Print
Αποστολέας:
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ΚΕ.Π.ΚΑ.
 
Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, που παρανομούν!

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισήμανε, πολλές φορές, στο παρελθόν, τα προβλήματα, που δημιουργούν τα ινστιτούτα αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια, στους καταναλωτές. Η κατάσταση αυτή, συνεχίζονταν, επί χρόνια. Εξαπάτησαν ακόμη και ανθρώπους, με αναπηρία, υπερήλικες, ανήλικους κ.λπ. Για τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, ίσχυε ένας κώδικας δεοντολογίας, τον οποίο είχαν προσυπογράψει οι μεγαλύτερες αλυσίδες ινστιτούτων. Με βάση τον κώδικα αυτό, κατοχυρώνονταν βασικά δικαιώματα των καταναλωτών, κυρίως, το δικαίωμα της διακοπής του συμβολαίου, όποτε το ήθελε ο Καταναλωτής, με εκκαθάριση υπηρεσιών. 

Από τον Οκτώβριο του 2006, άρχισε μια προσπάθεια, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, να δημιουργηθεί νομοθεσία, για τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος. Το αρχικό σχέδιο νόμου καταργούσε βασικά μας δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά, τα Ινστιτούτα, το ένα μετά το άλλο, ισχυρίζονταν ότι αποχωρούσαν, από τον Κώδικα Δεοντολογίας, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, χωρίς να ανακοινώσουν, στους καταναλωτές, την ενέργειά τους αυτή.  

Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και πιέσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ., στις 29 Οκτωβρίου 2007, εκδόθηκε η Ζ1-1262 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία κατοχυρώνει τα παρακάτω:

 1. Στη σύμβαση, η οποία υπογράφεται, ανάμεσα στις μονάδες αδυνατίσματος, στα γυμναστήρια και στους Καταναλωτές, πρέπει να αναγράφεται το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ, η αρμόδια Δ.Ο.Υ, ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, το όνομα αυτού, που υπογράφει τη σύμβαση, από την πλευρά της επιχείρησης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, η χρονολογία και ο τόπος κατάρτισης της σύμβασης, η αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών, ο αριθμός και η διάρκεια των συνεδριών, οι δωρεάν υπηρεσίες, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή, με ανάλυση της αξίας κάθε υπηρεσίας, οι όροι πληρωμής και το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η σύμβαση πρέπει να συνοδεύεται, από έντυπο υπαναχώρησης.
 2. Ο Καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει, αναιτιολόγητα, εντός 30 ημερών, με την αποστολή γραπτής δήλωσης, προς την επιχείρηση.
 3. Ο Καταναλωτής δικαιούται, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να καταγγείλει τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται εκκαθάριση των υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν και αυτών, που υπολείπονται. Επίσης, η επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει ένα ποσό μέχρι 2,5% του υπολοίπου της σύμβασης, πέραν του ποσού, που αντιστοιχεί, στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες.
 4. Τυχόν εκπτώσεις, που συμφωνήθηκαν, κατά τη σύναψη της σύμβασης, εξακολουθούν να ισχύουν και στην περίπτωση της καταγγελίας και διακοπής της σύμβασης.
 5. Απαγορεύεται η είσπραξη οποιαδήποτε προκαταβολής, που υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού ποσού της σύμβασης, πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης.
 6. Εάν η πληρωμή της επιχείρησης γίνεται, με πίστωση, που χορηγείται, από Τράπεζα, η υπαναχώρηση ή η καταγγελία της σύμβασης συνεπάγεται διακοπή πληρωμών, για το μέρος των υπηρεσιών, που δεν παρασχέθηκε.
 7. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να επιστρέψει, εντός των 30 ημερών, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ή να απαλλάξει τον Καταναλωτή, από τα ποσά, που αναλογούν, στο υπόλοιπο της σύμβασης.

Από τη υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, τα παράπονα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, για τις επιχειρήσεις αυτές, άρχισαν να μειώνονται. Ενώ, το 2002 βρισκόταν, στην 1η θέση των παραπόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ., κατέχοντας ποσοστό 24,22% το 2008, υποχώρησαν στην 8η θέση, κατέχοντας ποσοστό μόλις 2,55%. Δυστυχώς, όμως, η καλή αυτή εικόνα δε συνεχίστηκε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποια ινστιτούτα αδυνατίσματος:

 • Αρνούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.
 •  Αρνούνται να αποδεχτούν την ακύρωση της σύμβασης, μετά τις 30 ημέρες.
 • Αρνούνται να προβούν, σε εκκαθάριση υπηρεσιών.
 • Παραπλανούν τους καταναλωτές, με τον ισχυρισμό ότι η ακύρωση επιτρέπεται μόνον τις πρώτες 30 ημέρες.

Οι επιχειρήσεις αυτές ισχυρίζονται ότι έχουν προσφύγει, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ακυρώσουν την Υπουργική Απόφαση.  

 • Καλούμε τους καταναλωτές, να μην αποδέχονται παραβίαση του νόμου και των δικαιωμάτων τους και να καταγγέλλουν τις περιπτώσεις – αυτές.
 • Καλούμε το Υπουργείο Ανάπτυξης να υπερασπιστεί την Υπουργική Απόφαση, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 • Καλούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να σκύψει, πάνω στα πραγματικά προβλήματα των καταναλωτών και να προστατέψει τα δικαιώματά μας.
 • Καλούμε τα ινστιτούτα αδυνατίσματος να εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση και να μη χρησιμοποιούν την προσφυγή, στο ΣτΕ, ως άλλοθι, για παραβίαση της νομοθεσίας.

 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δεσμεύεται ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θα δημοσιοποιήσει τα ονόματα των ινστιτούτων αδυνατίσματος, που δε σέβονται τους καταναλωτές.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.

Σημ.: Το ΚΕ.Π.ΚΑ. και η Ο.Ε.Κ.Ε. υπενθυμίζουν στους καταναλωτές: Ποτέ ξανά ΔΕΝ αγοράζουμε προϊόντα της ΦΑΓΕ


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!