Print
Αποστολέας:

 
Συγκεκριμένες προτάσεις για την μείωση των τιμών

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Ζούμε σε μία εποχή κοινωνικής κατάρρευσης. Ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί όλοι είναι  εναντίον όλων. Η Ελληνική κοινωνία κινδυνεύει και επειγόντως απαιτούνται δομικές λύσεις για κοινωνική αρωγή.

Ο πολίτης καταναλωτής πρέπει να αμυνθεί και να αντιδράσει.

 ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

1. Η διατίμηση στις τιμές των βασικών αγαθών δηλαδή, ο καθορισμός από το κράτος ανώτατης επιτρεπτής τιμής δεν άρεσε σε πολλούς, για το λόγο αυτό την κατάργησαν γιατί την θεωρούσαν κατάλοιπο του παρελθόντος.
Και όμως ήταν οι λίγοι και όχι οι πολλοί που ευνοήθηκαν από την κατάργησης της.
Ήρθε η στιγμή της υπευθυνότητας και η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής με την δέουσα προσοχή και συνέπεια.
Nα επανεξεταστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο η δυνατότητα διατίμησης σε βασικά βιοτικά αγαθά.

2. Νομοθετικός καθορισμός της αισχροκέρδειας, σε ποσοστό επιτρεπόμενου καθαρού κέρδους  για κάθε εμπορική πράξη. Αυτό δεν αποτελεί διατίμηση και είναι συμβατό με τις υπάρχουσες διατάξεις του ημεδαπού και διεθνούς δικαίου.
Πρέπει για λόγους κοινωνικής προστασίας να καθοριστεί με νόμο το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους για κάθε εμπορική πράξη, πέραν του οποίου η συναλλαγή είναι άκυρη και ο ενεργών κατά αυτό τον τρόπο να διώκεται ποινικά, αστικά και διοικητικά. 
Δεν μπορεί να γίνεται κατάχρηση καμίας «ελευθερίας» κανενός, εις βάρος των άλλων, και γενικά σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

3. Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή πώλησης για κάθε παραγόμενο προϊόν,  όπου η τιμή να καλύπτει τις δαπάνες, τον μόχθο της εργασίας και  να του αφήνει ένα κέρδος.
Ορισμός της ανώτατης τελικής λιανικής τιμής του προϊόντος η οποία θα προκύπτει με βάση την ελάχιστη τιμή πολλαπλασιάζοντας το κόστος του παραγωγού επί ένα νομοθετημένο συντελεστή. Οι τιμές λιανικής οι οποίες θα υπερβαίνουν τον ανωτέρω υπολογισμό να χαρακτηρίζονται αισχροκερδείς και να επισύρουν συγκεκριμένες κυρώσεις.     

4. Τράπεζες – δανεισμός.
Νομοθετική καθιέρωση της τραπεζικής αισχροκέρδειας.
Κανένα δάνειο που χορηγεί οποιαδήποτε  τράπεζα και με οποιονδήποτε τρόπο το επιτόκιο που επιβαρύνει το δάνειο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του επιτοκίου χορηγήσεων της Ε.Κ.Τ.
Όταν το επιτόκιο υπερβαίνει το διπλάσιο η σύμβαση να χαρακτηρίζεται αισχροκερδής. 

5. Ενοίκια ακινήτων.
Κανένα ενοίκιο δεν μπορεί να είναι σε ετήσια βάση υψηλότερο από ένα νομοθετημένο ποσοστό το οποίο θα υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενοίκιο μεγαλύτερο από το νομοθετημένο ποσοστό να χαρακτηρίζεται αισχροκερδές.

6. Εταιρίες κοινής ωφέλεια και ΔΕΚΟ
Καμμία αύξηση δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από τον επίσημο δείκτη των τιμών καταναλωτή ή το ποσοστό αύξησης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εάν αυτό είναι μικρότερο του Της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εάν αυτό είναι μικρότερο του Δείκτη τιμών καταναλωτή

7. Φ.Π.Α.
Κατάργηση η μείωση του Φ.Π.Α. σε είδη πρώτης ανάγκης που εξυπηρετούν τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου. 

8. Μείωση των τιμών στα αγαθά, τις υπηρεσίες και την ενέργεια σε ποσοστό εξομοίωσης με τις διεθνείς τιμές.
Όχι στην άμεση ακρίβεια κατά την άνοδο των τιμών και στην διατήρησή της κατά την πτώση.  
Να υπάρξουν ενδεικτικές ανώτατες τιμές σε μία σειρά αγαθών που αφορούν και στηρίζουν άμεσα την ζωή των πιο αδύναμων οικονομικά ανθρώπων.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ζητούμε: να ληφθεί υπουργική απόφαση ώστε να δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο με ευθύνη των παραγωγών και των εμπόρων όλες τους οι τιμές, σε όλα τους τα προϊόντα, ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί ο καταναλωτής στην ενημέρωση και την επιλογή του.
Παράλληλα με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευχερέστερος ο έλεγχος τιμών.
Για όσους πιστεύουν στον υγιή ανταγωνισμό και θέλουν να σέβονται τον πολίτη καταναλωτή, λειτουργούν με γνώμονα την διαφάνεια και την ενημέρωση του.
Για τους  πολίτες καταναλωτές είναι κέρδος πολλών ωρών.
Για όσους πιστεύουν στον υγιή ανταγωνισμό είναι ένα βήμα διαφάνειας και ουσίας. 

 

ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΣΤΗΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
Με μαύρες λίστες η ακρίβεια δεν ξορκίζεται αλλά μόνο με πράξεις. Μπουκοτάρουμε συνεχώς τα προϊόντα των εταιριών που ανεβάζουν άκριτα τις τιμές τους είτε είναι επώνυμα είτε ιδιωτικής ετικέτας.  
Ζητούμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης δώσει στην δημοσιότητα τη λίστα με τα προϊόντα αυτά ώστε να κηρυχθεί ένα διαρκές μποϋκοτάζ μέχρι οι τιμές τους να μειωθούν σε λογικά επίπεδα.
 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ζητούμε από τη κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, την Βουλή των Ελλήνων, να καθορίσει νομοθετικά την αισχροκέρδεια ως ποινικά κολάσιμη πράξη για όλες τις εμπορικές συναλλαγές όλων των κλάδων.  

Για  περισσότερες πληροφορίες  παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσέκερη, στο τηλ. 6974444271


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!