Print
Αποστολέας:
Μαρινάκης Γιώργος
 
Ολοκλήρωση 3ου κύκλου ανοικτών διαλέξεων

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010, ο 3ος ΚύκλοςAνοικτών Διαλέξεων που διεξάγεται με την συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνης, στον χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (Πινακοθήκη «Κανακάκις»), με τη Διάλεξη του κ. Π. ΜιχαηλίδηΚαθηγητή, Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Φετινός Κύκλος διαλέξεων σημείωσε σημαντική επιτυχία και υποστηρίχθηκε από πολλούς συμπολίτες που παρακολουθούσαν κάθε φορά με ενδιαφέρον τις εξαιρετικές εισηγήσεις των Καθηγητών του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και συμμετείχαν ενεργά στο Διάλογο που ακολουθούσε μετά το πέρας της Εισήγησης.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ευχαριστεί θερμά τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και τις Κυρίες και Κυρίους Καθηγητές του Τμήματος που έλαβαν πρόθυμα μέρος στις Διαλέξεις του 3ου Κύκλου και μοιράστηκαν με τόση γενναιοδωρία τη γνώση τους με τους συμμετέχοντες συμπολίτες.

Ειδικότερα δε, ευχαριστεί ολόθερμα τους κ.κ. Βασίλειο Οικονομίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ελευθεράκη Θεόδωρο, Λέκτορα Πανεπιστημίου Κρήτης οι οποίοι εκτός από τη συμμετοχή τους ως Ομιλητές, συνεργάστηκαν άψογα και αποτελεσματικά με το Δήμο Ρεθύμνου στη διοργάνωση του φετινού Κύκλου Διαλέξεων ως υπεύθυνοι Καθηγητές από πλευράς Πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν και στον κ. Παπαδάκη Νίκο Ιατρό, Διευθυντή του Κ.Υ Περάματος που είχε την ευθύνη συντονισμού της κάθε Διάλεξης καθώς και τους εργαζόμενους στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, όπου και διεξήχθησαν οι φετινές Διαλέξεις οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στην υλοποίηση τους.

Σήμερα λοιπόν, ημέρα της τελευταίας Διάλεξης για φέτος, η οποία θα πραγματοποιηθεί ως συνήθως στις 8.30 το βράδυ, ο κ. Ματσόπουλος θα προσεγγίσει το θέμα «Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία» ως εξής:

 

 

«Στις κοινωνίες που βασίζονται στην ή εξαρτώνται από την Τεχνολογία, όλο και περισσότερες αποφάσεις σχετίζονται με πρόσφατα επιτεύγματα στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία. Κατά συνέπεια, ο αλφαβητισμός στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία καθίσταται κρίσιμος για τη δημοκρατία ως σύστημα ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και, δικαίως, χαρακτηρίζεται από την UNESCO ως ‘δικαίωμα στη Δημοκρατία’.

 Είναι χαρακτηριστικό πως, σε όλους σχεδόν τους τομείς της παραγωγής, της αναψυχής και της καθημερινής ζωής, εισάγονται συνεχώς νέα προϊόντα, μέσα και διαδικασίες, τα οποία απαιτούν μια γενικότερη εξοικείωση με αυτά, πέρα από τις συναφείς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για μια αποτελεσματική χρήση τους. Επειδή πρόκειται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, η εξοικείωση και, προπάντων, ο αλφαβητισμός μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω της εκπαίδευσης ενώ η, κατά Vygotsky, συνεισφορά από την κοινωνία είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αν δεν είναι και αρνητική (‘φόβος για το άγνωστο;’). Προβάλλει έτσι επιτακτικά η ανάγκη για μια αποτελεσματική Διδασκαλία της Επιστήμης (των Φυσικών Επιστημών) και της Τεχνολογίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες αλφαβητισμού του μεγάλου μέρους του πληθυσμού και, συγχρόνως, να δημιουργεί τις βάσεις για την περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικών.

Στη διάλεξη αυτή, χρησιμοποιώντας απλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και κοινές σε όλους γνώσεις, παρουσιάζεται μια προσέγγιση ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ‘προκλήσεων’ που παρουσιάζουν στην οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας μας τα νέα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες».

 

Την περασμένη Τετάρτη, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Π. Καλογιαννάκη ανέπτυξε στην Διάλεξή της με θέμα «Νέοι και Πολιτική» τις παραμέτρους της έννοιας «πολίτης» σε σχέση με τους νέους και τις επιρροές που δέχονται ώστε να διαμορφώσουν την δική τους πολιτική ταυτότητα.

Η κ. Καλογιαννάκη έθιξε το γεγονός ότι η περίοδος της νεότητας του ανθρώπου, παιδιά και έφηβοι, αποτελεί μια ευαίσθητη και ευέργαστη περίοδο της ανθρώπινης οντότητας κατά την οποία προσλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο όρος «πολιτική». Φυσικά, η πρόσληψη του όρου αυτού σχετίζεται με το ιδεολογικοπολιτικό, το πολιτιστικό, το οικονομικοκοινωνικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Η ομιλήτρια τόνισε πως η συζήτηση γίνεται για τον ευρύτερη έννοια του όρου «πολιτική», με ποιόν τρόπο δηλαδή οι νέοι μετέχουν, συμμετέχουν, συμπεριφέρονται, αποφασίζουν σε ένα γίγνεσθαι πολιτικό : Πώς οι νέοι θα μυηθούν μέσα από τη γνώση, πώς θα κοινωνικοποιηθούν πολιτικά, πώς θα δημιουργήσουν ένα αξιακό σύστημα και πώς θα μάθουν τη συμμετοχή.

Επιπροσθέτως, η κ. Καλογιαννάκη μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια επηρεάζει την αντίληψη του παιδιού για πολιτικές συμπεριφορές αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η καθημερινότητα και τα συμβάντα της δίνουν ερεθίσματα για το ίδιο πράγμα. Υπογράμμισε ότι ακόμη και οι σχέσεις των γονέων στο σπίτι καθώς και ο τρόπος που λειτουργούν στην λήψη των αποφάσεων, επηρεάζουν το παιδί και τον έφηβο. Διαμορφώνονται δηλαδή υγιείς ή λιγότερο υγιείς προπολιτικές συμπεριφορές από δημοκρατικούς γονείς, από λιγότερο δημοκρατικούς, από αυταρχικούς γονείς κλπ.

Επίσης, τέθηκαν σε συζήτηση όλοι οι παράγοντες και οι τρόποι με τους οποίους δίνονται ερεθίσματα στους νέους για την διαμόρφωση των πολιτικών τους αξιών, για την προτροπή τους σε συμμετοχικές δραστηριότητες και για τον σεβασμό τους στον πολίτη. Αυτοί οι παράγοντες είναι, εκτός από την οικογένεια, το σχολείο, οι ομάδες των συνομηλίκων, τα ΜΜΕ, οι διάφορες οργανώσεις, οι επαγγελματικές ομάδες, ακόμη και το διαδίκτυο (με την «ψηφιακή δημοκρατία, με το άνοιγμα στην γνώση αλλά και με την αλλοτρίωση που επιφέρει η κακή χρήση του).

 

Τέλος, η κ. Καλογιαννάκη, έθιξε και την ευρύτερη περιοχή του όρου «πολιτική», στην οποία ανήκουν τα κόμματα και η διεργασίες τους και τον τρόπο με τον οποίο η ομαδικότητα των κομμάτων επηρεάζει την ατομικότητα της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου. 


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!