Print
Αποστολέας:

 
Δ.Τ.Η ΕΣΕΕ μελετά πρόταση δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η ανυπαρξία ενός ενιαίου φορέα χρηματοδοτικής υποστήριξης των μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί ένα σοβαρό έλλειμμα των αναπτυξιακών εργαλείων της χώρας, η δημιουργία του οποίου είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Η ύπαρξη μίας πανσπερμίας δεκάδων φορέων, που εφαρμόζουν περιστασιακά διάφορα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης με διαχειριστικό όφελος, δημιουργεί ένα δαιδαλώδες περιβάλλον αλληλοσυγκρουόμενων φορέων και προγραμμάτων. Σ’ αυτό το τοπίο οι ΜμεΕ παραμένουν στο έλεος της παραπληροφόρησης, ενώ το διαχρονικό πρόβλημα της αδυναμίας πρόσβασης στις πηγές χρηματοδότησης, τις απειλεί ευθέως. Το ΤΕΜΠΜΕ παρά την αλματώδη ανάπτυξή του το 2009 δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν σε Τράπεζα Μικρομεσαίων, ενώ ο ΕΟΜΜΕΧ διαλύθηκε. Οι Τράπεζες έδειξαν ότι δεν μπορούν να δουν το πρόβλημα και ούτε θα το πράξουν αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, διότι κουβαλούν πολλά δικά τους προβλήματα που καλούνται να λύσουν άμεσα, όπως επισφάλειες, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεις, εξαρτήσεις από μεγάλους πελάτες, επιλογή κερδοφόρων και όχι αναπτυξιακών επιχειρήσεων. Εξάλλου έχουν μεγάλη συμμετοχή στην χαμηλή απορροφητικότητα των κονδυλίων ΕΣΠΑ – ΕΤΕΠ.

Μπροστά στο ανορθολογικό περιβάλλον, που δεν εξυπηρετεί τίποτα, πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί μια Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) με τραπεζικές εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες αποκλειστικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η ΑΤΜΕ μπορεί να προέλθει αμέσως απ’ τη δομή των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Έστω και μια απ’ αυτές μπορεί να αποτελέσει την βάση του εγχειρήματος και να μετεξελιχθεί, σε μία εξειδικευ0μένη Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, χωρίς προβλήματα και βάρη. Οπωσδήποτε το αναπτυξιακό εγχείρημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλοτικά σε ένα κλάδο και συγκεκριμένα  για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Βασικός στόχος θα είναι η συγκέντρωση - συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο καθώς επίσης η άμεση παροχή εγγυημένων μικρό-δανείων αποκλειστικά στις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα γνωρίζουν πως στην ΑΤΜΕ θα βρουν κάθε ενίσχυση που υφίσταται γι’ αυτές και πως θα έχουν την δυνατότητα ασφαλούς - εγγυημένης δανειοδότησης.

Η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα με την μορφή ενός Ενιαίου Φορέα μικρών επιχειρήσεων, θα έχει πρωτεύοντα ρόλο και όχι συμπληρωματικό, θα αναπτύξει ένα δυναμικό - στοχευμένο management, σε σημεία που οι άλλες Τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Με απλά - τυποποιημένα χρηματοδοτικά προϊόντα για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα της ρευστότητας, με εξειδίκευση στη χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων, με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και χρήση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών αναγκών των μικρών επιχειρήσεων, με ενέργειες στήριξης και προώθησης των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης με πληροφόρηση και συμβουλές για την οικονομική εξέλιξη της μικρής επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις νέες τάσεις της αγοράς. Επιπλέον, ο νέος φορέας θα μπορέσει να δημιουργήσει τα δικά του νέα κριτήρια, ώστε όσοι μικρομεσαίοι στο παρελθόν έχουν περάσει από την επώδυνη διαδικασία και τη μαύρη λίστα  της "Τειρεσίας ΑΕ" να μην αποκλείονται πλέον από κάθε νέα προσπάθεια να ξεπεράσουν το προσωρινό έλλειμμα ρευστότητας τους.

Η ΑΤΜΕ ενεργοποιώντας τη μεγάλη μετοχική βάση όλων των παραγωγικών φορέων, σε Περιφερειακή ή Πανελλήνια διάσταση, τους επενδυτικούς χώρους, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τις δομές της ΕΕ, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε με τις δικές της χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις υφιστάμενες τραπεζικές εργασίες στη δομή της, να διαχειρίζεται να παρέχει εγγυήσεις και να προωθεί με τραπεζικά κριτήρια τα ευρωπαϊκά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δίνοντας άμεσες αναπτυξιακές και ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις. Θα έχει μικρό λειτουργικό κόστος με την χρήση outsourcing τραπεζικών εργασιών, ενώ οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Παραγωγικών Φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 285 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.

Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη:

«Το ενδιαφέρον του εμπορικού κόσμου για την υλοποίηση της δημιουργίας μίας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων, μπορεί να είναι έντονο, αλλά απαιτεί επαγγελματικό σχεδιασμό, εμπειρία και τεχνοκρατική υποστήριξη. Το ΔΣ της ΕΣΕΕ θα εξετάσει προσεκτικά τη σχετική πρόταση γιατί πιστεύει ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου φιλόδοξου έργου μπορεί να αποτελέσει σταθμό για τα χρηματοοικονομικά της χώρας μας».

Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!