Print
Αποστολέας:
Μαρινάκης Γιώργος
 
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος τοπικό σχέδιο για την απασχόληση!

 

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον το Πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση» (ΤοπΣΑ) Δήμου Ρεθύμνης, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013, με θέμα την τελική επιλογή και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ωφελουμένων.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Α.Σ., Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Διαχειριστής του Προγράμματος ΤοπΣΑ, Σκορδίλης Γιώργος, καθώς και εκπρόσωποι των Φορέων που απαρτίζουν την Α.Σ. Συγκεκριμένα, παρευρέθησαν οι κύριοι Ζερβός Γιώργος και  Σκλαβάκης Εμμανουήλ, από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, οι κύριοι Κατσαντώνης Μανώλης και Ροδινός Ευάγγελος, από τον Συντονιστή Εταίρο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ρεθύμνης «ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Ρ.», ο κος Βώβος Νικόλαος, από τον Δήμο Ρεθύμνης, ο κος Κλαψινός Ανδρέας, από το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δ. Ρεθύμνης και ο κος Ροδινός Ανδρέας, από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης.

Τα μέλη του Δ.Σ., αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων, επικύρωσαν ομόφωνα τους πίνακες των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριπτέων.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Χ. Μαρινάκης, αρχικά ευχαρίστησε τους εκπροσώπους όλων των Φορέων, για τον επαγγελματισμό και την αγαστή συνεργασία τους. Στη συνέχεια, τόνισε ότι η διαδικασία επιλογής στηρίχθηκε κατά βάση σε  κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι ο χρόνος παραμονής στην ανεργία και η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Ταυτόχρονα, ελήφθησαν υπόψη και ποιοτικά χαρακτηριστικά των δυνητικά ωφελουμένων. Συγκεκριμένα, η Πενταμελής Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, μελέτησε διεξοδικά την επιχειρηματική ετοιμότητα των υποψηφίων.

Εξέτασε δηλαδή πολύ προσεκτικά την ύπαρξη καινοτόμων ιδεών και πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας, έτσι ώστε διαθέτοντας την απαιτούμενη ωριμότητα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, πράγμα που αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ΤοπΣΑ. Προτεραιότητα δόθηκε σε πρωτότυπες προτάσεις οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , που μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα επιστρέφουν στο Ρέθυμνο μέγιστο κοινωνικό κέρδος.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα ΤοπΣΑ δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση εμπρόθεσμα, να συνεργαστούν στο μέλλον με τους επιτυχόντες και να ενσωματωθούν ως στελέχη, σε δομές που πρόκειται να δημιουργηθούν μέσω του Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. λειτούργησε σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Υλοποίησης του προγράμματος και τήρησε τους προβλεπόμενους όρους, όπως αυτοί έχουν θεσπιστεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και την Περιφέρεια Κρήτης.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:    

Συνολικά έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα 164 άτομα, ενώ ο αριθμός εκείνων που εντάσσονται σ’ αυτό είναι 100. Από τα 164 άτομα που υπέβαλαν αίτηση βαθμολογήθηκαν τα 151, αφού τα 13 δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή αποχώρησαν οικιοθελώς. Τελικά τα 100 άτομα που επελέγησαν ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 89 άνεργοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 10 αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και 1 νέος επιστήμονας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ωφελουμένων του προγράμματος αποτελείται από γυναίκες, καθώς από τα 100 άτομα που επελέγησαν, οι 80 είναι γυναίκες και οι 20 άνδρες. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο, οι περισσότεροι επιλεγέντες είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (42%), ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου (28%), όσοι ανήκουν στην  κατηγορία Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μη τριτοβάθμιου επιπέδου (15%) και οι απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας ή κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (7%). Ανάμεσα στους επιλεγέντες είναι και 6 άτομα (6%) που κατέχουν Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, καθώς και 2 (2%) με Διδακτορικό τίτλο σπουδών. Εξάλλου, το 16% αφορά σε άτομα κάτω των 25 ετών, απ’ τα οποία 14 είναι γυναίκες και 2 άνδρες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες ωφελουμένων, σε ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, σε αγρότες/ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και σε νέους επιστήμονες. Συνολικά κατατέθηκαν 149 αιτήσεις ανέργων (επελέγησαν 89), 14 αγροτών/ασφαλισμένων ΟΓΑ (επελέγησαν 10) και 1 νέου επιστήμονα, ο οποίος επελέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Λ. Πορτάλιου 5-7, Καλλιθέα, τηλ: 28310 29560) καθώς και από τις ιστοσελίδες www.kek-anaptixi-kritis.gr και www.topsa-rehtymno.gr, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.
Επισημαίνεται ότι οι επιλεχθέντες πρέπει μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013, να υποβάλουν αυτοπροσώπως δήλωση αποδοχής ή μη, στα γραφεία του προαναφερθέντα Φορέα. Σε περίπτωση που υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης των επιλαχόντων, για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων.Το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Προώθηση στην απασχόληση
Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέρος των 100 ωφελουμένων θα προωθηθεί σε θέσεις απασχόλησης, ενώ όσοι το επιθυμούν θα στηριχτούν σε κάθε τους βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τον κάθε ωφελούμενο, δημιουργείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης το οποίο είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Για την  ίδρυση κάθε νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων της πράξης. Για την ένταξη των ωφελούμενων  σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ.) θα εκπονείται  από στελέχη της πράξης  το  business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι  και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση  στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται  καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρέμβασης, καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!