Print
Αποστολέας:

 
Συνοπτικά σχόλια της ΕΣΕΕ για τις Αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής

Σύμφωνα με το τελικό Σχέδιο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της 28ης-29ης Ιουνίου, διαπιστώθηκε ότι παρά τις προσπάθειες της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει την κρίση, η Ευρώπη δυσκολεύεται να βρει το βηματισμό της εν μέσω ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας και μακροοικονομικών ανισορροπιών. Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν σε ένα «Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», ενέκριναν τις ανά χώρα συστάσεις που θα καθοδηγήσουν τις πολιτικές και τους προϋπολογισμούς και υπογράμμισαν το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Αναλυτικότερα:


1. Η Ε.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη παράλληλα με τη δημοσιονομική εξυγίανση, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την τόνωση επενδύσεων.
2. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσίασε την έκθεση: «Προς μια Ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση», η οποία περιλαμβάνει: α) ένα ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, β) ένα ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο, γ) ένα ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής και δ) ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας.
3. Συζητήθηκε το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται συμφωνία.
4. Εγκρίθηκε η απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση του Μαυροβουνίου, υπογραμμίστηκε η πρόοδος σχετικά με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙ» και η δέσμευση για ολοκλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μέχρι το τέλος του 2012 και καταδικάστηκε η βία στη Συρία.


Σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο συμφώνησαν πως απαιτείται η ανάληψη άμεσης δράσης για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για την επίτευξη κοινοτικής αλληλεγγύης  έκριναν ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε:
1. Φιλοαναπτυξιακή Δημοσιονομική Εξυγίανση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, με την προσοχή να επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον με δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης.
2. Αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής στην οικονομία και ολοκλήρωση αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα.
3. Προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, με αντιμετώπιση των χρόνιων ανισορροπιών και εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
4. Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών της επιπτώσεων, ιδιαίτερα για τους νέους, με την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Απασχόλησης.
5. Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
 
 
Η σημαντικότερη από τις αποφάσεις αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου  συμφωνήθηκε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα μπορούν να απευθύνονται για ανακεφαλαιοποίηση και αγορά ομολόγων στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Με τη λύση αυτή διασφαλίζεται ότι δεν θα επιβαρύνονται άμεσα τα κράτη και οι φορολογούμενοι πολίτες με πρόσθετο βάρος, αφού η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα επηρεάζει το δημόσιο χρέος, όπως γίνεται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.


Επίσης, συμφωνήθηκε ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω επείγοντα μέτρα σε επίπεδο Ε.Ε. για να τονωθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση, να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας και να γίνει η Ευρώπη ανταγωνιστικότερη, όπως:
α) Εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς με δυνατότητα πρόσθετων οικονομικών οφελών ύψους 330 δισ. ευρώ,
β) λειτουργία έως το 2015 Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς,
γ) μείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης,
δ) ολοκλήρωση της αγοράς εσωτερικής ενέργειας μέχρι το 2014,
ε) η σχεδόν αυτόματη μετατροπή των ερευνητικών προσπαθειών σε καινοτομίες,
στ) εκμετάλλευση της αναθεωρημένης πολιτικής συνοχής,
ζ) τόνωση της χρηματοδότησης της οικονομίας με 120 δισ. ευρώ για στήριξη αναπτυξιακών μέτρων ταχείας δράσης και
η) μεγαλύτερη προσοχή στον προϋπολογισμό, στη φορολογία και στην τόνωση της απασχόλησης, στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στο εμπόριο ως μοχλός ανάπτυξης.
 Ιδιαίτερα για το εμπόριο είναι ενθαρρυντικό ότι η Ε.Ε. είναι αποφασισμένη να προωθήσει ελεύθερες, δίκαιες και ανοιχτές εμπορικές συναλλαγές.


Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στις ακόλουθες σχετικές δηλώσεις:
«Είναι ιδιαίτερα πρόωρη η τοποθέτηση πάνω στα αποτελέσματα της Συνόδου, πριν δηλαδή εξειδικευτούν τα μέτρα που θα τονώσουν κάθε οικονομική παράμετρο.
Σημειώνεται, όμως, πως η αίσθηση που απορρέει από τα Συμπεράσματα είναι πως η Ευρώπη για ακόμα μία φορά θέτει στόχους, υπογραμμίζει τη σημασία τους, δεσμεύεται για την υλοποίησή τους, αλλά στο τέλος και μάλιστα πολύ αργά, συνειδητοποιεί τις δυσκολίες μετατροπής των λόγων και των υποσχέσεων σε πράξη.


Οι θέσεις της ΕΣΕΕ που ζητούσαν από την κυβέρνηση μέτρα φιλικά προς την ανάπτυξη και όχι μέτρα «στραγγαλισμού» των επιχειρήσεων, βιώσιμο φορολογικό σύστημα και όχι φοροκαταιγίδες, ρευστότητα στην αγορά και όχι κλειστές στρόφιγγες, δικαιώνονται έστω και με καθυστέρηση. Αυτό που απομένει να διαπιστωθεί, είναι κατά πόσο οι σοβαρές και τόσο αναγκαίες εξαγγελίες  της Ε.Ε. δεν θα μείνουν για άλλη μια φορά στα χαρτιά.
Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική πλευρά μπορεί τώρα να αξιώσει μια σειρά από μέτρα που να συμβάλουν πραγματικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να ζητήσει πως ό,τι ισχύει για την Ισπανία, την Ιταλία κα τη Ιρλανδία θα πρέπει να ισχύσει άμεσα και για την Ελλάδα. Δηλαδή, τα 50 δις της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών να μην καταγραφούν στο δημόσιο χρέος μας αλλά να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακά μέτρα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 


Τα προβλήματα της Ευρώπης δεν λύνονται σε μια νύχτα, αλλά κάθε μέρα και με όλους μαζί, όμως στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και την αρχική συμφωνία υπάρχει ελπίδα και προοπτική για την χώρα μας, αρκεί και εμείς στο εσωτερικό να εκμεταλλευτούμε την τελευταία, ίσως, ευκαιρία της Ευρωτύχης μας». 
 


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!