περισσότερα μέλη.  

Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!