Print
Αποστολέας:
Μαρινάκης Γιώργος
 
Υπόμνημα Δημάρχου σε κ. Δημήτρη Ρέππα, Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Κύριο

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

 

Σας καλωσορίζουμε στην Κρήτη με τους εκλεκτούς συνεργάτες σας κι ελπίζομε η έλευσή σας να συνοδευτεί από σημαντικές παρεμβάσεις για να λυθούν τα προβλήματα της Μεγαλονήσου με πρώτιστο τη δημιουργία – επιτέλους- και στην Κρήτη, την τελευταία Περιφέρεια της Ελλάδας στο θέμα αυτό, ενός ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου.

Δυστυχώς, παρά την αδιαμφισβήτητη συνεισφορά της Κρήτης στη δημιουργία  του εθνικού μας προϊόντος, είναι η τελευταία Περιφέρεια της χώρας μας από απόψεως ασφάλειας οδικού δικτύου με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε πως χαιρετίζουμε την πολιτική σας πρωτοβουλία για τη δημιουργία της «ΚΡΗΤΗ Α.Ε.» την οποία θεωρούμε ότι σηματοδοτεί την απαρχή νέων, ταχύτατων και αποτελεσματικών λειτουργιών για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Ειδικότερα στο Ρέθυμνο, τα προβλήματα είναι ακόμη πιο πιεστικά αφού, όπως έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε από τις υπηρεσίες Σας, ο καταμερισμός ακόμη και αυτών των πενιχρών ποσών που διετέθησαν κατά καιρούς για το Βόρειο Οδικό Άξονα, έγινε με τρόπο καταφανώς άδικος για το Ρέθυμνο και εννοώ συνολικά το Νομό Ρεθύμνης.

Θεωρούμε λοιπόν ότι, εκτός από το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Υπουργείου Σας, θα πρέπει να σκύψετε και σε μικρότερης εμβέλειας έργα.

Πιο συγκεκριμένα, για το Δήμο Ρεθύμνης θα παρακαλούσαμε για τη μέριμνά Σας στα θέματα που σας παραθέτουμε παρακάτω, τα οποία , δυστυχώς, παρά τις διαχρονικές εκκλήσεις μας και τα έγγραφα που είχαμε αποστείλει στις αρμόδιες Διευθύνσεις, δεν έχουμε μέχρι σήμερα εισακουστεί.

Ειδικότερα:     

                     Α.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Τα έργα τα οποία θεωρούμε άμεσα συναρτημενα με το ΒΟΑΚ και τους παράλληλους δρόμους προς αυτόν, και για τα οποία όπως Σας προαναφέραμε έχουμε απευθυνθεί επανειλημμενως με σχετικά έγγραφα μας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΕΥΔΕ, ΒΟΑΚ και ΔΕΣΕ, είναι τα εξής:

 

1.1          Διανοίξεις όλων των παράλληλων της Νέας Εθνικής Οδού  

         Δρόμων.

 

Οι δρόμοι αυτοί, στους οποίους θα συμβάλλουν συλλεκτήριοι δρόμοι του οδικού δικτύου της πόλης, θα συνδέονται με τις επαρχιακές οδούς προς Αρκάδι, προς Αμάρι, προς Αγ. Βασίλη και προς ΝΕΟ, δίδοντας έτσι την δυνατότητα ν’ ανακουφιστεί το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, αφού θα επιτρέπουν την μετακίνηση των δημοτών μας, αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας μέσω αυτών και όχι μόνο μέσω της ΠΕΟ η οποία είναι η μόνη αρτηρία που διασχίζει την πόλη.

 

1.2          Μελέτη κόμβου ΝΕΟ και Επαρχιακής οδού προς Ρουσοσπίτι-    

         Χρωμοναστήρι.

 

Ο κόμβος αυτός αν και χωροταξικά βρίσκεται ανάμεσα στους κόμβους Αμαρίου και Αγ. Βασιλείου, κρίνεται απαραίτητος.

Σήμερα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των οικισμών Βόρεια του Βρύσινα, Μ. Ανώγεια , Αγ.Ειρήνη, Ρουσοσπίτι ,Χρομοναστήρι, για να φτάσουν στη ΝΕΟ και στη συνέχεια να οδηγηθούν προς τα Χανιά ή το Ηράκλειο, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των  μέσων μαζικής μεταφοράς, αεροπλάνα ή πλοία, θα πρέπει, μέσω της οδού Θεοτοκοπούλου και στη συνέχεια της ΠΕΟ, να διασχίσουν κατά μήκος όλη την πόλη.

Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και κατά την αντίθετη φορά.

Η κατασκευή του κόμβου, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις  μετακινήσεις των ενδιαφερομένων, αλλά, κυρίως, θα αποφορτίσει το κέντρο της πόλης από τον όγκο της κυκλοφοριακής κίνησης.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να επισημανθεί ότι όλοι οι προαναφερόμενοι οικισμοί είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενοι.

 

1.3          Φωτισμός όλου του τμήματος της Παράκαμψης (ΒΟΑΚ) από  

         τον κόμβο Ατσιπόπουλου έως Ξηροκάμαρο όπου και το  

         Ανατολικό όριο του Δήμου μας.

1.4          Στον άτυπο κόμβο Πλατανιά κρίνεται αναγκαία η κατάλληλη τροποποίηση ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος προς τον οικισμό Τσεσμέ και κυρίως προς την Επαρχιακή οδό προς Αρκάδι.

1.5          Στον υφιστάμενο παράλληλο δρόμο από το Ξηροκάμαρο προς τ’ Ανατολικά, ανάντη του ΒΟΑΚ, είναι απαραίτητη η κατασκευή γέφυρας, διότι η κυκλοφορία στο σημείο αυτό είναι προβληματική και πολλές φορές επικίνδυνη ειδικά στην Ιρλανδική διάβαση που υπάρχει εκεί.

Κύριε Υπουργέ, 

Από την παραπάνω συνοπτική μας αναφορά, προκύπτει εναργώς ο βαθμός σπουδαιότητας της παράκαμψης της ΝΕΟ, από τον κόμβο του Ατσιπόπουλου μέχρι το Ξηροκάμαρο, για την ανάπτυξη της πόλης μας.

 Στόχος μας είναι το τμήμα αυτό ν’ αποτελέσει μεσοπρόθεσμα συλλεκτήρια οδό που θα εξυπηρετεί βασικές κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης .

2. Σε ότι αφορά τη «Νότια Παράκαμψη Ρεθύμνου» θα θέλαμε να Σας ενημερώσουμε ότι, με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπεγράφη στις 7.4.09 σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ και σύμπραξης μελετητών, Προϋπολογισμού 261.918,00 Ευρώ.

Ο συγκεκριμένος δρόμος θ’ αποτελέσει την σημαντικότερη αρτηρία της πόλης, γιατί λόγω του μεγάλου πλάτους του, (16 μ.) αλλά και της θέσης του, (Περιφερειακός δρόμος του υφιστάμενου σχεδίου πόλης ) θα συνδέσει όλες τις γειτονιές της πόλης ,οι κάτοικοι των οποίων μέχρι σήμερα λόγω της φυσιολογίας του εδάφους και των πολλών ρεμάτων που διακόπτουν κατά πλάτος το επίμηκες σχήμα πάνω στο οποίο έχει αναπτυχθεί η πόλη, αναγκάζονται για να μετακινηθούν να επιβαρύνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο της ΠΕΟ, που διασχίζει στο μέσο την πόλη μας.

Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο και, κατ’ επέκταση, σύμφωνα με τη Μελέτη, ο δρόμος αρχίζει από την Επαρχιακή οδό προς Αγ. Βασίλη και τελειώνει στην οδό Ευαγγέλου Δασκαλάκη στα Περιβόλια. Και στα δύο άκρα η προσαρμογή του δρόμου με το υφιστάμενο δίκτυο είναι πολύ δύσκολη έως και επικίνδυνη.

Με αυτά τα δεδομένα προτείνεται:

2.1 Να επεκταθεί η μελέτη, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που δίδει ο Νόμος ώστε ν’ αναζητηθεί η σύνδεσή της προς τ’ Ανατολικά με την Επαρχιακή οδό προς Αμάρι ή την Επαρχιακή οδό προς Χρωμοναστήρι και,  στη συνέχεια, να είναι άμεση η επικοινωνία με την ΝΕΟ. Το κόστος της μελέτης αυτής εκτιμάται στα 70.000,00 Ευρώ. 

2.2 Να προκηρυχθεί από το Υπουργείο Σας η Μελέτη που αφορά το υπόλοιπο τμήμα της «Νότιας Παράκαμψης της Πόλης του Ρεθύμνου» δηλαδή  από τον Επαρχιακό δρόμο προς Αγ. Βασίλη έως το Δυτικό όριο του Ρέθυμνου στον Κουμπέ ώστε ν’ αποκτήσει και η περιοχή του Κουμπέ ένα δεύτερο συλλεκτήριο δρόμο εκτός της ΠΕΟ, που είναι σήμερα η μοναδική από Δυσμάς πύλη της πόλης μας

 

3. ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

 

3.1 Περιφερειακός δρόμος Δρυγιαδέ.

 

Οι Πρασσές, είναι ένας Παραδοσιακός Οικισμός σε απόσταση μόλις 14 km από την πόλη του Ρέθυμνου, πάνω στον Επαρχιακό δρόμο προς Αμάρι.

Για τον Οικισμό αυτό έχει εκπονηθεί Μελέτη ανάπλασης του συνεκτικού του πυρήνα και σύντομα θα δημοπρατηθεί το σχετικό έργο.

Το υπάρχον όμως οδικό δίκτυο δεν εξυπηρετεί ένα σημαντικό μέρος του Οικισμού αφού, ενώ χωροταξικά είναι κοντά στην είσοδο του Οικισμού, οι κάτοικοι της αναγκάζονται να διατρέχουν ένα ολόκληρο δακτύλιο διασχίζοντας όλο τον Οικισμό προκειμένου να οδηγηθούν έξω από τα όρια του στη διαδρομή προς το Ρέθυμνο.

Για την διευκόλυνση των κατοίκων αυτών αλλά και για την βελτίωση του κυκλοφοριακού δικτύου όλου του Οικισμού απαιτείται η διάνοιξη και κατασκευή ενός δρόμου που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως περιφερειακός, του οποίου η δαπάνη σύμφωνα με την μελέτη που διαθέτει η Υπηρεσία μας ανέρχεται στο ποσόν των 150.000,00 Ευρώ.

 

3.2          Δρόμος «Δρυγιαδέ»

 

Ο Επαρχιακός δρόμος που συνδέει τους οικισμούς του Δήμου μας, που βρίσκονται Νότια του όρους Βρύσινα, τόσο μεταξύ τους όσο και με την επαρχιακή οδό προς Αγ. Βασίλη και κατ’ επέκταση με την πόλη αλλά το ΒΟΑΚ ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στους όμορους νομούς Χανιά και Ηράκλειο όπου και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, πλοία ή αεροπλάνα, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αρχικού τμήματος.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τα τελευταία χρόνια έχει χαραχθεί και λειτουργεί μία παράκαμψη, η οποία μειώνει παράλληλα και το αντίστοιχο μήκος. Για το δρόμο αυτό έχει συνταχθεί Μελέτη βελτίωσης της χάραξής του και έχει υποβληθεί για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η δαπάνη του προαναφερόμενου αυτού έργου ανέρχεται στο ποσόν των 250.000,00€.

Αιτούμαστε Κύριε Υπουργέ, τη χρηματοδότηση διάνοιξης των ανωτέρω δύο δρόμων.

       

            Β. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

Κύριε Υπουργέ

 

Θεωρούμε ευτυχή συγκυρία ότι και ο ευαίσθητος τομέας της σχολικής στέγης περιήλθε στις δικαιοδοσίες σας και ελπίζουμε ότι πολλά από τα χρονίζοντα προβλήματα του Νομού θα βρουν επιτέλους τη λύση τους.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι στο Δήμο Ρεθύμνου δεν έχει δημιουργηθεί καμία νέα σχολική στέγη τα τελευταία 23 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε διπλασιασμό του μαθητικού πληθυσμού και  η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία με την ασφυκτική έλλειψη κατάλληλων σχολικών αιθουσών είναι μη επιτρεπτή γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες μας ότι η χρονιά που διανύουμε είναι και η τελευταία κατά την οποία αποφύγαμε την απογευματινή βάρδια. 

 

Η επίσημη δικαιολογία που διδόταν μέχρι σήμερα για την μη ανέγερση σχολικών μονάδων, ήταν η έλλειψη οικοπέδων.

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να δώσει ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα κατάφερε, κατόπι επίμονων διαπραγματεύσεων, την απόκτηση δύο ακινήτων πέντε (5) περίπου στρεμμάτων το καθ’ ένα είτε αποζημιώνοντας τους ιδιοκτήτες με μεγάλα ποσά είτε  με ανταλλαγή οικοπέδων προκειμένου να ανεγερθούν  δύο σύγχρονα Σχολικά Συγκροτήματα, εκ των οποίων το ένα, βρίσκεται στην περιοχή Κουμπέ και το άλλο, στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού.

Παρακαλούμε, λοιπόν,  να εγκρίνετε την άμεση χρηματοδότηση των απαραίτητων Μελετών και, στη συνέχεια να προωθήσετε τον προγραμματισμό για την χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων κατασκευής.

Σημειώνεται ότι και  τα δύο αυτά συγκροτήματα έχουν ενταχθεί από την Ν.Α.Ρ. στο πενταετές πρόγραμμα σχολικής στέγης 2010-2015 του Υπ. Παιδείας.

 

 

1.    Δημοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου.

 

Επιτρέψτε μας να κάνουμε μία ιδιαίτερη αναφορά στο Δημοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου με δεδομένο αφενός ότι το Ρουσοσπίτι είναι ένας Οικισμός ταχύτατα αναπτυσσόμενος και αφετέρου, το 2008, ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Ρέθυμνο, είχε εξαγγείλει το έργο ανέγερσης νέου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή, εγκρίνοντας μάλιστα τη μεταβίβαση στο Δήμο Ρεθύμνου του ποσού του 1.500.000 €, σύμφωνα με το 16891/ΣΤ1/30-12-2008 έγγραφό του προς τον ΟΣΚ.

Το συγκεκριμένο ποσό, παρότι εγκεκριμένο, δεν έχει φτάσει ακόμη στο Δήμο Ρεθύμνου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας έχει ολοκληρώσει την Αρχ/ική Μελέτη και σύντομα θα έχουν ολοκληρωθεί και οι άλλες μελέτες (Στατικά ,Η/Μ κλπ).

Η εκτίμηση μας είναι ότι το συνολικό κόστος του έργου θα ανέλθει στα 2.800.000,00 Ευρώ.

 

Κύριε υπουργέ

 

Επειδή, σύμφωνα με ασφαλείς εκτιμήσεις, σε λιγότερο από δύο χρόνια το υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο δεν θα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του οικισμού, πολύ περισσότερο δε τις ανάγκες των όμορων οικισμών, των οποίων τα διδακτήρια έχουν προ πολλού πάψει να λειτουργούν, παρακαλούμε να προβλέψετε το υπολειπόμενο ποσό του 1.300.000,00 Ευρώ στους Προϋπολογισμούς των 2011 και 2012.


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!